ส่งต่อประกาศ
19675644 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าโบราณ IBM
E-mail ของคุณ *
E-mail ของเพื่อน *
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อความ *
ยืนยันการส่ง *