ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ11965484

ชุดฝึก ชุดคิด วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม,วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร,วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร,วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

แสดงภาพทั้งหมด

+ ชุดฝึก วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
+ ชุดฝึก วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
+ ชุดฝึก วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
+ ชุดฝึก วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
+ วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

เหมาะสำหรับใช้ฝึก ปฏิบัติใบงานในระดับชั้น ปวช. ปวส. และระดับ ปริญญาตรี.
ในการเรียนการสอนสายอาชีพ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ชุดคิด WD-81 ,
ชุดคิด WD-82
ชุดคิด WD-83 ,
ชุดคิด WD-84
ชุดคิด WD-86 ชุดคิด WD-87 , ชุดคิด WD-88

เหมาะสำหรับให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ใช้ฝึกประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านอุตสาหกรรม วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(เป็นแบบชุดคิด) ให้นักเรียนนักศึกษานำมาประกอบด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ส่งงานเป็นรายกลุ่ม เพื่อเป็นงานส่งให้กับครูผู้สอนในรายวิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ชุดฝึก วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ชุดฝึกชุดสำเร็จ WD-81,
ชุดฝึกชุดสำเร็จ WD-82 ,
ชุดฝึกชุดสำเร็จ WD-83 ,
ชุดสำเร็จ WD-84
ชุดคิด WD-86 ชุดคิด WD-87 , ชุดคิด WD-88

สิ่งที่ได้รับจากการประกอบ ผู้เรียนจะได้รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางด้านอุตสาหกรรมในเบื้องต้น รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรในเบื่องต้น วงจรไฟฟ้ากระแสตรง และยังได้ฝึกทักษะในการบักกรี หลังผู้ประกอบเสร็จแล้ว สามารถนำมาใช้เป็นชุดฝึกในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เพื่อทดลองตามใบงาน ในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า

ชุดฝึก WD-81 , ชุดฝึก WD-82 ชุดคิด WD-83 ชุดคิด WD-84 , ชุดคิด WD-86,ชุดคิด WD-87 , ชุดคิด WD-88
เหมาะสำหรับให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ใช้ฝึกปฏิบัติใบงานในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ในเบื่องต้น จำนวนไม่ต่ำกว่า 30 ใบงาน ทำให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้สมบรูณ์มากขึ้น และทำให้ผู้เรียนได้มีชุดฝึกวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ชุดฝึกวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึกวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ชุดฝึกวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ได้ลงปฏิบัติในการเรียน

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ จำหน่ายอุปกรณ์ทางการศึกษา ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา
ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมอุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทุกรุ่น โดยวิศวกรระบบ

: หมายเหตุ สามารถแยกรายการให้ได้ตามที่ต้องการของหน่วยงาน (ต่อชิ้นไม่เกิน 5000 บาท)
...............................................................................................................................

+ รับตรวจซ่อม และเพิ่มเติม ติดตั้งเพิ่มใหม่ ห้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา งบโรงเรียนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั่วประเทศ

+ ออกแบบและผลิตชุดฝึกด้านอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับวิทยาลัยในสังกัด สอศ และมหาวิทยาลัย ตามต้องการ
...............................................................................................................................

+ ต้องการข้อมูลเพิ่ม ให้แจ้งความต้องการว่าเรื่องใด หรือให้เสนอราคาที่ต้องการ(โดยแจ้ง)
1. จำนวนว่าต้องการเท่าใด ........xx.....
2. ระบุชื่อสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ให้เสนอราคา ..........................................
3. ระบุที่อยู่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...........................

ติดต่อ ตั้งใจรุ่งเรืองเทคโนโลยี หรือ โทร 096-887-3252
แจ้งมาที่ Email: ktec.org@gmail.com
..................................................................................................................................

รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง
รับผู้ที่จบปริญญาตรี(คอบ,วศบ)ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านโทรคมนาคม ด้านอุตสาหกรรม หรือด้านคอมพิวเตอร์ อายุ 25-35 ปี สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ สามารถทำงานวิจัยด้านการศึกษาได้
ติดต่อ 096-887-3252

.................................................................................................................................