ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ12556493

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ กทม. งานราชการ ข่าวล่าสุด

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ กทม. งานราชการ ข่าวล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11102

1. ข้อใดคือชื่อตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ก. Social Development Worker ค. Social Worker
ข. Assistant Social Development Officer ง. Human Resource Development Officer

2. นักสังคมสงเคราะห์ หมายความว่าอย่างไร

ก. ผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ที่สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขา
ข. ผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ที่สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ค. ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ การแนะนำ สงเคราะห์ ให้คำปรึกษาแก่เด็กพิเศษที่มีปัญหาทางด้าน เศรษฐกิจและครอบครัว
ง. ถูกทั้ง ข และ ค

3. ข้อใดคือหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์
ก. ให้คำปรึกษาแนะนำผู้มาใช้บริการ
ข. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากแก่นักสังคมสงเคราะห์ของ หน่วยงานต่าง ๆ
ค. ประสานงานกับผู้มารับบริการ และหน่วยงานหรือองค์กรบริการทางสังคมที่ผู้รับบริการต้องเกี่ยวข้องด้วย หรือต้องการความช่วยเหลือ
ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะห์

ก. เป็นคนเปิดกว้าง มองโลกในแง่ดี มีทัศนะคติที่ดีต่อผู้คนและต่อปัญหา
ข. เป็นบุคคลที่เปิดรับต่อประมวลปัญหาที่ต้องเข้าไปแก้ไข
ค. มีใจรัก ชอบช่วยเหลือ เพราะงานสังคมสงเคราะห์ คือ การบริการ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ง. ถูกทุกข้อ

5. นักสังคมสงเคราะห์มีกี่ประเภท

ก. 2 ประเภท ค. 4 ประเภท
ข. 3 ประเภท ง. 5 ประเภท

6. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ก. เพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ช่วยตนเองไม่ได้ให้สามารถช่วยตนเองได้
ข. เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม เป็นการแก้ไขปัญหาสังคมให้ลดน้อยหรือหมดไป
ค. เพื่อการพัฒนาสังคม
ง. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์

ก. การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ ค. การทำงานคนเดียว
ข. การทำงานกับบุคคล ง. การจัดระเบียบและการพัฒนาชุม

8. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดบริการสวัสดิการสังคมแก่เด็กและเยาวชน อายุกี่ปี

ก. อายุ 3 ปี ถึง 18 ปี
ข. อายุ 6 ปี ถึง 18 ปี
ค. อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี
ง. อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 20 ปี

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ กทม. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- แนวข้อสอบพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553
- แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
- แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3
เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา