ศูนย์หนังสือวิศวกรรม
เจ้าของร้าน Login ที่นี่
หน้าร้าน
รายการสินค้า
ติดต่อร้านค้า ส่งข้อความหลังไมค์ วิธีการสั่งซื้อสินค้า วิธีการชำระเงิน เว็บบอร์ด
สมาชิกร้านค้า
หมวดสินค้า
สถิติร้านค้า
เปิดร้าน09/06/2009
อัพเดท04/06/2015
เป็นสมาชิกเมื่อ 20/05/2009
สถิติเข้าชม459088
บริการของร้านค้า
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์
จดหมายข่าว
ใส่ email ของท่านเพื่อรับข่าวสารร้านค้านี้

subscribe unsubscribe
ข้อมูลร้านค้า
   
ที่อยู่  77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ลง BTS สถานีกรุงธนบุรี 10600
โทร.  (02)862-1396-9
Mail  mebookshop@gmail.com
Search      Go

Home / All Product List / การควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพ

รูปภาพประกอบทั้งหมด 1 รูป

การควบคุมคุณภาพ

ลงประกาศเมื่อวันที่  :  22/03/2011
แก้ไขล่าสุด  :  22/03/2011
ราคา  ปก 275 ขาย 248

รหัสหนังสือ: BM3626
ชื่อหนังสือ: การควบคุมคุณภาพ
ISBN : 9789742126261
ผู้ แต่ง: ผศ. ศุภชัย นาทะพันธ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 18.5 x 25.6 ซม.
จำนวน : 396 หน้า
ชนิดปก : ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์
ปีที่พิมพ์: 2551
ราคาปก: 275 บาท
ราคาขาย: 248 บาท (ลด 10%)
ในปัจจุบันงานควบ คุมและงานการปรับปรุงทางคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอ

ใจให้แก่ลูกค้า จะต้องอาศัยวิธีการประยุกต์สถิติเพื่อการตัดสินใจต่อปัญหา ไม่

ว่า จะเป็นงานทางธุรกิจหรืองานทางอุตสาหกรรม หนังสือเล่มนี้ ให้แนวคิดพื้น

ฐานทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการควบคุม คุณภาพ โดย

อาศัยหลักการประยุกต์สถิติต่อการจัดการคุณภาพ เนื้อหากล่าวถึง ความหมาย

และมิติของคุณภาพ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ เครื่องมือควบคุม

คุณภาพ 7 อย่าง แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบหน่วยวัดและหน่วยนับ การ

วิเคราะห์สมรรถภาพกระบวนการผลิตและเครื่องจักร การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการ

ยอมรับ ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ TQM และซิกซ์ซิกม่าเบื้องต้น ความน่า

เชื่อถือ และการจัดการคุณภาพเบื้องต้น

บทที่ 1 บทนำสู่คุณภาพ - นิยามคุณภาพ
- ความรับผิดชอบในเรื่องคุณภาพ
- การควบคุมคุณภาพ
- การปรับปรุงคุณภาพ

บทที่ 2 พื้นฐานของสถิติ - นิยามของสถิติ
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การนำเสนอข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องที่สำคัญ
- การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องที่สำคัญ
- แบบฝึกหัดบทที่ 2
- เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 2

บทที่ 3 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง - ใบตรวจสอบ
- ฮิสโทแกรม
- แผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram)
- แผนผังก้างปลา
- แผนภูมิควบคุม
- แผนภาพการกระจาย
- กราฟ
- แบบฝึกหัดบทที่ 3
- เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3

บทที่ 4 แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบหน่วยวัด - แผนภูมิควบคุม
- แผนภูมิควบคุม
- แผนภูมิควบคุม
- แผนภูมิควบคุมแบบผลบวกสะสม
- แบบฝึกหัดบทที่ 4
- เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4

บทที่ 5 แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบหน่วยนับ - แผนภูมิควบคุม p
- แผนภูมิควบคุม np
- แผนภูมิควบคุม c
- แผนภูมิควบคุม u
- แบบฝึกหัดบทที่ 5
- เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5

บทที่ 6 การวิเคราะห์สมรรถภาพกระบวนการและเครื่องจักร - การวิเคราะห์สมรรถภาพของกระบวนการผลิต
- การวิเคราะห์สมรรถภาพเครื่องจักร
- การวิเคราะห์ระบบการวัด
- แบบฝึกหัดบทที่ 6
- เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 6

บทที่ 7 การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ - การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
- การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับโดยวิธีการนับ
- การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับโดยวิธีการวัดค่า
- แบบฝึกหัดบทที่ 7
- เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 7

บทที่ 8 ความน่าเชื่อถือ - ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์
- เทคนิคการเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือ
- การแจกแจงความน่าจะเป็น
- รูปแบบของความขัดข้อง
- เส้นโค้ง OC
- แบบฝึกหัดบทที่ 8
- เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 8

บทที่ 9 การจัดการคุณภาพ - การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
- ซิกซ์ซิกม่า
- แบบฝึกหัดบทที่ 9
- เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 9

ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ดัชนี
บรรณานุกรม

สั่งซื้อสินค้า / ติดต่อสอบถาม

เขียนอีเมลถึงเจ้าของร้าน

ส่งเมลถึง:ศูนย์หนังสือวิศวกรรม
อีเมลผู้ส่ง:
เนื้อความ:
มีไฟล์แนบ
ทำสำเนา