ส่งต่อประกาศ
16057451 รับเปลี่ยน Battery UPS ห้อง data center, ห้อง Server
E-mail ของคุณ *
E-mail ของเพื่อน *
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อความ *
ยืนยันการส่ง *