ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ11147925

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,หาดใหญ่,วัดห้วยมงคล,เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา,สะพานติณสูลานนท์,แหลมสมิหลา

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์ หาดใหญ่ (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
06.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย…เจ้าหน้าที่ของ เอจิเลนต์ทัวร์ จะคอยต้อนรับอำนวยสะดวก ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง
07.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถตู้ / โค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ อ.หาดใหญ่
11.00 น. นำทุกท่านแวะนมัสการและไหว้พระที่ วัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เดิมใช้ชื่อว่า วัดห้วยคต ตั้งอยู่ในชุมชน บ้านห้วยคต ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ได้ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดห้วยมงคล นำท่านเข้านมัสการ หลวงปู่ทวด
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำทุกท่านเดินทางไปยัง จ.หาดใหญ่ ต่อ
18.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร
22.30 น. เดินทางถึง อ.หาดใหญ่ นำท่าน Check In เข้าที่พักที่ “แกรนด์ พลาซ่า”
23.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น นำทุกท่านเดินทางไป ศึกษาดูงานที่อำเภอหาดใหญ่ ตามอัธยาศัย
10.30 น. จบกิจกรรมศึกษาดูงาน และเดินทางไปยังอำเภอเมืองหาดใหญ่
11.30 น. เดินทางถึงอำเภอเมืองหาดใหญ่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ร้านอาหาร
13.30 น. นำท่านนมัสการ เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล เป็นเจดีย์พระบรมธาตุอยู่ภายในบริเวณวัดชัยมงคล พ.ศ. 2435 พระอาจารย์สอนบาลีในวัดชัยมงคลนามว่า "นะ อิศโร" เดินทางไปลังกาและมีโอกาสรู้จักกับคหบดีผู้หนึ่งซึ่งยินดีถวายพระธาตุให้แก่ท่านนะ อิศโรอธิษฐาน เมื่อกลับมาสงขลาท่านได้สร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมธาตุให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะจนถึงทุกวันนี้
15.00 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน อายุกว่า 100 ปีภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปวัตถุภาคใต้ตอนล่าง และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ชาติพันธุ์วิทยา ศิลปะจีน ศิลปะพื้นบ้านพื้นเมือง อาทิ บานประตูไม้เดิมของจวน เป็นศิลปะพุทธศตวรรษที่ 24 ทำด้วยไม้จำหลักเขียนสีและประดับมุกฝีมือช่างชาวจีนชั้นครู แสดงออกถึงคตินิยมในธรรมเนียมประเพณี วรรณคดี ศาสนาตามแบบจีนที่วิจิตรงดงามยังความสมบูรณ์อยู่มาก โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดีจากบ้านเชียง และกาญจนบุรี
16.30 น. นำท่านเดินทาง Check In เข้าที่พักที่ “โรงแรมสงขลา พาเลซ หรือระดับเดียวกัน”
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น นำทุกท่านเดินทางไปชมวิวและถ่ายรูปที่ สะพานติณสูลานนท์ สะพานแห่งนี้เป็นสะพานข้ามทะเลสาบ สงขลาแบ่งออกเป็นสองช่วงคือช่วงแรกเชื่อมระหว่างชายฝั่งอำเภอแมืองสงขลา บริเวณบ้านน้ำกระจายกับเกาะยอตอนใต้ความยาวรวมเชิงสะพานทั้งสองด้าน1,140 เมตรช่วงที่2เชื่อมระหว่างฝั่งด้านเหนือของเกาะยอกับฝั่งบ้านเขาเขียวความยาวทั้งสิ้น 1,800เมตรสะพานนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2527และเสร็จสิ้นในปี2529สะพานแห่งนี้ได้ กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่จะต้องเดินทางแวะชมควบคู่ไปกับการมาท่องเที่ยว
09.00 น. นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
12.00 น. แวะให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหาร
13.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ต่อ
18.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
19.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ต่อ
23.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXXบาท
(ราคาดังกล่าวการันตรีลูกทัวร์ 20 ท่านขึ้นไป)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. รถตู้ / โค้ชปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
6. ค่าไกด์ หรือ Staff

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินมัดจำ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่บัญชี 4162562571

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุเพื่อใช้ในการทำประกัน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา