ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ10862254

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,เวียนนาม,ฮานอย,ฮาลองเบย์,ฮานอย,ล่องเรืออ่าวฮาลอง,ถ้ำนางฟ้า,ถ้ำเด่าโก๋,สุสานโฮจิมินห์,ทำเนียบประธานาธิบดี,เจดีย์เสาเดียว,พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์,ตลาดดงซวน

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์ เวียนนาม,ฮานอย,ฮาลองเบย์,ฮานอย (4 วัน 3 คืน)

วันแรก

05.00 น . คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกเคาเตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย

06.45 น . ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3700

08.35 น. ถึง สนามบินนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมืองฮานอยตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแดง อุตสาหกรรมในเมือง คือเครื่องจักร ไม้อัด สิ่งทอ สารเคมื และงานอุตสาหกรรม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านชม วิหารวรรณกรรมวันเหมียว (Van Mieu หรือ Temple of Literature )วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1070 ในสมัยพระเจ้าหลี ไท โตง เพื่ออุทิศให้แก่ขงจื้อ ซึ่งเป็นโรงเรียนของพวกขุนนาง และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม และเป็นสถานที่สอบจอหงวนคนที่สำเร็จ จะได้สลักชื่อบนแผ่นหินที่ตั้งบนหลังเต่า แสดงว่ากว่าจะจบได้ต้องอดทนสูงมากๆ ในสมัยราชวงศ์ตรัน โรงเรียนนี้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กว็อก ฮ็อก เวียน (Quoc Hoc Vien) หรือวิทยาลัยแห่งชาติในปีค.ศ 1235 วัน เหมียว เป็นที่รู้จักกันในชื่อวิหารวรรณกรรม เหนือประตูทางเข้าใหญ่เป็นข้อความที่ขอร้องให้ผู้มาเยือนลงจากหลังม้าก่อนที่จะเข้าไป บริเวณอันกว้างใหญ่ของวัดแบ่งออกเป็นลานที่มีกำแพงล้อมรอบ 5 แห่ง หลังจากผ่านประตูทางเข้าวัด วัน เหมียว และลาน 2 แห่งแรกแล้ว เราจะมาถึง เคว วัน กั๊ก (Khue Can Cac หรือ ตึดาวลูกไก่ ) อันเป็นแหล่งที่นักอักษรศาสตร์ใช้ท่องบทกวี และเมื่อเดินผ่าน ได๋ แถงห์ โมน (Dai Thanh Mon หรือ ประตูกำแพงใหญ่) จะพบลานโล่งล้อมรอบสระน้ำใหญ่ตรงกลางที่รู้จักกันในชื่อ เทียน กวาง ติงห์ (Thien Quang Tinhหรือสระแสงงาม) จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบโฮโต หรือ ทะเลสาบตะวันตก (Ho Tay ) มักมีคนเรียกกันเล่นๆว่า ทะเลสาบแห่งสายหมอก ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย และนำท่านเที่ยวชม เจดีย์เตริ่น กว็อก (Tran Quoc= ปราการของประเทศ ) เป็นหนึ่งในเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนาม แผ่นหินจารึกที่มีอายุตั้งแต่ปีค.ศ. 1639 บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเจดีย์นี้โดยท่านสามารถเดินไปตามทางเดินยาวเข้าไปในที่ดินซึ่งอยู่ในเขตกำแพงใต้

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์การทหาร ( Bao Tang Quan Doi)ในพิพิธภัณฑ์นี้มีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ต่อสู้กับศัตรูผู้รุกรานจากต่างชาติในยุคสมัยก่อน และได้จัดแสดงภาพวาดแสดงความเป็นมาและวิวัฒนาการของกองทัพทหารเวียดนาม วิวัฒนาการของกองกำลังทหารเวียดนามแห่งชาติและกองกำลังประชาชนแห่งชาติเวียดนาม (1946-1954) และยังมีบันทึกถึงสงครามเพื่ออิสรภาพและการรวมชาติของเวียดนามที่ต้องต่อสู้กับฝรั่งเศสและอเมริกาผู้อุปถัมภ์เวียดนามใต้ จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่ เมืองฮาลองเบย์ โดยมีระยะทางห่างจากเมืองฮานอย
ประมาณ 170 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะชมแหล่งผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากงานหัตถรรมของคนพิการที่เมือง Hai Duong

18.30 น . เข้าเช็คอินที่โรงแรม และรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ NightMarket เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวมของที่ระลึกและของฝากมากมายของเมืองฮาลอง ตามสมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า ถ้ำเด่าโก๋ หมู่บ้านชาวประมง เกาะไก่ชน ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง็อก เซิน ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ช็อปปิ้งถนน 36 สาย

07.00 น . รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 3 ) หลังจากอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง หรือกุ้ยหลินเวียดนาม ซึ่งเป็นอ่าวมังกรร่อนลง กล่าวกันว่าการท่องเที่ยวเวียดนามเหนือจะไม่สมบูรณ์หากไม่ได้ไปจังหวัด กว่าง นิงห์ (Quang Ninh) จังหวัดนี้มีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ และมีสิ่ง มหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลก ซึ่งมีทัศนียภาพที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดในเวียดนาม คือ อ่าวฮาลอง (VinhHa Long) นำท่านล่องเรือชมความงามแบบสันโดษและโรแมนติคของอ่าว มีเนื้อที่ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีเกาะหินปูนใหญ่น้อยกระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อ ก้อนหินรูปร่างประหลาดๆ โผล่ ขึ้นมาจากทะเล มีถ้ำอยู่มากมายก่อให้เกิดโลกที่งดงามและปราศจากกาลเวลา เรือสำเภาและสำปั้นที่ล่องไปช้าๆ บนท้องน้ำในอ่าวแห่งนี้ยิ่งช่วยเพิ่มความงดงามให้ฉากธรรมชาตินี้มากขึ้น อ่าวฮาลอง โด่งดังขึ้นมาในหมู่ชาวตะวันตกจากภาพยนตร์ฝรั่งเศสเรื่อง Indochine จากนั้นนำท่านชมถ้ำ Thien Cung หรือ Heaven Palace หรือ ถ้ำนางฟ้า หรือ ถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยอันสวยสดงดงามมากมาย ถ้ำแห่งนี้เป็นเหมือนห้องโถง โล่ง โปร่ง อากาศถ่ายเท สดชื่น ไม่ลื่น ไม่แฉะประดับ ประดาด้วยแสงสีอร่ามตาทำให้เห็เป็นหินเป็นรูปต่างๆ เช่น รูปมังกร รูปเต่ารูปสิงโต ศิวลึงค์ซึ่งน่าประทับใจยิ่งนัก จากนั้นนำท่านชม ถ้ำเด่า โก๋ (Dau Go) อันงดงามตระการตาด้วยหินงอกหินย้อยรูปร่างคล้ายคน นก และปีศาจถ้ำนี้ได้รับการขนานนามโดยนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสกลุ่มแรกที่มาเที่ยวในตอนปลายศตวรรษที่ 19 ว่า Grotte des Merveilles ( ถ้ำมหัศจรรย์) และหลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลอง จะสร้างแพเป็นที่อยู่อาศัย และมีกะชังไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา และนำท่านเที่ยวชม เกาะไก่ชน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลองลักษณะเป็นเกาะเล็กๆ 2 เกาะหันหน้าเข้าหากัน คล้ายๆกับไก่ หรือ นก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 4 ) หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแวะ เมืองไฮเดื่อง (Hai Duong)ที่จำหน่ายของที่ระลึกจากงานหัตถกรรมของคนพิการ

13.00 น. เดินทางกลับเมืองฮานอย และนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ หรือ ทะเลสาบฮว๋านเกี๋ยม (Hoan KiemLake ) ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของเมืองเก่าฮานอย ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานคือ พระเจ้าเล ไท โต ได้ดาบวิเศษที่พระองค์ใช้ในช่วง 10 ปีที่ต่อสู้กับพวกหมิง หลังจากปลดปล่อยประเทศเป็นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษให้แก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมาฉกดาบไปจากหัตถ์ของพระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ อันเป็นเหตุให้ทะเลสาบแห่งนี้ได้ชื่อเช่นนั้น นำท่านเดินข้าม สะพานแสงอาทิตย์ หรือ สะพานเทฮุก (The Huc) เป็นสะพานไม้ทรงโค้ง สีแดงสดใส บนโคกเล็กๆปลายสะพานมีเสาหินรูปแปรงอยู่ถัดจากขวดหมึก มีอักษรจีน 3 ตัวจารึกไว้ว่า ta tien qing แปลว่า “ จารึกบนฟ้าคราม ” ที่ทอดข้ามจากฝั่งไปยังวัดหง็อก เซิน และนำท่านชมวัดหง็อก เซิน หรือ วัดเนินหยก (Ngoc Son ) ซึ่งเป็นวัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้า และเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน นำท่าน นั่งรถสามล้อถีบ หรือชาวเวียดนามเรียกกันว่า “ ซิคโคล่ ” (Cyclo) ชมทัศนียภาพของตัวเมืองฮานอย จากนั้นนำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้ชม เรื่องราวความรักในเทพนิยาย ความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติ และวิถีชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวพืชผล การตกปลา การแข่งเรือ โดยใช้หุ่นกระบอกน้ำเป็นสื่อกลางให้ผู้ชมเข้าใจวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม จากนั้น นำท่านเที่ยวชม ถนน 36 สาย หรือ Old Quarter แหล่งรวมสินค้าโอท๊อป เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ อาหารทะเลแห้ง ผลไม้นานาชนิด

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) และนำท่านเข้าที่พัก พร้อมทั้งพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี เจดีย์เสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ตลาดดงซวน

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6 ) หลังจากรับประทานอาหารมื้อเช้า นำท่านชม จัตุรัสบาดิ่งห์ เป็นอาคารที่โดดเด่นและสง่างามมากและเป็นสถานที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน ปีค.ศ. 1945 และวันที่ 2 กันยายน ยังเป็นวันเดียวกับที่ท่านโฮจิมินห์เสียชีวิตอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม สุสานโฮจิมินห์ หรือ ลางจู่ติกโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Mausoleum หรือ Lang Chu Tich Ho Chi Minh) ( ปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์เปิดเวลา 07.30 – 10 .00 น.ทุกวัน) สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973 -1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต ภายในมีศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนอยู่บนแท่นในห้องเย็นซึ่งนักท่องเที่ยวจะถูกนำผ่านเข้าไปอย่างรวดเร็ว ภายในห้ามนำกล้องถ่ายรูปหรือกระเป๋าสะพายเข้าไป จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ทำเนียบประธานาธิบดี ตั้งอยู่ทางด้านหลังของสุสานโฮจิมินห์เป็นอาคารสีเหลืองในสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส สร้างขึ้นในปี 1901 ปัจจุบันเป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นอกจากความสวยงามของตัวอาคาร ภายในบริเวณยังร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมส่วนของบ้านพักและที่ทำงานของข้าราชการในยุคก่อนได้

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านชม บ้านพักโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว (Chua Mot Cot) ที่สร้างในปี ค.ศ. 1049 สมัยราชวงศ์หลี เป็นเจดีย์ไม้ที่งดงามแห่งนี้ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว มีต้นไทรด้านหลังเจดีย์ปลูกโดยประธานาธิบดีเนห์รูแห่งอินเดียในปี ค.ศ.1958 หลังจากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ( Bao Tang Ho Chi) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอาคารคอนกรีตขนาดมหึมา มีการแสดงนิทรรศการที่ค่อนข้างแปลก รวมทั้งชามผลไม้ขนาดยักษ์ และยังมีการแสดงประวัติการปฏิวัติของท่านโฮจิมินห์ ตลอดทั้งชีวิตด้วย จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งที่ ตลาดดงซวน (Dong Xuan Market) ตัวตลาดนั้นวอดวายไปในกองเพลิงในปี ค.ศ. 1994 แต่มีการปฏิสังขรณ์จึงทำให้ท่านได้สัมผัสมีบรรยากาศแบบเก่า และมีสินค้ามากมายให้ท่านได้ซื้อเป็นของฝากหรือที่ระลึก

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8 ) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองฮานอยกันตามสบาย


วันที่สี่ ฮานอย – กรุงเทพ

06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ

09.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3701

11.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยควาประทับใจ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ: ท่านละ 11,900 บาท
(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป)

อัตรานี้รวม:
1.ค่าตั๋วโดยสารสายการบินแอร์เอเชีย ไป-กลับ กรุงเทพฯ- ฮานอย – กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมค่าภาษีสนามบินเรียบร้อย
2.ค่าโรงแรมระดับ 3 ดาว
3.ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทางท่องเที่ยว
4.ค่าเรือล่องอ่าวฮาลองเบย์
5.ค่าอาหาร 9 มื้อ
6.ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
7.มัคคุเทศก์พูดภาษาไทยตลอดการท่องเที่ยวในเวียดนาม
8.ค่าประกันอุบัติเหตุ


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การจองทัวร์

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์
ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา