ส่งต่อประกาศ
19934921 เครื่องสีข้าว โรงสีเล็ก CLP รุ่น CR-80 N1
E-mail ของคุณ *
E-mail ของเพื่อน *
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อความ *
ยืนยันการส่ง *