ส่งต่อประกาศ
14178804 บริการให้เช่าหลักทรัพย์ (Leasing) เอกสารทางการเงิน (Bank Instruments) หนังสือค้ำประกัน Bank Guarantee (BG), Letter of Credit (LC), Stand by Letter of Credit (SBLC) MT760
E-mail ของคุณ *
E-mail ของเพื่อน *
1.
2.
3.
4.
5.
ข้อความ *
ยืนยันการส่ง *