รวบรวมแนวข้อสอบรับราชการ
เจ้าของร้าน Login ที่นี่
หน้าร้าน
รายการสินค้า
ติดต่อร้านค้า ส่งข้อความหลังไมค์ วิธีการสั่งซื้อสินค้า วิธีการชำระเงิน เว็บบอร์ด
สมาชิกร้านค้า
หมวดสินค้า
สถิติร้านค้า
เปิดร้าน03/04/2013
อัพเดท28/06/2013
เป็นสมาชิกเมื่อ 03/04/2013
สถิติเข้าชม6809
บริการของร้านค้า
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์
จดหมายข่าว
ใส่ email ของท่านเพื่อรับข่าวสารร้านค้านี้

subscribe unsubscribe
ข้อมูลร้านค้า
   
ที่อยู่  143/29 ม.19 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร.  0856465976
Mail  kitsada_tete@hotmail.com
QR code
http://www.pantipmarket.com/mall/examst
Search      Go

Home / All Product List / รวบรวมแนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ล่าสุดที่เปิดสอบ

รวบรวมแนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ล่าสุดที่เปิดสอบ

รวบรวมแนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ล่าสุดที่เปิดสอบ

รวบรวมแนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ล่าสุดที่เปิดสอบ

ลงประกาศเมื่อวันที่  :  03/04/2013
แก้ไขล่าสุด  :  03/04/2013
ราคา  399

อัดแน่นด้วยสรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อมูลอัพเดทเหตุการณ์ปัจจุบัน

 1. วัสดุในห้องสมุดได้แก่อะไรบ้าง

  ก. สิ่งตีพิมพ์และสิ่งไม่ตีพิมพ์ ข. หนังสือและวารสาร

  ค. หนังสืออ้างอิงและหนังสือจอง ง. สารคดีและบันเทิงคดี
 2. หนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยมิได้ใช้เป็นตำราโดยตรงเรียกว่า

  ก. หนังสือตำราวิชาการ ข. หนังสืออ้างอิง

  ค. หนังสืออ่านประกอบ ง. หนังสือสารคดี
 3. ถ้าต้องการอ่านหนังสือวิธีการใช้เพิ่มเติมไปจากหนังสือ อยากทราบว่า หนังสือ “วิธีใช้ห้องสมุด จะทราบชื่อหนังสือเหล่านั้นจากส่วนใดของหนังสือ”

  ก. Preface ข. Introduction

  ค. Bibliographic ง. Appendix
 4. ส่วนของหนังสือที่บอกขอบเขตและเรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเรียกว่า

  ก. Appendix ข. Content

  ค. Index ง. Preface
 5. หนังสือชื่อ “การปกครองของไทย” ควรอยู่ในหมวดใด

  ก. หมวด 000 ข. หมวด 300

  ค. หมวด 600 ง. หมวด 900
 6. หนังสื่อชื่อ Flowers Gardening For Women ควรอยู่ในหมวดใด

  ก. หมวด P ข. หมวด Q

  ค. หมวด R ง. หมวด S
 7. ที่สันหนังสือเล่มหนึ่งเขียนบรรทัดแรกว่า 5415 ส่วนที่เป็นเลขหมู่หนังสือคือ HF .3 5415.c8

  ก. HF ข. HF 5415.3

  ค. 5415 ง. ไม่มีข้อใดถูก
 8. หนังสือ 4 เล่ม ปรากฏเลขเรียกหนังสือที่สันคือ HF .3c

  1. 2265 2. 4921 3. 590 4. 428

  การเรียงหนังสือบนชั้นจะเป็นไปตามลำดับคือ

  ก. 1 2 3 4 ข. 2 3 4 1

  ค. 3 1 2 4 ง. 4 2 1 3
 9. ละอองดาว โดยพนมเทียน ควรมีบัตรรายการเพิ่มเป็นพิเศษคือ

  ก. บัตรโยง “ดูเพิ่มเติมที่” ข. บัตรโยง “ดูที่”

  ค. บัตรผู้ แต่ง พนมเทียน ง. ที่กล่าวมาแล้วทุกข้อ
 10. สิ่งพิมพ์ใดจัดเป็น Primary source materials

  ก. Dictionary of Social Sciences ข. Bangkok Post

  ค. Who’s Who in Thailand ง. Encyclopedia Britannic
 11. บัตรรายการ 4 ใบมีชื่อบรรทัดแรกของ แต่ละบัตรดังนี้

  1. ป.พ.พ. ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า
  2. ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์บรรพ 6
  3. ป.พ.พ. ว่าด้วยจ้างแรงงานจ้างทำงาน
  4. ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์เช่าทรัพย์

  ก. 1 2 3 4 ข. 4 2 3 1

  ค. 1 3 4 2 ง. 4 3 1 2
 12. เรื่องราวที่มีรายละเอียดเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าทำรายงานควรค้นจาก

  ก. พจนานุกรม ข. สารานุกรม

  ค. สมพัศสร ง. อักขรานุกรม
 13. ตัวเลขหรือตัวอักษรที่กำกับอยู่บนสันหนังสืออ้างอิงที่มีชุดละหลายๆ เล่ม เพื่อให้ทราบว่า เป็นเล่มที่เท่าใดในชุดนั้น หรือเป็นเล่มที่มีตัวอักษรใด หรือช่วงอักษรใดเรียกว่า

  ก. Volume Guide ข. Guide Word

  ค. Running Word ง. Guide Letter
 14. หนังสืออ้างอิงที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาณาเขต ที่ตั้งเมือง ภูเขา หมู่เกาะ เป็นหนังสือประเภท

  ก. นำเที่ยว ข. นามานุกรม

  ค. แผนที่ ง. อักขรานุกรมศาสตร์
 15. หนังสือคู่มือที่ช่วยบอกแหล่งความรู้ในลักษณะบทความวารสารเรียกว่า

  ก. หนังสือคู่มือ ข. บรรณานุกรม

  ค. สิ่งพิมพ์รัฐบาล ง. ดรรชนีวารสาร
 16. ดรรชนีวารสารทั่วไปเป็นคู่มือที่ใช้เพื่อการค้นหา

  ก. บทความทั่วไป ข. บทความเฉพาะวิชา

  ค. บทความในทุสาขาวิชา ง. ถูกหมดทุกข้อ
 17. ดรรชนีที่จัดอยู่ในประเภทข้อ ก. คือ

  ก. Education Index ข. Reader’s Guide to Periodical Literature

  ค. ราชกิจจานุเบกษา ง. สถิติการศึกษา
 18. ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ข้อใดที่ช่วยให้ปกหนังสือเก้าช้า คือ

  ก. ใบหุ้มปก ข. หน้าปกใน

  ค. สันปก ง. ในรองปก
 19. หนังสือที่ให้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือเล่มอื่นๆ คือข้อใด

  ก. ดัชนี ข. บรรณานุกรม

  ค. ภาคผนวก ง. อภิธานศัพท์
 20. ถ้าต้องการทราบว่า หนังสือแบ่งออกเป็นกี่ตอน ค้นดูได้จาก

  ก. สารบัญ ข. ดัชนี

  ค. สารบัญค้นเรื่อง ง. คำนำ
 21. Knowledge is power เป็นคำกล่าวของใคร

  ก. Henri Fayol ข. Melvil Dewey

  ค. Francis Bacon ง. Luther Gulick
 22. ข้อใดคือสถานที่ที่รวบรวมสรรพวิชาทั่วไปทุกสาขา ซึ่งมีทั้งวัสดุพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์

  ก. ศูนย์เอกสาร ข. สำนักข่าวสาร

  ค. ห้องสมุด ง. พิพิธภัณฑ์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

 • ความรู้เกี่ยวกับงานด้านบรรณารักษ์
 • แนวข้อสอบงานบรรณารักษ์
 • การจัดทำแผนปฎิบัติงาน
 • แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย
 • แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป

 เขียนความคิดเห็น
เลือกหมวดแสดง :
ชื่อ :    เจ้าของร้าน
Email :    ส่ง Email เมื่อมีคนตอบความคิดเห็น
แนบไฟล์ :
Security Code :