ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ11003396

รับทำบัญชี,รับสอนทำบัญชี-วางระบบบัญชี-ภาษีอากร สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express

แสดงภาพทั้งหมด

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สำนักงานมั่งมี (สำนักงานบัญชี) มือถือติดต่อ คุณเพ็ญสินี (แวว) โทร. 09-7963-6462
ออฟฟิศ 0-2408-3726 (รับทำบัญชี สอนบัญชี ตรวจสอบบัญชี-ภาษีอากร-วางระบบบัญชี) หรือคุณบรรพต โทร. 06-1762-8426
รับทำบัญชี,รับสอนบัญชี-ภาษีอากร-ปิดงบการเงิน,รับสอนวางระบบบัญชี-ภาษีอากร-รับจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน (สำนักงานถนนกัลปพฤกษ์(สำเพ็ง2) กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ)

รับจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์/เปลี่ยนแปลงที่อยู่ Website:http://www.mungmee-acc.com


รับทำบัญชี -ภาษีอากร - รับวางระบบบัญชี บริหารสำนักงาน รับเช็คสต๊อคสินค้า
รับบริหารสำนักงานในการเริ่มต้นทำธุรกิจ รับวางแผนภาษีถูกต้องประหยัด


***คอร์ส เรียนเร่งรัด เรียน 2 วัน บัญชี/ภาษีอากร 6,500 บาท/ท่าน (เวลา 09.30-15.00 น.) กรุงเทพฯ (สำเพ็ง
2 ถ.กัลปพฤกษ์ และ สมุทรปราการ ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 84

เปิดคอร์สเรียนเดียว 4 วัน (เรียนตัวต่อตัว)ในราค 11,500 บาท สอนการจัดทำบัญชี จัดทำภาษี สอนบันทึกบัญชีเต็มระบบพร้อมสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ในการจัดทำบัญชี สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง 100%


คอร์สการเรียนการสอนบัญชีต้นทุน (ระบบบัญชีด้านการผลิต และคลังสินค้า) สนใจเรียนโทรสอบถามราคาได้ค่ะ (เรียน 8 วัน เรียนเดี่ยวตัวต่อตัว)


ข้อมูลทางบัญชีถือเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดแหล่งหนึ่งของกิจการ นอกจากประโยชน์ในการสื่อสารแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการเงิน
ข้อมูลทางการเงินกับบุคคลภายนอกให้ทราบถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการโดยการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สารสนเทศที่จำเป็นนั้นมีความซับซ้อนและยุ่งยากการสอนปฏิบัติจริงจึงได้ออกแบบให้กับผู้ประกอบการและพนักงานบัญชีมีหน้าทีรวบรวม
จัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานทางการเงินโดยใช้โปรแกรมบัญชี Express คำนวณ เป็นเครื่องมือประกอบการสอนจริงทุกขั้นตอน
โดยหลังจากการเรียนผู้เข้ารับจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญขีที่สำคัญประเด็นทางภาษีที่ควรระวังตลอดจนสามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร สามารถลดรายจ่ายตลอดจนสามารถลดเวลาในการทำงานได้อย่างชาญฉลาดเพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงานให้เกิดในภาพรวม

คอร์สเรียนของเราเหมาะสำหรับ

- ผู้ประกอบการที่ต้องการวางแผนภาษีให้ถูกต้องประหยัด

- ผู้ที่เริ่มประกอบการในระยะ 1-3 ปี และทายาทเจ้าของกิจการเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจด้านบัญชีและภาษีอากร

- บุคคลทั่วไป/พนักงานบบัญชีที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนงาน เลื่อนตำแหน่ง

- บุคคลที่ว่างเว้นจากการทำงาน ขาดประสบการณ์ต่อเนื่องด้านการเงิน/บัญชี หรือทำงานด้านบัญชีแต่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เพื่อเพิ่มเงินเดือน

- บุคคลที่ไม่จบบัญชี/ไม่มีประสบการณ์ ต้องการเรียนรู้ทำการเงิน/บัญชี (ใช้เวลาเรียนประมาณ 10 วัน)และผู้ที่ขาดความเชื่อมั่นในการทำบัญชี


- นักศึกษาจบใหม่สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นแต่ต้องการความรู้และปฏิบัติงานจริงในการทำงานด้านบัญชี

การจัดทำบัญชีและปิดงบการเงิน
*เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ/บุคคลทั่วไป/ ร้านค้า/บริษัท/ห้างหุ้นส่วน และอื่นๆ
*เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ หรือจบบัญชีแต่ลืมหรือไม่เคยทำงานด้านบัญชีมาก่อน บุคคลที่
จบในสาขาอื่นแต่ต้องการทำงานด้านบัญชีเพื่อให้ได้ประสบการณ์จริงและรับเงินเดือนที่สูงกว่า
*เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการมีรายได้เสริมจากงานประจำที่ทำอยู่และประกอบอาชีพอิสระเพื่อประกันความ
ความไม่แน่นอนให้กับตนเองและครอบครัวสิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

1. รู้การจัดแยกเอกสารที่ถูกต้องเพื่อใช้บันทึกบัญชี
2. รู้พื้นฐานในการจัดทำบัญชีและประโยชน์ที่ได้รับจากรายงานบัญชี
3. รู้และเข้าใจในการบันทึกบัญชี ซื้อ ขาย รับ จ่าย สมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท
จัดทำงบทดลอง งบกำไรขาดทุนและงบดุล รายละเอียดประกอบงบ
4. รู้และเข้าใจในการวางแผนภาษีอากรเพื่อความถูกต้องและประหยัด และการกรอกแบบต่างๆ การยื่นแบบตรงตามวันที่สรรพากรกำหนด
5. รู้และเข้าใจในการรวบรวมข้อมูล สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า สินทรัพย์ เพื่อประกอบงบ
6. รู้และเข้าใจในการกรอกเอกสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการจัดส่งงบการเงิน
7. รู้และเข้าใจในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป EXPRESS สอนการใช้งานจริง
8. รู้และเข้าใจบัญชีได้ฝึกปฏิบัติทำงานจริงทุกขั้นตอนของการทำบัญชี

คอร์สการเรียนการสอนของสำนักงานมั่งมี (สอนทำบัญชี-ภาษีอากร-ปิดงบการเงิน)
-เน้นการเรียนการสอนโดยให้ปฏิบัตงานจริงและใช้เอกสารจริงบันทึกบัญชี
-เน้นเรียนเดี่ยว หรือเรียนกลุ่มไม่เกิน 3 ท่าน
-ลงเรียนจัดกลุ่ม 3 คนขึ้นไปรับสิทธิ์ลุ้นส่วนลดพิเศษ
-บุคคลทีเรียนเดี่ยวสามารถเลือกเวลาเรียนได้เอง (เวลา 09.30-11.00 น)(13.00-15.00)และ (15.00-18.00)ทุกวัน
-ต้องลงทะเบียนก่อนวันเรียนอย่างน้อย 3 วัน ไม่รับลงทะเบียนในวันเรียน
-เรียนจบแล้วเรารับประกันทำได้จริง(ถ้าทำอย่างต่อเนื่อง) และให้คำปรึกษาตลอดการทำงาน
Website:http://www.mungmee-acc.com

ชีวิต คือ โรงเรียน คุณมาเพื่อเรียนรู้ และปัญหาเป็นเพียง ส่วนหนึ่งของหลักสูตร ซึ่งมาแล้วก็หายไป....
แต่สิ่งที่คุณเรียนรู้นั้นอยู่กับคุณตลอดชีวิต

สำนักงานที่ให้คุณเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
*รู้งาน รู้ลึก รู้จริง ในสิ่งที่คุณต้องการ*

คุณเป็นไหม กังวลกับการจะทำงานบัญชีกลัวว่าทำไม่ได้ ไม่ถูก สำนักงานของเราจะช่วยให้ท่านหมดกังวลและได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และให้คำปรึกษาเอาใจใส่ ถ้าใช่
คุณควรเลือกสำนักงานมั่งมีที่ช่วยวางแผน และพร้อมให้คำปรึกษา (ฟรี)

สำนักงานฯ ขอขอบพระคุณท่านที่สนใจเปิดเข้ามาชมอ่านรายละเอียด และสำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับความไว้วางใจจากทุกท่าน ให้เราได้มีโอกาสบริการท่าน

สนใจติดต่อที่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ สำนักงานมั่งมี(สำนักงานบัญชี)
สำนักงานบริหารและที่ปรึกษาทางธุรกิจ รับทำบัญชี รับจดทะเบียนธุรกิจ รับสอนทำบัญชี
101/40 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร (สำเพ็ง 2 ฝั่งมีองค์พระเจ้าตากสิน)
189/47 หมู่ 7 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 84)
โทร.09-7963-6462 ออฟฟิศ โทร 0-2408-3726 แฟกซ์ 0-2406-1021 (อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)
Website:http://www.mungmee-acc.com และ www.บริษัทรับทำบัญชี.com

สามารถเลือกสถานที่เรียนได้ตามสะดวก

*จังหวัดสมุทรปราการ 189/47 หมู่ 7 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ หรือ
*กรุงเทพมหานคร 101/40 ถนนกัลปพฤกษ์(สำเพ็ง2) แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

แจ้งการลงทะเบียนเรียน วิธีการชำระเงิน

1. โอนเงินหรือฝากเช็คเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาสะพานพุทธ ชื่อบัญชี เพ็ญสินี เชาวสกูชะนะทอง เลขที่บัญชี 015-2-29309-7
2. แฟ็กซ์ใบ Pay in ไปที่ 02-4061021(แผนกรับลงทะเบียน) หรือ SCAN ส่งไฟล์ไปที่E-mail: pdc_acc@hotmail.com
แฟกซ์ใบนำฝากที่ 0-2406-1021 (อัตโนมัติ)***ระวังมีผู้แอบอ้างนำข้อมูลของสำนักงานมั่งมีไปใช้ และอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯเรียนกับสำนักงานมั่งมี
บัญชีธนาคาร ต้องบัญชี เพ็ญสินี เชาวสกูชะนะทอง เท่านั้น โทร.09-7963-6462