ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ12165739

ตัวแทนจำหน่าย fotek MT20-R,MT4896-R,MT48-R,MT48-R-E,MT72-R,MT96-R,MT21-R,MT20-R-E

แสดงภาพทั้งหมด

บริษัท สมาร์ทเทค ออโตเมชั่น พาร์ท จำกัด เป็นบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่าย
สินค้ายี่ห้อ FOTEK พร้อมกันนี้ยังเป็นตัวแทนนำเข้าระบบ
HOT RUNNER SYSTEMS ที่ใช้ในงานฉีดพลาสติกภายใต้ยี่ห้อ
MOLD POWER สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศไต้หวัน
มีสินค้าบริการแนะนำให้คำปรึกษา พร้อมกับรับประกันสินค้า 1 ปี มี SOTCK
FOTEK สินค้าในประเทศไทย หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณลลิตวดี 0894829422
สินค้า FOTEK ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน อาทิ :-
FOTEK : MT4896-L,MT20-R,MT20-V,MT20-V,MT48-R-E,MT48-V-E,MT48-L,MT72-R,
MT72-V,MT72-L,MT96-R,MT96-V,MT96-L,TC48-AN-R4,TC48-DN-R4,TC48-DD-R3,
TC48-DD-R3-AH,TC4896-DD-R3,TC4896-DD-R3-A,TC4896-DD-R3-AH,TC4896-DA-R3
TC4896-DA-R3-A,TC1896-DA-R3-AH,TC72-AN-R4,TC72-AA-R4,TC72-AA-R4-A,
TC72-DN-R3,TC72-DA-R4,TC72-DA-R4-A,TC72-AD-R4,TC72-AD-R4-A,TC72-DD-R3,
TC72-DDR-3-A,TC96-AD-R4,TC96-AD-R4-A,TC96-AD-R4-AH,TC96-DD-R3,
TC96-DD-R3-A,TC96-DA-R3,TC96-DN-R3-A,TC96-DA-R3-AH,H5-AN-PT-R4-S,
H5-AN-R4,H5-AN-R1,H5-AN-PT-R1-S,TS-1 2M,TS-4K-5M,TSR-25DA,TSR-40DA
TSR-75DA,TSR-25DA-H,TSR-40DA-H,TSR-75DA-H,TSR-25AA,TSR-40AA,
TSR-75AA,TSR-25AA-H,TSR-25AA-H,TSR-40AA-H,TSR-75AA-H,SSR-10DA,
SSR-25LA,SSR-40LA,SSR-50LA,SSR-75LA,SSR-25LAH,SSR-40LAH,SSR-50LAH,
SSR-75LAH,SSR-10DA,SSR-25DA,SSR-40DA,SSR-25DA-H,SSR-40DA-H,
SSR-P03DA,SSR-50DA,SSR-75DA,SSR-50DA-H,SSR-75DA-H,SSR-10AA,SSR-25AA,
SSR-40AA,SSR-25AA-H,SSR-40AA-H,SSR-10VA,SSR-25VA,SSR-40VA,SSR-05DD,
SSR-10DD,SSR-P03DD,SSR-F-10DA,SSR-F-25DA,SSR-F-40DA,SSR-F-10DA-H,
SSR-F-40DA,ESR-25AA,ESR-40AA,ESR-60AA,ESR-80AA,ESR-100AA,HPR-60DA,
HPR-80DA,HPR-60AA,HPR-80AA,ESR-40AA-H,A3R-30X,A3R-1MX,A3R-30XB,
A3G-2MRS,A3T-3MX,A3T-10MX,A3T-20MX,MR-10X,MR-30X,MR-60X,MR-60N,
MG-2MX,MT-6MX,MS-02W,CDR-10X,CDR-30X,CDM-2MX,CDT-10MX,CAR-10X,
CAM-2MX,T18-30MX,FR-1MX,FR-2MX,FPT-02,FPR-51,FF-06R,MF-06R,SU-07X,
SU-07W,SU-07R,A-8,A-9,SV-15,SC-10,SC-15,C-1,C-2,C-3,C-6 110V ,C-11,
,PS-05N,PL-05N,BS-02N,PP-05N,PS-05S,PS-05P,PS-10N,PS-15N,CP18-30N,
CP18-30P,CP30-50N,PM08-02N,PM12-04N,PM30-15N,PM18-05S,TW12-04C,
E3R-60X,E3G-8MX,E3G-6MX,E3T-10MX,HC-4T,HC-31P,HC-41P,HC-52P,C-340,
SC-341,SC-361,SC-360,SC-362,SC-3616,SC-3626,SC-326,SC-362M,SC-260,
SM-20,SM-30AV-24T,DV-24T,WE-M1,WE-M2,WE-M3,WE-M2T,WE-M4T,
WE-Y1,WE-Y4T,MC-441,MC-442,MC-461,MC-326,MC-260,MC-261,MC-262,
MC48-4D,TM48-4D,TM60-4D,STPN-M3,STPY-M3,H2Y-3S,TM48-M1,
TM48-M6,H3-FK-M3,FR-1,TDVN-M6,PR-1,PVR-3,H3-TRD-30S,MY-3S-2P
,H3-M1,H3-M3,M3-M6,H3Y-30S,SY-2D,SY-3D,SY-4D,H5T-4D,STP-3D,
STP-4D,H5M-4D,SK-1D,SK-2D,SK-3D,SK-4D,SC-2D,SC-3D,SC-4D,H5C-4D,
LC-04,LC-08,LC-12,LC-16,NA-04,NA-08,NA-12,SUNX LX-101,LX-101-Z,
SDC-15,SDC-25,HP-100
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณลลิตวดี 0894829422
FOTEK counter :
MC-341, MC-361, MC-342 ,MC-362, MC-441, MC-46,1 MC-442, MC-462, MC-261, MC-262 ,SC-340, SC-360, SC-321,SC-331, SC-341 ,SC-351 ,SC-361, SC-342, SC-342, SC-362,
SC-362A, SC-3616, SC-3426, SC-3526, SC-3626, SC-3626, SC-326, SC-362M,SC-260, SC-261 ,SC-262, SC-262

FOTEK counter:
HC-4T ,HC-5T, HC-6T, HC-21P, HC-31P, HC-41P, HC-51P, HC-61P, HC-42P, HC-52P, SK-1D ,SK-2D ,SK-3D, SK-4D, SC-2D, SC-3D, SC-4D, H5C-4D

FOTEK Counter :
SC-351, SC-321,SC-341,SC-361,SC-342,SC-362,SC-361sC-351 SC-321,SC-341,SC-361,SC-342,SC-362,SC-3616,SC-326, SC-321,SC-341,SC-361,SC-342,SC-362,SC-3616,SC-326

FOTEK Photo sensor :
T-10MXB, A3T-20MXB, A3T-100MXB ,CDR-10X-M12, CDR-10XB-M12, CDR-30X-M12 ,CDR-30XB-M12, CDM-2MX-M12, CDM-2MXB-M12, CDM-2MX-V-M12 ,CDM-2MXB-V-M12, CDT-10MX-M12, CDT-10MXB-M12, CDT-6MX-V-M12 ,CDT-6MXB-V-M12 , CDR-10X, CDR-10XB ,CDR-30X ,CDR-30XB, CDR-30N, CDR-30X-V, CDR-30XB-V, DM-1MN, DM-1MR, CDM-2MX, CDM-2MXB, CDM-2MX-V, CDM-2MXB-V, CDT-10MX, CDT-10MXB, CDT-6MX-V, CDT-6MXB-V, CAR-10X, CAR-10XB, CAR-10X-V, CAR-10XB-V ,CAM-2MX, CAM-2MXB ,CAM-2MX-V, CAM-2MXB-V

FOTEK Photo sensor E3 series:
E3R-60X, E3R-60XB, M3R-60X, M3R-60XB, E3G-8MX, E3G-8MXB, M3G-8MX M3G-8MXB, E3G-6MRE, E3G-6MREB, M3G-6MRE, M3G-6MREB, E3T-10MX, E3T-10MXB, E3T-30MX, E3T-30MXB, E3T-50MX, E3T-50MXB, M3T-30MX ,M3T-30MXB, M3T-50MX M3T-50MXB

FOTEK Photo sensor R18 series: CDR-10X, CDR-10XB,CDR-30X,CDR-30XB,CDM-2MX ,CDM-2MXB, CDM-2MX-V, CDM-2MXB-V, CDT-10MX, CDT-10MXB ,CDT-6MX-V, CDT-6MXB-V,CDR-10X, CDR-10XB ,CDR-30X ,CDR-30XB ,CDR-30X-V CDR-30XB-V CDM-2MX, CDM-2MXB ,CDM-2MX-V ,CDM-2MXB-V ,CDT-10MX ,CDT-10MXB CDT-6MX-V CDT-6MXB-V ,R18-10X, R18-10XB, M18-2MX, M18-2MXB, T18-30MX ,T18-30MXB

FOTEK Photo sensor MS series :
MR-10NE, MR-10X, MR-10XB, MR-30X, MR-30XB, MR-30N, MR-60X, MR-60XB, MR-60N MR-30XP, MR-60XP, MG-2MX, MG-2MXB, MG-2MXP, MG-2MXBP, MT-6MX ,MT-6MXB MT-6MXP, MT-6MXBP, MF-06R ,MF-06R-M8, MF-06RT ,FF-01G, FF-03R, FF-03X, FF-06R FF-06X, FR-1MX, FR-2MX ,FR-1MX-V ,FR-2MX-V, FT-10MX ,FT-20MX ,FT-10MX-V, FT-20MX-V, FG-3MX, FG-3MX-V, FN-10R, FN-30X, FM-01R/G, FM-01PG ,FM-03G ,FM-10R, MS-02W, MS-02W-M12, MS-02W-H, MS-02W-H-M12, LT-40MX ,LT-80MX, LT-150MX , C-1 220V, C-1-24V, C-2, C-3, C-6

FOTEK Photo sensor AS/SU series:
SR-07G ,SU-07W, SU-07R, SU-07G, SU-02X, SU-02R, SU-07X, SU-07XP, A-8, A-9, FS-50 ,SH-10, SH-15, SH-30, SH-50, SH-2M, SV-10, SV-15, SV-30, SV-50, SV-2M, SC-10, SC-15 ,SC-30, SC-50, SC-2M ,SB-03, SB-10, SQ-115P, SQ1-211W ,SQ1-511W ,SQ3-351W, SQ3-511WFOTEK series : Encoder
WE-M1, WE-M2, WE-M3, WE-M2T, WE-M3T, WE-M4T ,WE-Y1, WE-Y2, WE-Y3, WE-Y2T ,WE-Y3T, WE-Y4T, WE-M ,WE-Y

FOTEK proximity sensor :
PS-04N ,PS-04P, PS-04N-V ,PS-04P-V ,BS-02N ,BS-02P, BS-04N, BS-04P, PP-05N ,PP-05P ,PP-08N, PP-08P, LS-04N, LS-04N-V, SP-05N, PS-05N, PS-05P, PS-08N, PS-08P, PL-05N, PL-05P, PL-08N, PL-08P, PS-05S, PS-08S, PS-10N, PS-10P, PS-15N, PS-15P, PS-10S, PS-15S ,CP18-30N, CP18-30P, CP30-50C, CP30-50S

FOTEK proximity sensor :
PM-08-01N, PM-08-01P, PM-08-02N ,PM-08-02P, PM12-02N ,PM12-02P, PM12-04N ,PM12-04P ,PM12-02N-S ,PM12-02P-S, PM12-04N-S ,PM12-04P-S ,TW12-02C, TW12-04C, PM18-05N ,PM18-05P, PM18-08N ,PM18-08P, PM18-05N-S, PM18-05P-S, PM18-08N-S, PM18-08P-S ,TW18-05C, TW18-08C, PM30-10N, PM30-10P, PM30-15N, PM30-15P, PM30-10N-S ,PM30-10P-S ,PM30-15N-S ,PM30-15P-S ,PM12-02S, PM12-04S ,PM18-05S, PM18-08S ,PM30-10S ,PM30-15SFOTEK Meter:
SM-30, SM-20, TC21-ND ,VF-24T, AV-24T, ARM-24T, AA-24T, AA-24T-1, DV-24T, DRM-24T, DA-24T, DA-24T-1, DA-24T-2, ARM-25T, DRM-25T, MV21-R, MV21-R-S, MA21-R ,MA21-R-S, MV72-R ,MV72-R-S, MA72-R, MA72-R-S
FOTEK meter:
DPM-1, DPM-2, DPM-1-S, DPM-2-S, HS-1, HS-2

FOTEK temperture controller TC series:
TC48-AN-R ,TC48-AN-PT-R4, H5-AN-R4, TC48-DN-R3, TC48-DN-PT-R4 TC48-DD-R 3,TC48-DD-PT-R 3,TC48-DD-R3-A ,TC48-DD-R3-AH ,TC48-DD-PT-R3-AH, TC48-ND TC48-ND-PT,

FOTEK temperture controller TC series: TC4896-DA-R3, TC4896-DA-R3-A , TC4896-DA-R3-AH ,TC4896-DD-R3 ,TC4896-DD-R3-A ,TC4896-DD-R3-AH ,TC4896-ND TC4896-ND-PT, TC72-ND,TC72-AN-R4, TC72-AA-R4, TC72-AA-R4-A, TC72-DN-R3, TC72-DA-R3, TC72-DA-R3-A ,TC72-AD-R4, TC72-AD-R12, TC72-AD-R3-A ,TC72-DD-R3,TC72-DD-R11, TC72-DD-R3-A ,TC72-ND ,TC96-AN-R4, TC96-AA-R4, TC96-AA-R4-A ,TC96-AA-R4-AH, TC96-DN-R ,TC96-DA-R3, TC96-DA-R3,-A, TC96-DA-R3-AH ,TC96-AD-R4, TC96-AD-R12, TC96-AD-R4-A ,TC96-AD-R12-A, TC96-DD-R3, TC96-DD-R11, TC96-DD-R3-A ,TC96-DD-R3-AH ,TC96-ND

FOTEK temperture controller MT series:
MT48-R, MT48-V, MT48-L, MT4896-R, MT4896-V, MT4896-L, MT20-R, MT20-V, MT20-L ,MT21-R, MT21-V, MT21-L, MT72-R, MT72-V, MT72-L, MT96-R, MT96-V, MT96-L ,MT48-R-E,MT48-V-E,MT20-R-E,
FOTEK Timer :
STPN-M1, STPN-M3, STPN-M6, STPN-M1H, STPN-M3H ,STPN-M6H ,STPY-M1, STPY-M3 ,STPY-M6, STPY-M1H, STPY-M3H, STPY-M6H, H2Y, H5B-M1, H5B-M3, H5B-M6, H5B-M1H, H5B-M3H ,H5B-M6H, TM48-M1, TM48-M3, TM48-M6, TM48-M1H, TM48-M3H ,TM48-M6H, H3-FK-M3, H5B-FK-M3, TM-FK-M3, FR-1, FR-1L, FR-1H, FR-2, TDVN-M6 ,TDVY-12H, TDFY-12H, PR-1 220V,PR-1-380V, PVR-3 220V,PVR-3 380V, H3-TRD-30S,G4Q-K1, G4Q-K2, H3-TF-M3, H5B-TF-M3, MY-2P-3S, MY-4P-3S ,H3-M1, H3-M3, H3-M6, H3B-M1, H3B-M3, H3B-M6, H3Y-30S-220V, H3-M1, SY-2D, SY-3D ,SY-4D, H5T-4D ,H5T-4D, STP-2D, STP-3D ,STP-4D, H5M-4D
FOTEK timer: TM48-4D, TM50-2D, TM50-3D, TM50-4D, TM60-3D, TM60-4D ,TMP48-4D,TMP60-40,TMP50-40D
FOTEK Socket & Attachment : US-08P, US-08P-N ,P3G-08E, 8PFA, P2CF-08, PF-085A ,PF-085AE, PYF-08A, PYF-08AE, SYF-08A ,PYF-14A, PYF-14AE, SYF-14A, PF-083A, PF-083AE, PF-113A, PF-113AE, PY-08, PY-08-0, PY-14, PY-14-0, FS-12P, SY-HL, SY-SL, H5-SL HC-SL ,Y-20, Y-40, Y-48, Y-57, PS-3S, PS-4S, PS-5S

FOTEK single phase SSR: SSR-10DA ,SSR-25DA ,SSR-40DA ,SSR-50DA ,SSR-75DA ,SSR-10DA-H, SSR-25DA-H ,SSR-40DA-H ,SSR-50DA-H, SSR-75DA-H, SSR-10AA ,SSR-25AA,
SSR-40AA, SSR-10AA-H, SSR-25AA-H, SSR-40AA-H, SSR-10VA ,SSR-25VA, SSR-40VA ,SSR-10VA-H, SSR-25VA-H, SSR-40VA-H, SSR-10VAR, SSR-25VAR, SSR-40VAR ,SSR-05DD ,SSR-10DD ,SSR-P03DA ,SSR-25LA ,SSR-40LA ,SSR-50LA ,SSR-75LA ,SSR-25LA-H ,SSR-40LA-H ,SSR-50LA-H, SSR-75LA-H

FOTEK three phase TSR: TSR-25DA, TSR-40DA ,TSR-50DA ,TSR-75DA ,TSR-25DA-H, TSR-40DA-H, TSR-50DA-H, TSR-75DA-H, TSR-25AA, TSR-40AA ,TSR-50AA, TSR-75AA ,TSR-25AA-H, TSR-40AA-H, TSR-50AA-H, TSR-75AA-H
FOTEK : Arae Sensor NA/LC :NA-04, NA-08 ,NA-12, NA-16, NA-20, NA-24 ,NA-28, NA-32 ,NA-36 ,LC-04, LC-08, LC-12, LC-16, LC-24, LC-32, LC-40, LC-48