ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ12303030

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,อุดรธานี,พระวัดศิริสุทโธ,คำชะโนด,วัดป่าภูก้อน,วัดป่าบ้านตาด,หลวงตามหาบัวญาณปันโน,ศูนย์เพาะพันธุ์กล้วยไม้อุดรซันไฌน์,ธานีผ้าหมี่ขิต,พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง,อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท,ล่องเรือชมทะเลบัวแดง,หนองหานกุมภวาปี

โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมไหว้พระวัดศิริสุทโธ - คำชะโนด - วัดป่าภูก้อน (1 วัน)

หมายกำหนดการเดินทาง:
07.00 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ สนามบินอุดรธานี
07.30 น. รถตู้ปรับอากาศรับท่านเดินทางไปยัง อ.บ้านดุง
08.00 น. เดินทางไปยัง วัดศิริสุทโธ - คำชะโนด
09,30 น. เดินทางถึง วัดศิริสุทโธ - คำชะโนด นำท่านไหว้พระดังนี้
- ไหว้พระองค์ใหญ่
- เดินเข้าป่าคำชะโนดโดยใช้สะพาน (ถอดรองเท้าด้วยนะครับ)
- ระหว่างเดินทางเข้าป่าจะพบรอยสะพานแยก (ระหว่างน้ำกับเกาะ, เล่ากันว่าจะไม่สามารถเชื่อมรอยต่อของ
สะพานกับกับเกาะได้ จะแตกออกตลอด เค้าเชื่อกันว่าเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับบาดาล)
- ไหว้ศาลพ่อปู่ศรีสุทโทที่ท่านเป็นพญานาคราช ณ เมืองบาดาล ตามความเชื่อ
- ชมต้นชะโนด (มีที่นี้ที่เดียวในโลกนี้)
- เชิญท่าน "ลูบฆ้อง" เป็นความเชื่อว่าคนมีบุญใช้มือลูกเบาๆ ที่ฆ้องอย่างต่อเนื่องจะเกิดเสียงดังขึ้น
- ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (สามารถใช้ลูบหัวเพื่อความเป็นศิริมงคล และ ("ลูบฆ้อง")
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร
12.30 น. เดินทางไปยัง อำเภอนายูง
14.00 น. เที่ยวชม วัดป่าภูก้อน เป็นวัดที่มีพระวิหารที่สวยงามสะดุดตาของวัดป่าภูก้อน ได้รับออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง องค์พระพุทธรูปหินอ่อน พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดยพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้า รอบผนังภายในวิหารตกแต่งอย่างสวยงามด้วย ภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติ ตกแต่งเป็นภาพปั้นนูนต่ำหล่อด้วยทองแดงจำนวน 22 ช่อง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติต่างๆ 10 ชาติ เป็นการสื่อความหมายถึงการสั่งสมบารมีด้วยความพรากเพียร และความเสียสละของพระองค์ในทุกๆชาติ โดยด้านบนของทุกภาพ แกะสลักบทสวดอิติปิโสช่องละท่อนด้วยสีเขียวเข้มบนหินอ่อนขาวถือเป็นผนังพระวิหารที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
15.30 น. แวะให้ท่านไหว้พระที่ หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมือง ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย ซึ่งมีฐานะเป็นวัดอารามหลวง
16.30 น. เดินทางส่งทุกท่านที่ สนามบินอุดรธานี โดยสวัสดิ์ภาพ...

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าอาหาร 1 มื้อ
3. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรมถ้ามี
4. ค่าประกันการเดินทาง
5. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว (ไกด์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมไหว้พระวัดศิริสุทโธ - คำชะโนด (1 วัน)

หมายกำหนดการเดินทาง:
11.30 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ สนามบินอุดรธานี
12.00 น. รถตู้ปรับอากาศรับท่านและแวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางไปยัง พระวัดศิริสุทโธ - คำชะโนด
14,30 น. เดินทางถึง พระวัดศิริสุทโธ - คำชะโนด นำท่านไหว้พระดังนี้
- ไหว้พระองค์ใหญ่
- เดินเข้าป่าคำชะโนดโดยใช้สะพาน (ถอดรองเท้าด้วยนะครับ)
- ระหว่างเดินทางเข้าป่าจะพบรอยสะพานแยก (ระหว่างน้ำกับเกาะ, เล่ากันว่าจะไม่สามารถเชื่อมรอยต่อของ
สะพานกับกับเกาะได้ จะแตกออกตลอด เค้าเชื่อกันว่าเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับบาดาล)
- ไหว้ศาลพ่อปู่ศรีสุทโทที่ท่านเป็นพญานาคราช ณ เมืองบาดาล ตามความเชื่อ
- ชมต้นชะโนด (มีที่นี้ที่เดียวในโลกนี้)
- เชิญท่าน "ลูบฆ้อง" เป็นความเชื่อว่าคนมีบุญใช้มือลูกเบาๆ ที่ฆ้องอย่างต่อเนื่องจะเกิดเสียงดังขึ้น
- ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (สามารถใช้ลูบหัวเพื่อความเป็นศิริมงคล และ ("ลูบฆ้อง")
15.30 น. เดินทางไปเที่ยวชม ศาลาแก้วกู่ หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดแขก” คือ สวนประติมากรรมปูนปั้นขนาดใหญ่ มีพื้นที่หลายสิบไร่ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคาย สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของ “พ่อปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์” เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชื่อว่าหลักคำสอนของทุกๆ ศาสนาสามารถนำมาผสมผสานกันได้
16.30 น. แวะให้ท่านไหว้พระที่ หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมือง ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย ซึ่งมีฐานะเป็นวัดอารามหลวง
17.30 น. เดินทางส่งทุกท่านที่ สนามบินอุดรธานี โดยสวัสดิ์ภาพ...

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ
2. ค่าอาหาร 1 มื้อ
3. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรมถ้ามี
4. ค่าประกันการเดินทาง
5. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว (ไกด์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 3:

โปรแกรมทัวร์ อุดรธานี (1 วัน)

หมายกำหนดการท่องเที่ยว
08.00 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ จ.อุดรธานี
08.30 น. หลังจากนั้น รถตู้ /รถบัสปรับอากาศ นำท่านไปยังวัดป่าบ้านตาด
09.00 น. นำท่านเดินทางถึง วัดป่าบ้านตาด (หลวงตามหาบัว ญาณปันโน) บริเวณวัดมีไก่ฟ้า (พญาลอ) ที่ใกล้จะสูญพันธุ์และหาชมได้ยากจากนั้นศึกษาการปฏิบัติและรับฟังธรรมะจากหลวงตามหาบัว อิ่มบุญ บริจาคทานเพื่อความเป็นสิริมงคลเสร็จแล้วออกเดินทางกันต่อ
10.30 น. นำท่านเที่ยวชมความแปลกใหม่ของดอกกล้วยไม้เต้นระบำ ที่ ศูนย์เพาะพันธุ์กล้วยไม้อุดรซันไฌน์ (เป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้หอมสายพันธุ์ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในอินโดจีน)
10.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.อำเภอนครไทย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางสู่ บ้านนาข่า เชิญท่าน เลือกซื้อผ้าพื้นเมืองสวยงามที่มีชื่อเสียงก้องโลกนาม “ธานีผ้าหมี่ขิต” นอกจากนั้นยังมี ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ราคาถูก ทั้งแบบตัดสำเร็จรูปและแบบเป็น ผืนให้ท่านมีความสุขกับการเลือกซื้อตามอัธยาศัย หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อ.บ้านดุง ให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เยือกเย็นของดินแดน "คำชะโนด" ซึ่งมีต้นชะโนดต้นใหญ่ เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศและมีประวัติเรื่องราวที่มาของ “เปรตคำชะโนด” ซึ่งชาวบ้าน เล่าว่าเคยมีผีเปรตจ้างหนังกลางแปลงไปฉายที่ดินแดนดังกล่าว พร้อมพิสูจน์และชม ประตูสู่ เมืองบาดาล ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบันไดที่พญานาคใช้ขึ้นมาจากโลกบาดาลมายังโลกมนุษย์เพื่อโปรด สัตว์บนโลกมนุษย์ รับฟังความเป็นมาจากมัคคุเทศก์
15.00 น. จากนั้นเดินทางสู่ อ.บ้านเชียง นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ซึ่งปัจจุบันขึ้น เป็นมรดกโลกบ้านเชียงเรียบร้อยแล้ว ชมหลุมขุดโครงกระดูกมนุษย์ยุคโบราณที่มีอายุราว 5,000-7,000 ปี
17.30 น. ส่งและลาทุกท่านเดินทางกลับที่หมาย…โดยสวัสดิ์

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
-เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี)
-เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 %
-เด็กส่วนสูงตั้งแต่ 131 เซนติเมตรขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ /รถบัสปรับอากาศ
2. ค่าอาหาร 1 มื้อ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
4. ค่าประกันการเดินทาง
5. ค่าไกด์ และ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 4:

โปรแกรมทัวร์ล่องเรือชมทะเลบัวแดง,หนองหานกุมภวาปี,อุดรธานี (1 วัน)

06.00 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ อ.เมืองอุดรธานี
06.20 น. นำทุกท่านเดินทางไปยัง อ.กุมภวาปี
07.20 น. เดินทางถึง อ.กุมภวาปี หลังจากนั้นนำทุกท่านลงเรือเพื่อล่องเรือชมทะเลบัวแดงของหนองหานกุมภวาปี ทะเลบัวแดงจะสวยในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ดอกบัวแดงในหนองหานซึ่งมีจำนวนมากจะงอกงามโผล่จากน้ำขึ้นมา โดยเริ่มจากเดือนตุลาคม บัวเริ่มแตกใบและเริ่มออกดอกตูมและบานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และค่อย ๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม ดอกบัวส่วนใหญ่จะบานในช่วงเช้าตรู่ถึงเที่ยง นักท่องเที่ยวจะมองเห็นบัวแดงบานเต็มท้องน้ำสุดลูกหูลูกตางดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ จึงเป็นที่มาของคำว่าทะเลบัวแดง
11.00 น. เดินทางกลับไปยัง อ.เมือง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่านแวะนมัสการและไหว้พระที่ วัดโพธิสมภรณ์ เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2499 ตอนปลายราชการที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร(โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดใหม่ ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรผู้สร้างวัดนี้ ภายในวัดยังมีสถานที่ น่าสนใจต่างๆ อาทิ เช่น พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ ศาลามงคลธรรม พระระเบียงพระเจดีย์
14.30 น. หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ เป็นสวนกล้วยไม้ที่ผลิตกล้วยไม้กลิ่นหอมพันธุ์ใหม่ของไทยซึ่งใช้เวลาในการค้นคว้าและผสมพันธุ์ระหว่างแวนด้า (Vanda)โจเซฟฟิน แวนเบอร์โร (Josephine Van Berrow) ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ที่สมาคมกล้วยไม้โลก ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2531ชื่อพันธุ์ Udon Sunshine Orchid หรือพันธุ์นางสาวอุดรซันไฌน์ ซึ่งมีการนำไปสกัดทำน้ำหอมในชื่อเดียวกัน
15.30 น. นำท่านเดินทางไปเที่ยวชม หมู่บ้านนาข่าและศูนย์หัตถกรรมบ้านเม่น เป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้าขิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าขิตในราคาย่อมเยา
16.30 น. ส่งและลาทุกท่านเดินทางกลับที่หมาย...โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่
(ราคาดังกล่าวรับจัดทัวร์ตั้งแต่ลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ
2. ค่าอาหาร 1 มื้อ
3. ค่าเรือล่องชมบัวแดง
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และการเข้าอุทยานแห่งชาติตามโปรแกรม
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
6. ค่าไกด์ หรือ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 5:

โปรแกรมทัวร์ อุดรธานี - หนองคาย (4 วัน 3 คืน)

วันแรก
19.30 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การตอนรับ
20.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จ.อุดรธานี โดย รถตู้ปรับอากาศ / รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมบริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง (มื้อที่ 1)

วันที่สอง
06.00 น. เดินทางถึง จ.อุดรธานี ให้ท่านล้างหน้าล้างตาทำธุระส่วนตัว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)
08.30 น. นำท่านเดินทางไปนมัสการและไหว้พระที่ วัดป่าบ้านตาด (หลวงตามหาบัว ญาณปันโน) บริเวณวัดมีไก่ฟ้า (พญาลอ) ที่ใกล้จะสูญพันธุ์และหาชมได้ยากจากนั้นศึกษาการปฏิบัติและรับฟังธรรมะจากหลวงตามหาบัว อิ่มบุญ บริจาคทานเพื่อความเป็นสิริมงคลเสร็จแล้วออกเดินทางกันต่อ
10.30 น. นำท่านชมความแปลกใหม่ของดอกกล้วยไม้เต้นระบำ ที่ ศูนย์เพาะพันธุ์กล้วยไม้อุดรชันไซน์ (แหล่ง ผลิตกล้วยไม้หอมสายพันธุ์ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในอินโดจีน)
11.20 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ "โรงแรม เจริญโฮเต็ล" หรือระดับเดียวกัน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร
14.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางไปเที่ยวชม บ้านนาข่า ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าพื้นเมืองสวยงามที่มีชื่อเสียงก้องโลกนาม “ธานีผ้าหมี่ขิต” นอกจากนั้นยังมี ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ราคาถูก ทั้งแบบตัดสำเร็จรูปและแบบเป็น ผืนให้ท่านมีความสุขกับการเลือกซื้อตามอัธยาศัย หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อ.บ้านดุง ให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เยือกเย็นของดินแดน "คำชะโนด" ซึ่งมีต้นชะโนดต้นใหญ่ เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศและมีประวัติเรื่องราวที่มาของ “เปรตคำชะโนด” ซึ่งชาวบ้าน เล่าว่าเคยมีผีเปรตจ้างหนังกลางแปลงไปฉายที่ดินแดนดังกล่าว พร้อมพิสูจน์และชม ประตูสู่ เมืองบาดาล ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบันไดที่พญานาคใช้ขึ้นมาจากโลกบาดาลมายังโลกมนุษย์เพื่อโปรด สัตว์บนโลกมนุษย์ รับฟังความเป็นมาจากมัคคุเทศก์
16.30 น. หลังจากนั้นเดินทางสู่ อ.บ้านเชียง นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ซึ่งปัจจุบันขึ้น เป็นมรดกโลกบ้านเชียงเรียบร้อยแล้ว ชมหลุมขุดโครงกระดูกมนุษย์ยุคโบราณที่มีอายุราว 5,000-7,000 ปี
18.00 น. รับประทารอาหารเย็น (มื้อที่ 4)ที่ห้องอาหารของโรงแรม / ร้านอาหาร
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย
09.00 น. เชิญท่านกราบสักการะ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคายจากนั้น เดินทางสู่ ศาลาแก้วกู่ เชิญท่านชมสถาปัตยกรรมประยุกต์แฝงคติธรรม ซึ่งมีรูปปั้นจำลองเมือง นรกและสวรรค์ขนาดใหญ่ สูงกว่าตึก 10 ชั้น จากนั้นเดินทางสู่สะพานข้ามมิตรภาพไทย-ลาว ท่านสามารถมองเห็นภูมิทัศน์ของแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำสายมิตรภาพที่ไหลลงมาจากประเทศจีน ไหลผ่านประเทศลาว พม่า ไทย กัมพูชา และไหลออกสู่ทะเลที่ประเทศเวียดนาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. เดินทางเข้าสู่ที่พักที่ "โรงแรมทิพย์หนองคาย" หรือระดับเดียวกัน
17.00 น. รับประทารอาหารเย็น (มื้อที่ 7)ที่ห้องอาหารของโรงแรม / ร้านอาหาร
18.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.โพนพิศัย
19.00 น. เดินทางถึง อ.โพนพิศัย ให้ท่านเที่ยวชมมหรสพร่วมกัน ตักบาตรทำบุญในคืนวันเดือนมืด 15 ค่ำ เดือน 11 เพื่อเสริมดวงชะตาในวันออกพรรษาวันออกพรรษา หลังจากนั้นให้ท่านเตรียมความพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในค่ำคืนที่ชาวโลก รอคอย ชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค (ลูกไฟประหลาดที่โผล่ขึ้นกลางลำน้ำโขงนับร้อยดวงที่ ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ มีลักษณะสีส้มอมสีแดงพุ่งขึ้นเหนือน้ำสูง 15-20 เมตร ไม่มีเสียง และไม่มีควันใด ๆ ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วและค่อย ๆ เรือนลางหายไปอย่างไร้ร่องรอย (โปรแกรมทัวร์นี้ใช้ได้เฉพาะวันออกพรรษาเท่านั้น)
22.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก
24.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 8)ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูพระบาท ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติเชิงเทือกเขาภูพานที่เกิดจาก การกัดกร่อนของหินทราย จนเป็นถ้ำและเพิงหินรูปทรงแปลกตา เช่น ถ้ำลายมือ ถ้ำคน ถ้ำวัว ซึ่ง มีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์อยู่ด้วย และบริเวณลานหินโนนสาวเอ้ที่เต็มไปด้วยเพิงหิน ต่าง ๆ เป็นที่มาของจินตนาการตามตำนานพื้นบ้านเรื่องนางอุษา-ท้าวบารส มีทั้งคอกม้าเท้า บารส หอนางอุษา บ่อน้ำนางอุษา บริเวณใกล้เคียงกันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธบาทบัวบก ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างครอบรอยพระพุทธบาทองค์เดิมไว้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 9) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. เดินทางไปยัง อ.นายูง เพื่อให้ท่านนมัสการและไหว้พระที่มีวิวสวยงามมากๆ ที่ วัดป่าภูก้อน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ. อุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย สร้างขึ้นเมื่อปี 2530 โดยคุณปิยวรรณและคุณโอฬาร วีรวรรณ ผู้มีความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระป่า และได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายูงน้ำโสม เพื่อสร้างวัดในเนื้อที่ 15 ไร่ จากกรมป่าไม้
15.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝากกลับบ้าน
23.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

ราคาดังกล่าวรับจัดทัวร์ตั้งแต่ลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ / รถโค้ชปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหาร 9 มื้อ
4. ค่าเรือล่องชมบัวแดง
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และการเข้าอุทยานแห่งชาติตามโปรแกรม
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
8. ค่าไกด์ หรือ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %, และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์:081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็นจำนวนข้อความทั้งหมด 1 ข้อความ

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น
กนกวรรณ ศุภสิริโรจน์ จะไปอุดร 28-30/4/56 เดินทาง 3คนขอช่วยส่งโปรแกรม 1 วันพร้อมให้ด้วยคะ
1: เที่ยวในอุดร วัดบ้านตาด นาข่า ทุ่งดอกบัวแดง
2: อุดร ลาว แชไปเช้าเย็นกลับ ท่าเสด็จ
[ตอบกลับ] ความเห็นที่ 1 8/02/2556 เวลา 11:23:39 27.55.7.131|27.55.7.131

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา