ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ12198338

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาส 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (หน้าเหรียญ 2 บาท/10 บาท เหมา 2 เหรียญ 150 บาท และ หน้าเหรียญ 600 บาท) เหมา 3 เหรียญ 1,500 บาท

แสดงภาพทั้งหมด

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาส 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสครบ 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 ได้รับพระราชทานพระนามว่า "สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์"
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตขณะที่ไม่มีพระราชโอรส สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ ซึ่งขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศ "สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา" ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 ในราชวงศ์จักรีตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และด้วยความเห็นชอบของคณะเสนาบดีที่จัดประชุมขึ้นเป็นกรณีพิเศษ
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยประสบปัญหามากมายทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งมีสาเหตุมาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประกอบกับข้าราชการและประชาชนได้รับวัฒนธรรมแนวความคิดทางการเมืองจากประเทศทางตะวันตกเพิ่มมากขึ้น ในที่สุดจึงนำไปสู่การปฏิวัติยึดอำนาจจากองค์พระมหากษัตริย์ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีแนวพระราชดำริที่จะปรับเปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เช่นกัน แต่ด้วยปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นรัชกาล จึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาทางด้านการเมืองการปกครอง และทำให้ล่าช้า ซึ่งมีผลให้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง และเพื่อป้องกันเหตุการณ์รุนแรงระหว่างฝ่ายที่จงรักภักดีกับฝ่ายที่ทำการปฏิวัติอันจะนำความเดือดร้อนไปสู่ประชาชน พระองค์จึงทรงยอมรับเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในระบอบการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย
ถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และคณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจะมีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน คือให้อำนาจการปกครองตนเองแก่ประชาชน แต่ทว่าทรงไม่เห็นชอบด้วยกับหลักการและวิธีการของคณะราษฎร์หลายประการ ในที่สุด ทรงประกาสสละราชสมบัติขณะประทับรักษาพระองค์อยู่ที่ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477
หลังจากทรงประกาศสละราชสมบัติแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษจนเสด็จสวรรคตเมื่อ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ด้วยพระโรคปัจจุบันพระหทัยวาย
ใน พ.ศ. 2491 รัฐบาลได้ทูลเชิญเสด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี นิวัตประเทศไทย พร้อมอัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประดิษฐานร่วมกับสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าอันสมควรแก่พระบรมราชอิสริยยศ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยสืบไป
ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์จอมพลทหารบก ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ชิดวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว"
ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๐๐ ปี แห่งวันพระราชสมภพ" "ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา และ ข้อวามว่า "๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๖" มีลายดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา