ส่งต่อประกาศ
17655948 ถาดเสิร์ฟ ถาดโรงแรม ภัตตาคาร ถาดเสิร์ฟอาหาร กันลื่น ขนาด 12" x 16" (40.5cm x 30.5cm)
E-mail ของคุณ *
E-mail ของเพื่อน *
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อความ *
ยืนยันการส่ง *