ส่งต่อประกาศ
17634606 พระบูชาพระนิรันตราย วัดบวรนิเวศน์วรวิหาร เนื้อสองกษัตริย์ องค์พระถอดได้ หน้าตัก 5 นิ้ว สูง 10 นิ้ว จากฐานด้านล่างถึงยอดซุ้ม 17 นิ้ว
E-mail ของคุณ *
E-mail ของเพื่อน *
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อความ *
ยืนยันการส่ง *