ส่งต่อประกาศ
9898187 เครื่องวัดค่า pH และอุณหภูมิ สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ กันน้ำได้ เปลี่ยนหัวอ่านได้
E-mail ของคุณ *
E-mail ของเพื่อน *
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อความ *
ยืนยันการส่ง *