ส่งต่อประกาศ
19739100 วิทยุธานินทร์โบราณ TANIN T-130S ระบบ AM ทรานซิสเตอร์
E-mail ของคุณ *
E-mail ของเพื่อน *
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อความ *
ยืนยันการส่ง *