Logo
สมาชิกร้านค้า
QR code
http://www.muangthai-insure.com
สินค้าแนะนำ
หมวดสินค้า
สถิติร้านค้า
เปิดร้าน06/11/2011
อัพเดท01/08/2015
เป็นสมาชิกเมื่อ 08/07/2011
สถิติเข้าชม720661
บริการของร้านค้า
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
จดหมายข่าว
ใส่ email ของท่านเพื่อรับข่าวสารร้านค้านี้

subscribe unsubscribe

ข้อมูลร้านค้า
   
ที่อยู่  250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.  082-839-0097
Mail  uruphongd@gmail.com
Search      Go

Home > All Product List > เมืองไทยบำนาญ 8501/9901(บำนาญลดหย่อนได้) ชำระเบี้ยครั้งเดียว ลดหย่อนภาษีเพิ่มอีก 200,000 บาท


เมืองไทยบำนาญ 8501/9901(บำนาญลดหย่อนได้) ชำระเบี้ยครั้งเดียว ลดหย่อนภาษีเพิ่มอีก 200,000 บาท

รูปภาพประกอบทั้งหมด 1 รูป

เมืองไทยบำนาญ 8501/9901(บำนาญลดหย่อนได้) ชำระเบี้ยครั้งเดียว ลดหย่อนภาษีเพิ่มอีก 200,000 บาท

ลงประกาศเมื่อวันที่  :  11/12/2011
แก้ไขล่าสุด  :  24/06/2015
ราคา  บำนาญ 200000 บาทหลัง


เมืองไทย 8501/9901(บำนาญลดหย่อนได้) สำหรับผู้สูงอายุ 55 - 65 ปี ฝากครั้งเดียว ลดหย่อนภาษีเพิ่มอีก 200,000 บาท


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2558


เงินได้สุทธิ เงินได้สูงสุด อัตราภาษีใหม่ อัตราภาษีเดิม เสียภาษีใหม่ เสียภาษีเดิม ลดลง
0-150,000 150,000 ยกเว้น ยกเว้น - - -
150,001-300,000 150,000 5% 10% 7,500 15,000 7,500
300,001-500,000 150,000 10% 10% 20,000 20,000 -
500,001-750,000 250,000 15% 20% 37,500 50,000 12,500
750,001-1,000,000 250,000 20% 20% 50,000 50,000 -
1,000,001-200,000 1,000,000 25% 30% 250,000 300,000 50,000
2,000,001-4,000,000 2,000,000 30% 30% 600,000 600,000 -
4,000,001 ขึ้นไป - 35% 37% ตามเงินได้สุทธิ ตามเงินได้สุทธิ ตามเงินได้สุทธิ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เงินเดือนกับการคำนวณภาษี


เิงินเดือน รายได้ต่อปี เสียภาษีแบบเดิม เสียภาษีแบบใหม่ ลดลง(บาท) ลดลง(%)
20,000 บาท 240,000 บาท - - - -
30,000 บาท 360,000 บาท 12,000 บาท 6,000 บาท 6,000 บาท 50%
40,000 บาท 480,000 บาท 24,000 บาท 16,500 บาท 7,500 บาท 31.25%
50,000 บาท 600,000 บาท 37,000 บาท 29,000 บาท 8,000 บาท 21.62%
80,000 บาท 960,000 บาท 109,000 บาท 89,000 บาท 20,000 บาท 18.35%
100,000 บาท 1,200,000 บาท 168,000 บาท 142,500 บาท 17,500 บาท 15.18%
120,000 บาท 1,440,000 บาท 240,000 บาท 202,500 บาท 37,500 บาท 15.63%
150,000 บาท 1,800,000 บาท 348,000 บาท 292,500 บาท 55,500 บาท 15.95%
200,000 บาท 2,400,000 บาท 528,000 บาท 458,000 บาท 70,000 บาท 13.26%
250,000 บาท 3,000,000 บาท 708,000 บาท 638,000 บาท 70,000 บาท 9.89%
300,000 บาท 3,600,000 บาท 888,000 บาท 818,000 บาท 70,000 บาท 7.88%
350,000 บาท 4,200,000 บาท 1,075,700 บาท 1,003,500 บาท 72,200 บาท 6.71%

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สำหรับผู้สูงอายุ 55 - 65 ปี ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมอีก 300,000 บาท


เริ่มต้นได้ด้วย เมืองไทย 8501 - 9901 (บำนาญลดหย่อนได้)


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

จุดเด่นของแบบประกันภัย


- ชำระเบี้ยครั้งเดียว โดยไม่ต้องกังวลกับภาระในการชำระเบี้ยประกันในอนาคต
- รับเงินคืน 12% ของจำนวนเงินเอาประกันตั้ง แต่อายุ 55-85 ปี
- เพื่อการวางแผนการเงินสำหรับอนาคต
- เพื่อเป็นหลักประกันให้กับชีวิตด้วยผลตอบแทนต่อเนื่องยามเกษียณ
- เพื่อการจัดสรรเงินสำหรับใช้จ่ายในยามเกษียณอย่างเป็นระบบ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เงื่อนไขการรับประกันภัย


- อายุที่รับประกัน : 55-65 ปี
- ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน : ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว
- ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
- นำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติมอีก 200,000 บาท
- ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับเงินได้ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2554 ฉบับที่ 194
http://www.rd.go.th/publish/44295.0.html
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

แผนความคุ้มครอง 5 แผน มีดังนี้


- แผน 1 ทุนประกัน 100,000 บาท
- แผน 2 ทุนประกัน 200,000 บาท
- แผน 3 ทุนประกัน 300,000 บาท
- แผน 4 ทุนประกัน 500,000 บาท
- แผน 5 ทุนประกัน 1,000,000 บาท
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เมืองไทย 8501 (บำนาญลดหย่อนได้)


ตัวอย่างที่ 1


แผน 1 จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท
ชาย-หญิงอายุ 55 ปี ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว 245,178 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
อายุ ปีที่ เบี้ยประกัน เงินคืนภาษี 30% รับบำนาญคืน คุ้มครองชีวิต
55 ปี ปีที่ 0 245,178 บาท 60,000 บาท - 245,178 บาท
56 ปี ปีที่ 1 - - 12,000 บาท 233,178 บาท
57 ปี ปีที่ 2 - - 12,000 บาท
58 ปี ปีที่ 3 - - 12,000 บาท
59 ปี ปีที่ 4 - - 12,000 บาท
60 ปี ปีที่ 5 - - 12,000 บาท
61 ปี ปีที่ 6 - - 12,000 บาท
62 ปี ปีที่ 7 - - 12,000 บาท
63 ปี ปีที่ 8 - - 12,000 บาท
64 ปี ปีที่ 9 - - 12,000 บาท
65 ปี ปีที่ 10 - - 12,000 บาท
66 ปี ปีที่ 11 - - 12,000 บาท
67 ปี ปีที่ 12 - - 12,000 บาท
68 ปี ปีที่ 13 - - 12,000 บาท
69 ปี ปีที่ 14 - - 12,000 บาท
70 ปี ปีที่ 15 - - 12,000 บาท
71 ปี ปีที่ 16 - - 12,000 บาท
72 ปี ปีที่ 17 - - 12,000 บาท
73 ปี ปีที่ 18 - - 12,000 บาท
74 ปี ปีที่ 19 - - 12,000 บาท
75 ปี ปีที่ 20 - - 12,000 บาท
76 ปี ปีที่ 21 - - 12,000 บาท
77 ปี ปีที่ 22 - - 12,000 บาท
78 ปี ปีที่ 23 - - 12,000 บาท
79 ปี ปีที่ 24 - - 12,000 บาท
80 ปี ปีที่ 25 - - 12,000 บาท
81 ปี ปีที่ 26 - - 12,000 บาท
82 ปี ปีที่ 27 - - 12,000 บาท
83 ปี ปีที่ 28 - - 12,000 บาท
84 ปี ปีที่ 29 - - 12,000 บาท
85 ปี ปีที่ 30 - - 12,000 บาท
รวม - 245,178 บาท 60,000 บาท 360,000 บาท -

หักเบี้ยที่จ่าย 360,000 + 60,000 - 245,178 = 174,822 บาท


เงินต้น+เงินคืนภาษี 174,822 บาท


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เมืองไทย 9901 (บำนาญลดหย่อนได้)


ตัวอย่างที่ 1


แผน 1 จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท (บำนาญ 9901)
ผู้ชาย/หญิงอายุ 55 ปี ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว 245,289 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
อายุ ปีที่ เบี้ยประกัน เงินคืนภาษี 30% รับบำนาญ คุ้มครองชีวิต
55 ปี ปีที่ 0 245,289 บาท 60,000 บาท - 245,289 บาท
56 ปี ปีที่ 1 - - -
57 ปี ปีที่ 2 - - 12,000 บาท
58 ปี ปีที่ 3 - - 12,000 บาท
59 ปี ปีที่ 4 - - 12,000 บาท
60 ปี ปีที่ 5 - - 12,000 บาท
61 ปี ปีที่ 6 - - 12,000 บาท
62 ปี ปีที่ 7 - - 12,000 บาท
63 ปี ปีที่ 8 - - 12,000 บาท
64 ปี ปีที่ 9 - - 12,000 บาท
65 ปี ปีที่ 10 - - 12,000 บาท
66 ปี ปีที่ 11 - - 12,000 บาท
67 ปี ปีที่ 12 - - 12,000 บาท
68 ปี ปีที่ 13 - - 12,000 บาท
69 ปี ปีที่ 14 - - 12,000 บาท
70 ปี ปีที่ 15 - - 12,000 บาท
71 ปี ปีที่ 16 - - 12,000 บาท
72 ปี ปีที่ 17 - - 12,000 บาท
73 ปี ปีที่ 18 - - 12,000 บาท
74 ปี ปีที่ 19 - - 12,000 บาท
75 ปี ปีที่ 20 - - 12,000 บาท
76 ปี ปีที่ 21 - - 12,000 บาท
77 ปี ปีที่ 22 - - 12,000 บาท
78 ปี ปีที่ 23 - - 12,000 บาท
79 ปี ปีที่ 24 - - 12,000 บาท
80 ปี ปีที่ 25 - - 12,000 บาท
81 ปี ปีที่ 26 - - 12,000 บาท
82 ปี ปีที่ 27 - - 12,000 บาท
83 ปี ปีที่ 28 - - 12,000 บาท
84 ปี ปีที่ 29 - - 12,000 บาท
85 ปี ปีที่ 30 - - 12,000 บาท
86 ปี ปีที่ 31 - - 12,000 บาท
87 ปี ปีที่ 32 - - 12,000 บาท
88 ปี ปีที่ 33 - - 12,000 บาท
89 ปี ปีที่ 34 - - 12,000 บาท
90 ปี ปีที่ 35 - - 12,000 บาท
91 ปี ปีที่ 36 - - 12,000 บาท
92 ปี ปีที่ 37 - - 12,000 บาท
93 ปี ปีที่ 38 - - 12,000 บาท
94 ปี ปีที่ 39 - - 12,000 บาท
95 ปี ปีที่ 40 - - 12,000 บาท
96 ปี ปีที่ 41 - - 12,000 บาท
97 ปี ปีที่ 42 - - 12,000 บาท
98 ปี ปีที่ 43 - - 12,000 บาท
99 ปี ปีที่ 44 - - 12,000 บาท

รวม | | 245,289 บาท | 60,000 บาท | 528,000 บาท | -

หักเบี้ยที่จ่าย 528,000 + 60,000 - 245,289 = 342,711 บาท


ได้เงินต้น+เงินคืนภาษี 342,711 บาท


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วางแผนภาษีกับประกันชีวิตแบบบำนาญวันนี้


ช่วยให้คุณมีเงินเก็บมากขึ้นและเสียภาษีน้อยลง


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สอบถามเบี้ยประกันได้ที่ 082-839-0097


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เอกสารที่ใช้ในการสมัครทำประกัน


  1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. ใบสมัคร/คำขอเอาประกันภัย(เอกสารตัวจริงจากบริษัทหรือตัวแทน)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วิธีการชำระเบี้ยประกัน


  1. ชำระด้วยเงินสดผ่านตัวแทนพร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
  2. ชำระผ่านบัตรเครดิต(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
  3. ชำระด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

5 ขั้นตอนการสมัครทำประกันง่าย ๆ ดังนี้


  1. แจ้งเพศ และ ปี พ.ศ.เกิด
  2. รอรับใบเสนอราคา และเบี้ยประกัน
  3. นัดวันเวลาและสถานที่ทำประกัน โทรมาที่ 082-839-0097
  4. เตรียมเอกสาร และ ชำระเบี้ยประกันงวดแรก
  5. รอรับกรมธรรม์ 3-7 วัน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สอบถามเบี้ยประกันได้ที่ 082-839-0097 (ตลอด 24 ชั่วโมง)


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สนใจทำประกันสมัครได้ที่ :


อุรุพงษ์ ดำรงเวชวาณิชย์(เบิร์ด)


ตัวแทน/ผู้จัดการสาขา (สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาภิเษก)


ใบอนุญาตตัวแทนเลขที่ 5401056770


มือถือ : 082-839-0097


Line ID : bird-mtl


E-mail : uruphongd@gmail.com


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 เขียนความคิดเห็น (ความคิดเห็นจะขึ้นแสดงเมื่อได้ยืนยันผ่านทาง email แล้วเท่านั้น)
เลือกหมวดแสดง :
ชื่อ :    เจ้าของร้าน
Email :    ส่ง Email เมื่อมีคนตอบความคิดเห็น
แนบไฟล์ :