ประเภทสมาชิก: สมาชิก (475216)
ข้อมูลร้านค้า
แนะนำร้านค้า
นิวเทค อินซูเลชั่น (NTI) ผู้เชี่ยวชาญด้านงานฉนวนกันความร้อน และฉนวนกันเสียง ในแวดวงอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น โรงกลั่นน้ำมันดิบ โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซและชีวมวล โรงหลอมและถลุงเหล็ก โรงงานที่ใช้อลูมิเนียมเหลว อุตสาหกรรมต่อเรือขนาดใหญ่ กลุ่มพลาสติคและปิโตรเคมี รวมถึงวงการอิเล็คทรอนิคส์และอุตสาหกรรมยานยนต์
เราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า HKO Group ประเทศเยอรมนี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปิ้นส์ พม่า และกัมพูชา


ติดต่อร้านค้า
: newtechinsulation 
: 1/295 หมู่ 9 ต.บางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
: contact@newtechinsulation.com 
: 025838035 
: 025838034 
เก็บเข้าiPage โปรด
ข้อมูลประกาศ