ส่งต่อประกาศ
18711023 สอนภาษาจีน เพื่อการเรียน และ 承接教中国人说泰语 สอนภาษาไทยสำหรับคนจีน รับเป็นลาม แปลเอกสาร ทำรายงาน และอื่นที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาจีน
E-mail ของคุณ *
E-mail ของเพื่อน *
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อความ *
ยืนยันการส่ง *