ส่งต่อประกาศ
18642308 พจนานุกรม เกาหลี - ไทย
E-mail ของคุณ *
E-mail ของเพื่อน *
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อความ *
ยืนยันการส่ง *