ส่งต่อประกาศ
16273213 เครื่องวัดความชื้น และอุณหภูมิ (Hygrometer) ใช้ในโรงเพาะเห็ด โรงเพาะชำ ห้องเก็บผลผลิต โกดัง ไซโล ยี่ห้อ AcuRite USA
E-mail ของคุณ *
E-mail ของเพื่อน *
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อความ *
ยืนยันการส่ง *