ส่งต่อประกาศ
14232533 ขายเครื่องบันทึก DVD recorder ของ PHILIPS รุ่น DVDR3600 มี HDMI เสียบ USB ได้
E-mail ของคุณ *
E-mail ของเพื่อน *
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อความ *
ยืนยันการส่ง *