ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com


ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ10671321

ชะอำ,โปรแกรมทัวร์,ชะอำ,แพ็คเกจทัวร์,ชะอำ,แก่งกระจาน,ชะอำ,หัวหิน,เพชรบุรี,อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี,เขาวัง,เพลินวาน,หลวงพ่อทวด,วัดห้วยมงคล,ล่องแก่งเรือยาง,เขาพะเนินทุ่ง,ทะเลหมอก

แสดงภาพทั้งหมด

โปรแกรมที่ 1:

โปรแกรมทัวร์ ชะอำ - หัวหิน - แก่งกระจาน (3 วัน 2 คืน)

วันแรก
07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ
07.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ จังหวัดเพชรบุรี
10.30 น. ถึง เพชรบุรี นำท่านชม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หรือเขาวัง เป็นที่ประทับแรมในฤดูร้อนของรัชกาลที่ 4 ชมความงดงามของธรรมชาติและศิลปกรรม ลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันตก ไทย และจีน วัดเขาบันไดอิฐ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงในอดีต ศิลปะปูนปั้นที่สวยงามเหนือหน้าบันพระอุโบสถ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
13.00 น. นำทุกท่านเข้าชมและช็อปปิ้งที่ร้าน เพลินวาน เพลินวานมี ลักษณะคล้ายหมู่บ้านย้อนยุคที่มีชีวิต (Eco Vintage Village) ที่มีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเสื้อผ้า ร้านขายขนม ร้านเหล้าในสมัยก่อน
14.00 น. หลังจากนั้นนำทุกท่านนมัสการ หลวงพ่อทวด ที่ วัดห้วยมงคล เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
15.00 น. เดินทางเข้าที่พักที่ชะอำที่ “โรงแรม ยูเรเซีย ชะอำ ลากูน หรือระดับเดียวกัน” หลังจากนั้นนำทุกท่านเล่นน้ำที่ หาดชะอำ ตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
20.00 น. สนุกสนานกับ กิจกรรมดนตรีคาราโอเกะ และ กิจกรรมเสริม จากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
08.00 น. พักผ่อนภายในโรงแรมตามอัธยาศัย
09.00 น. นำทุกท่าน Check out และออกเดินทางอำเภอแก่งกระจาน
11.00 น. ถึง อำเภอแก่งกระจาน นำทุกท่าน Check In เข้าที่พักที่”สุณีรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน”
11.30 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
13.00 น. หลังอาหารนำทุกท่านร่วมทำกิจกรรมผจญภัย ล่องแก่งเรือยาง แม่น้ำเพชรบุรี ระยะทางประมาณ 10 กม. ใช้เวลาล่องแก่งและเล่นน้ำประมาณ 2 ชั่วโมง
15.00 น. จบกิจกรรมล่องแก่งเรือยาง และนำทุกท่านเดินทางกลับที่พักรีสอร์ท
16.00 น. พักผ่อนภายในรีสอร์ทตามอัธยาศัย ลูกค้าสามารถเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ภายในรีสอร์ทได้ตามอัธยาศัย เช่นโหนห่วง, สะพานแขวน, และอื่นอีกมากมาย
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5)
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
05.00 น. นำท่านเดินทางด้วยรถ 4WD ไปยัง เขาพะเนินทุ่ง เพื่อชม ทะเลหมอก ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สามารถชมทะเลหมอกที่สวยงามได้ตลอดทั้งปี และสามารถมองเห็นเทือกเขาตะนาวศรีไปยังพรมแดนประเทศไทยและประเทศพม่า
07.30 น.รับประทานอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 6) ณ จุดชมวิวยอดเขาพะเนินทุ่ง
09.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับจากเขาพะเนินทุ่ง
10.45 น. ถึงที่พักเตรียมตัว Check Out ออกจากบ้านพักรีสอร์ท
11.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ พร้อม แวะซื้อของฝาก
XX.XX น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
อัตราค่าบริการ: X,XXX บาท ต่อ ท่าน
(การันตีที่ลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป)


ราคานี้รวม
1. ค่ารถตู้ / รถโค้ช
2. ค่าที่พัก 2 คืน (โรงแรม ยูเรเซีย ชะอำ ลากูน และสุณีรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน)
3. ค่าอาหาร 6 มื้อ
4. ค่าล่องแก่ง
5. กิจกรรมดนตรีคาราโอเกะ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่าประกันการเดินทาง
7.ไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
โปรแกรมที่ 2:

โปรแกรมทัวร์ ชะอำ - หัวหิน - ปราณบุรี (3 วัน 2 คืน)


วันแรก
06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้า เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ พร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อม รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง
10.00 น. ถึง เพชรบุรี นำนักท่องเที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ซึ่งเป็นพระราชนิเวศน์ในสมัยร.5 แวะชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำเขาหลวง ถ้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
13.00 น. ออกเดินทางเข้าสู่อำเภอปราณบุรี
15.00 น. แวะ นมัสการหลวงปู่ทวด ที่ วัดห้วยมงคล องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เดิมใช้ชื่อว่า “วัดห้วยคต” ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคตเป็นห้วย“มงคล”ซึ่งปัจจุบัน ใช้เป็นทั้งชื่อหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และโครงการต่างๆ อีกมากมาย
17.30 น. Check In เข้าที่พักที่ โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ ปราณบุรี หรือระดับเดียวกัน และพักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดของรีสอร์ทตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารช้า (มื้อที่ 4 ) ที่รีสอร์ท
10.00 น. หลังจากนั้น นั่งเรือชมป่าคลองคอน ชมป่าชายเลน เพื่อศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็นความคิดริเริ่มโดยพระราชดำริของสมเด็จพระราชินีนารถ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5) ที่ร้านอาหารในหาดแหลมศาลา
13.00 น. หลังจากนั้นนำทุกท่าน ชมถ้ำเจ้าพระยานคร ซึ่งลูกทัวร์จะต้องใช้เวลาในเดินเท้าประมาณ 30 นาที เป็นหาดลักษณะคล้ายแหลมยื่นออกไปในทะเล และยังมีภูเขาปิดล้อมทั้งสองด้าน เป็นถ้ำขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณหาดแหลมศาลา มี 3 คูหา ถ้ำเป็นป่า ต้นไม้ค่อนข้างสูงชะลูด
16.00 น. เดินทางกลับที่พักที่ โรงแรม มิลฟอร์ด พาราไดซ์ ปราณบุรี หรือระดับเดียวกัน และพักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดของรีสอร์ทตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)
19.00 น. สนุกกับดนตรีคาราโอเกะ และกิจกรรมของทีมงานเอจิเลนต์ทัวร์
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารช้า (มื้อที่ 7 ) ที่รีสอร์ท
09.30 น. นำทุกท่าน Check Out ออกจากที่พักรีสอร์ท
10.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางไป อำเภอหัวหิน เพื่อนำทุกท่าน ช็อบปิ้งกันที่ เพลินวาน เป็นศูนย์รวมความสุขสถานที่ซึ่งหยุดเวลาในอดีตไว้ เพื่อเล่าขานเรื่องราวมากมายของวีถีหัวหินกาลก่อน สู่กาลปัจจุบัน
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 8 ) ที่ร้านอาหารกินแหลกหัวหิน
13.00 น. เดินทางเข้าชม พระตำหนักมฤคทายวัน ในหัวหิน เป็นพระตำหนักที่ประทับริมทะเล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้รื้อพระตำหนักหาดเจ้าสำราญมาปลูกขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2466 ได้รับขนานนามว่า “พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง” ลักษณะเป็นพระตำหนักแบบไทยผสมยุโรป เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง สร้างด้วยไม้สักทอง พระตำหนักฝ่ายในอยู่ปีกขวา ทางปีกซ้ายเป็นส่วนของฝ่ายหน้า ประกอบด้วยพระที่นั่งสามองค์เชื่อมต่อถึงกันโดยตลอด พระที่นั่งสมุทรพิมาน
14.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมแวะ ซื้อของฝากร้านแม่กิมเล้ง
19.00 น. ถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

Email Address: Agilenttour@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ความคิดเห็น

เขียนความคิดเห็น *เจ้าของประกาศเท่านั้นที่เห็นข้อมูลติดต่อนี้
แสดงความคิดเห็น

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา