ส่งต่อประกาศ
18221789 วิทยุโบราณ TANIN T-123 ธานินทร์ AM 7 Transistor ใช้งานได้ปกติ
E-mail ของคุณ *
E-mail ของเพื่อน *
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อความ *
ยืนยันการส่ง *