ส่งต่อประกาศ
19092515 อีกเครื่องครับ ขายๆ พัดลมอุตสาหกรรม ระบายอากาศ ดูดอากาศ โบลเวอร์ 12 นิ้ว ไฟ 110V เก่าญี่ปุ่น
E-mail ของคุณ *
E-mail ของเพื่อน *
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อความ *
ยืนยันการส่ง *