ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ11914636

วิทยากร อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล : บรรยายงานสัมมนาฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ทั่วประเทศ

แสดงภาพทั้งหมด

หากท่านกำลังมองหาวิทยากรเพื่อการจัดสัมมนาฝึกอบรม ... โปรดอ่านรายละเอียด ดังต่อไปนี้

อาจารย์พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล (วิทยากรทางด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์การ)


หัวข้อที่บรรยาย
• หลักสูตรทางด้านการพัฒนาทักษะทางความคิด และพัฒนาตนเอง (Conceptual Skills & Self Development)
- การคิดในเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)
- การคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จ (Creative Thinking for Success)
- การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จ (Systematic Thinking for Success)
- การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation for Success)
- การพัฒนาอุปนิสัยที่ดีสู่การเป็นผู้ประสบความสำเร็จ (Characteristics of Successful people)
- การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving & Making Decision)
- ทักษะการพูดในที่ชุมชน/สาธารณะ (Effective Public Speaking)
- การเสริมสร้างทักษะการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Skills)

• หลักสูตรทางด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Leadership & Supervisory Skills)
- การเสริมสร้างภาวะผู้นำอย่างเป็นเลิศ (Leadership Excellent)
- การเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ (Professional Supervisory)
- การเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การสำหรับผู้นำ (Human Behavior in Organization for Leader)
- การบริหารบุคลากรที่มีความแตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพ (Managing the different people effectively)
- เทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Coaching Technique)
- ทักษะการมอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Assignment & Follow up)
- การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Change Management)

• หลักสูตรทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
- การพัฒนาบุคลิกภาพ และ มารยาททางสังคม (Personality Development & Business Etiquette)
- การเสริมสร้างภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ (สำหรับผู้บริหาร / นักขาย / นักบริการ และ ทั่วไป)

• หลักสูตรทางด้านการบริการ (Services)
- จิตวิทยาการบริการเพื่อการทำงานเชิงบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellent)
- เทคนิคการให้บริการสำหรับนักบริการมืออาชีพ (Professional Serve)

• หลักสูตรทางด้านการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ การทำงานเป็นทีม (Team Development)
- การพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork & Team Development)
- การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ (Collaboration & Network)
- การเสริมสร้างจิตสำนึกรัก และ ผูกพันในองค์กร (Awareness Organization)

• หลักสูตรเฉพาะสายงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์ (Specific Course for Human Resource)
- การบริหารงานฝึกอบรม และการเป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพ (Professional Training for Manager/Officer)
- การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)
- การจัดการฝึกอบรม (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ฝ่ายฝึกอบรม) (Training for Non-Training)
- การจัดหาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ฝ่ายสรรหา)
- การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล (สำหรับผู้เริ่มต้น)


==========================================================

ผมคำนึงถึงเรื่องความสำคัญในการจัดสัมมนามากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจ ดังนั้น องค์กรไหนกำลังมองหาวิทยากรอยู่ สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ตลอดครับ รับรองว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา