ส่งต่อประกาศ
16343707 เครื่องวัดความเร็วลม, ปริมาตรลม, Beaufort Scale, อุณหภูมิลม และความสูง (Wave Height) คลื่นลม รุ่น AM-4836V
E-mail ของคุณ *
E-mail ของเพื่อน *
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อความ *
ยืนยันการส่ง *