ส่งต่อประกาศ
19403935 Physical Distancing Digital Stethoscope อุปกรณ์ช่วยฟังเสียงในทรวงอกระยะไกล Konnix Model C-1 BT ลดความเสี่ยง จากการใกล้ชิดกับผู้ป่วย
E-mail ของคุณ *
E-mail ของเพื่อน *
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อความ *
ยืนยันการส่ง *