ส่งต่อประกาศ
19479489 NEC SL2100 ชุด 3 สายนอก 8 สายใน ตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ภายใน เอ็นอีซี NEC PABX PBX
E-mail ของคุณ *
E-mail ของเพื่อน *
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อความ *
ยืนยันการส่ง *