ส่งต่อประกาศ
18886533 P749 ขายโรงงานผลิตสารตั้งต้นเพื่อทำปุ๋ยพร้อมกิจการ ขนาดพื้นที่ 10ไร่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
E-mail ของคุณ *
E-mail ของเพื่อน *
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อความ *
ยืนยันการส่ง *