EduSquare Language Center
เจ้าของร้าน Login ที่นี่
หน้าร้าน
รายการสินค้า
ติดต่อร้านค้า ส่งข้อความหลังไมค์ วิธีการสั่งซื้อสินค้า วิธีการชำระเงิน เว็บบอร์ด
สมาชิกร้านค้า
หมวดสินค้า
สถิติร้านค้า
เปิดร้าน07/02/2011
อัพเดท07/08/2014
เป็นสมาชิกเมื่อ 27/01/2011
สถิติเข้าชม7357
บริการของร้านค้า
ตรวจสอบสถานะไปรษณีย์
จดหมายข่าว
ใส่ email ของท่านเพื่อรับข่าวสารร้านค้านี้

subscribe unsubscribe
ข้อมูลร้านค้า
   
ที่อยู่  33 Rachakru Building Paholyothin 5 Paholyothin Rd. Payathai Bkk 10400
โทร.  026196128
Mail  edusquare.info@gmail.com
Search      Go

Home / All Product List / รับจัด ค่ายภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ English Camp

รับจัด ค่ายภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ English Camp

รูปภาพประกอบทั้งหมด 4 รูป

รับจัด ค่ายภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ English Camp

ลงประกาศเมื่อวันที่  :  07/02/2011
แก้ไขล่าสุด  :  30/01/2014
ราคา  ไม่ระบุราคา

The opportunity to extend learning outside the walls of the classroom!!!
การเรียนรู้ที่ไม่ถูกจำกัดแค่ในห้องเรียน

EduSquare English Camp ค่ายภาษาอังกฤษที่ไม่ซ้ำแบบ Make your camp unique and memorable by personalizing it โดยการจัดค่ายภาษาอังกฤษให้เข้ากับ วัย ความสนใจ และทันสมัยตลอดเวลา กิจกรรมต่างๆ ตลอดค่าย ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการ tailor it to fit your students’ need นอกจากการเรียนรู้ภาษาแล้ว เราจะช่วยให้นักเรียน Immerse เรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของเจ้าของภาษา ได้อย่างสนุกสนานและน่าประทับใจ

กิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆ โดยเรียนรู้อย่างเพลิดเพลินและมีหลักการกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่จะมาให้ ความรู้ที่ค่าย โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

Camp Theme
กิจกรรม ตลอดระยะเวลาในค่ายภาษาอังกฤษจัดขึ้นโดยยึดรูปแบบตามหัวข้อประจาค่าย (Theme) เพื่อหลีกเลี่ยงความจาเจ โดยหัวข้อจะถูกคัดสรรค์ให้เข้ากับวัยและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ การเลือกสถานที่ การเตรียมบทเรียนภาษาอังกฤษ แบบเสื้อ รูปแบบกิจกรรมทั้งหมดจะตรงกับหัวข้อ อาธิเช่น The Amazing Race, Disney Prince and Princess, Survivor, Around the World, Jungle out there, Go Green หรือหากท่านต้องการหัวข้อพิเศษ เราสามารถออกแบบ วางแผนเสนอให้ท่านตัดสินใจได้

Camp Song
นักเรียนจะได้เรียนเพลงภาษาอังกฤษสนุกๆ ซึ่งเยาวชนอเมริกันส่วนใหญ่รู้จักและใช้ร้องเมื่อไปเข้าค่ายในอเมริกา อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วัฒนธรรม

Camp Passport
สมุดพกสาหรับประกอบกิจกรรมในค่าย โดยจะมีรายละเอียดการเรียนรู้ตามฐาน ภารกิจต่างๆ และบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างค่าย

Language Skills
นอกจากการดาเนินค่ายโดยใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาแล้วนั้น การเข้าค่ายทุกครั้งจะมีบทเรียนภาษาอังกฤษต่างๆ ซึ่งจะถูกนาเสนอในรูปแบบเกมส์และกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ภาษา และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทุกๆ ด้านไม่ว่า จะเป็น ความเข้าใจภาษา การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

Talent Showcase
กิจกรรมการแสดงพรสวรรค์เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งเพิ่มความน่าสนใจและความทรงจาที่ดีต่อค่ายภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนจะมีโอกาสฝึกฝน Skit หรือการแสดงอื่นๆ ที่ แต่ละกลุ่มคิดขึ้นมา หรือที่ได้รับมอบหมายให้ทาจากพี่เลี้ยงประจาค่าย เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษา อันเป็นคุณสมบัติสาคัญในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ

Team Spirit Building
เป็นกิจกรรมสร้างเสริมความสามัคคีในกลุ่มโดยจะเป็นแนวทางให้นักเรียนเรียน รู้ภาษาไปด้วยในตัว เป็นกิจกรรมเสริมในยามว่างช่วงต่างๆ เพื่อให้การเข้าค่ายไม่น่าเบื่อ สนุกสนานและส่งเสรืมทักษะการเข้าสังคมของนักเรียน

Camp Project
หากสถานที่และโอกาสอานวย นักเรียนจะมีโอกาสทาโครงการประจาค่ายร่วมกัน ไม่ว่า จะเป็นการทางานศิลปะ งานประดิษฐ์ หรืองานรับใช้สังคม เพื่อเป็นความทรงจาที่ดีต่อค่ายและชุมชน อาธิเช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน การทากระเป๋าผ้ารักษ์โลก การประดิษฐ์งานศิลปะที่ระลึกมอบให้แก่สถาบันหรืออื่นๆ

ขอใบเสนอราคาได้ที่
http://www.edusquare.net/EnglishCamp.html

สั่งซื้อสินค้า / ติดต่อสอบถาม

เขียนอีเมลถึงเจ้าของร้าน

ส่งเมลถึง:EduSquare Language Center
อีเมลผู้ส่ง:
เนื้อความ:
มีไฟล์แนบ
ทำสำเนา