ส่งต่อประกาศ
19507070 ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX Panasonic KX-TES824BX ขนาด 8 สายนอก 24 สายภายใน ตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ภายใน ตู้สาขา
E-mail ของคุณ *
E-mail ของเพื่อน *
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อความ *
ยืนยันการส่ง *