ส่งต่อประกาศ
16343637 เครื่องวัดระยะ ตลับเมตรเลเซอร์ (Laser Distance) ช่วงการวัด 40 / 60 / 80 ม. วัดได้ทั้งความยาว พื้นที่ ปริมาตร
E-mail ของคุณ *
E-mail ของเพื่อน *
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อความ *
ยืนยันการส่ง *