ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ12374118

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ฟาร์มหอยนางรม,สินมานะฟาร์ม,สินมานะฟาร์มสเตย์,ท่าเรือสินมานะฟาร์ม,เขื่อนรัชชประภา,เขื่อนเชี้ยวหลาน,เขาสก,ชมถ้ำปะการัง,ชมวิวกุ้ยหลิน,แท่งหินกลางน้ำ,นั่งแพไม้ไผ่,สุราษฎร์ธานี,พระธาตุไชยา,สวนโมกขพลาราม

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์ ฟาร์มหอยนางรม – เขื่อนรัชชประภา - สุราษฎร์ธานี (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
08.15 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับท่านที่ อ. สนามบิน จ.สุราษฏร์ธานี
08.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.ไชยา
10.30 น. เดินทาง อ.ไชยยา นำทุกท่านเที่ยวชมที่ “สวนโมกขพลาราม” ภายในสวนโมกข์มีการจัดภูมิสถาปัติที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติสถาปัตยกรรม ปฏิมากรรม จิตรกรรมและวรรณกรรม
11.30 น. หลังอาหารนำทุกท่านนมัสกาที่ “พระธาตุไชยา” วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระบรมธาตุไชยา ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง และเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักสิทธิ์ของภาคใต้
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.กาญจนดิษฐ์
15.30 น. เดินทางถึง ท่าเทียบเรือสินมานะฟาร์ม อ.กาญจนดิษฐ์ (ฝั่งอ่าวไทย) ลงเรือไปขนำกลางน้ำ
16.00 น. ออกเดินทางจาก ท่าเรือสินมานะฟาร์ม มุ่งหน้าสู่ ขนำ(โดยปกติจะเป็นช่วงเย็น) โดยมีเรือรับส่ง จากท่าเรือถึงฟาร์มเป็นเรือประมงขนาดใหญ่ มีที่นั่งสะดวกสบาย โดยจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ตลอดสองข้างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวเล ของอ่าวบ้านดอน โดยจะมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเป็นผู้บรรยาย และให้ข้อมูลในระหว่างการนั่งเรือ
- เมื่อถึงขนำ (ฟาร์มกลางทะเล) รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ขนำ
- มีการบรรยาย สาธิต วิธีการเลี้ยงหอยนางรม การแกะหอยนางรม และรับประทานหอยนางรมอย่างถูกวิธี
- หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ในช่วงหัวค่ำก็จะมี กิจกรรม การแสดงหนังตะลุง/รำโนราพื้นบ้านโดย หนังตะลุงคณะ เทพสิน ผ่องแก้ว หนังตะลุง สามภาษา มหาบัณฑิต ผู้แสดงจะเป็น เยาวชนจากในชุมชน ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี หลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมพักผ่อนตามอัธยาศัย และร้องเพลง คาราโอเกะ
- ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
06.00 น.ชื่นชมแสงแรกของตะวันฉาย รอถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นตามอัธยาศัย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่ขนำ
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในขนำ
08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากขนำ และเดินทางกลับฝั่ง
09.00 น. ออกเดินทางไปยัง เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)
11.00 น. เดินทางถึง เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)
11.20 น. นำท่านเที่ยวชมถ่ายรูปที่ สันเเขื่อนรัชชประภา อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร / แพ
13.00 น. นำทุกท่านเดินทางมุ่งสู่ ท่าเรือเขื่อนรัชชประภา เพื่อนำท่าน ลงเรือหางยาวล่องเรือสู่อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนรัชประภาชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาหินปูน
14.00 น. หลังจากนั้นพานั่งเรือไปเที่ยว ชมถ้ำปะการัง ที่อยู่ในทะเลสาบกลางบหุบเขา เรือส่งถึงชายป่าเดินเข้าไปยังทะเลสาบในหุบเขาอีก 20-30 นาที ถึงทะเลสาบ นั่งแพไม้ไผ่ อีกต่อหนึ่งเพื่อไปยังปากถ้ำปะการัง มีเจ้าหน้าที่ของอุทยานพาเดินชม ปลอดภัย ถ้ำนี้เป็นถ้ำแห้งไม่มีลำธารไหลผ่านดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยไม่มีน้ำป่า ล่องแพไม้ไผ่ กลับออกมายังจุดเดินเท้า เดินกลับออกมาลงเรือ นั่งเรือกลับมายังแพแพโตนเตยที่พัก เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
16.00 น. จากนั้นชื่นชมกับวิวที่สวยงามจากแพที่พัก เล่นน้ำ พายเรือแคนนู กันตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ที่แพ
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่แพ
08.00 น. นำท่านเดินทางออกจากแพที่พักเพื่อ นั่งเรือไปชมวิวกุ้ยหลิน หรือ แท่งหินกลางน้ำ แวะชมปลา ชมวิว, และชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาหินปูน ที่มีวิวที่สวยงามเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์หลายเรื่อง เดินทาง
10.00 น. นำท่านเดินทางกลับแพ และชมกับวิวที่สวยงามจากแพที่พัก เล่นน้ำ พายเรือแคนนู กันตามอัธยาศัย
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ แพ
12.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือเพื่อขึ้นสู่ฝั่งที่เขื่อนรัชชประภา
13.00 น. เดินทางกลับ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
15.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุราษฎร์ธานี
15.30 น. ส่งและลาท่านเดินทางกลับที่หมาย…โดยสวัสดิ์ภาพ

*** โปรแกรมพักที่ฟาร์มหอยนางรมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและมรสุมของท้องทะเลเป็นหลัก ***

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี)
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 %
-เด็กส่วนสูงตั้งแต่ 131 เซนติเมตรขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าที่พัก 2 คืน
2. ค่าอาหาร 7 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันการเดินทาง
6. ค่าเจ้าหน้าที่นำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
3. ค่ารถตู้ปรับอากาศ (คิดวันละ 2,200 บาท ต่อ คัน, ไม่รวมน้ำมัน)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์
เลขที่บัญชี 4162562571
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา