ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ9885036

Sound Lab ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมจำหน่ายติดตั้งใหม่ และสื่อ AEC ศูนย์การเรียนภาษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.ดีระดับตำบล อำเภอ(สพฐ,เทศบาล,อบต,อบจ,สช,อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย)ระบบเสียงระบบภาพทั่วประเทศไทย

แสดงภาพทั้งหมด

+ บริการให้คำปรึกษา ซ่อมแซม จำหน่ายอุปกรณ์ห้อง Sound Lab ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อม ทุกรุ่น โดยวิศวกรระบบ (จากการชำรุดของชุดควบคุมระบบตัวเครื่องที่โต๊ะอาจารย์ หรือ จากการที่นำเด็กไปนั่งเรียนในห้องเรียนแต่ไม่ได้ใช้ชุดควบคุม ครูไม่อยู่ในห้อง เด็กนักเรียน นักเรียน นักศึกษาก็ เขียน งัด แกะ ชุดควบคุมที่ติดกับโต๊ะคูหาผู้เรียน พอถึงจะใช้เปิดระบบ ก็ช็อท เสียหายมากยิ่งขึ้น หรือเลิกใช้แล้วไม่คุมเครื่องด้วยผ้าคุม ฝุ่นก็เขาไปในชุดควบคุมที่โต๊ะครู หรือ ตัวเครื่องควบคุม เครื่องขยายเสียงของผู้เรียนเสียเองตามสภาพการใช้งาน ที่ติดตั้งมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ทุก 3-5 ปี) เพื่อพัฒนา ทักษะทางภาษาสู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยนภายในปี พศ 2558 และเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก กระทรวงศึกษาธิการ รร.ประถม รร.อนุบาล รร.มัธยม วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ โรงเรียนสาธิตฯลฯ มหาวิทยาลัย และงบกระทรวงมหาดไทย รร.สังกัด อบต,อบจ ,เทศบาล และ กทม. งบกระทรวงกลาโหม งบกระทรวงสาธารณสุข ทุกกระทรวง ฯลฯ ทั่วประเทศ

+ การปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา ที่มีอยู่ทุกโรงเรียนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยนภายในปี พศ 2558 (AEC)
เป็นการลงทุนด้านการศึกษา ด้านภาษาที่ได้ผล แต่ลงทุนน้อยและปรับปรุงแล้วยังใช้ได้ผลอีกนาน เมื่อเทียบกับห้องคอมพิวเตอร์
โรงเรียนใดสถานศึกษาใดต้องการปรับปรุง ติดต่อ K-TEC 081-2087308

+ ยินดีจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ที่ทางโรงเรียน สถานศึึกษาต้องการแต่ หาไม่ได้หรือ
ไม่มีบริษัทใดมายื่นสอบราคา ติดต่อ K-TEC 081-2087308

+ เสนอราคาชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาใหม่(ติดตั้งใหม่) Mastercontrol และ Unit set พร้อมอุปกรณ์ ทั้งขนาด 16-56 คูหา(16-56 ที่นั่งใหม่) ติดตั้งใหม่ และเพิ่มเติม ติดตั้งเพิ่มจำนวนที่นั้งผู้เรียนใหม่ ของทุกบริษัท (ทุกยี่ห้อ) ในโรงเรียนดีระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ทั่วประเทศ


+ชื่อครุภัณฑ์: ชุดปฏิบัติการการเรียนการสอนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษา สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยนภายในปี พศ 2558 (AEC)

1. ชุดสื่อการเรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สอนปฎิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
1.1 รายละเอียดทั่วไป
1.1.1 เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital content) ในรูปแบบสื่อผสม (Multimedia)ที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนในเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้ในห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab ,ห้อง Self Access หรือห้องเรียนรู้และสืบค้นอินเตอร์เน็ต ภายในสถานศึกษา
1.1.2 มีโครงสร้างระบบแบบ (Base brain Learning )
1.1.3 เป็นซอฟท์แวร์ที่ไม่จำกัดอายุการใช้งาน
1.1.4 มีการโต้ตอบกับผู้เรียนแบบมีปฎิสัมพันธ์ (Interactive electronic communication) ใช้สำหรับบริหารจัดการ การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มทักษะ พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา หรือนำไปให้บริการ สำหรับการค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนของนักเรียน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างทั่วถึงและประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น รองรับการให้บริการทางการศึกษาแบบไร้ขีดจำกัด
1.1.5 เนื้อหามีการแบ่งระดับความยากง่าย เหมาะสมกับผู้เรียน ตั้งแต่ระดับมัธยม มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป สอดคล้องกับความถนัด และรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน(Learning Style) นอกจากนี้ยังส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภายในสมองและจิตใจ เพื่อยกระดับจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบองค์รวม
1.1.6 มีระบบ Voice Recognition ฝึกฝนการออกเสียงได้อย่างสมบูรณ์แบบ ที่สามารถวิเคราะห์เสียงและประเมิลผลการออกเสียงของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนแก้ไขข้อบกพร่องการออกเสียงได้ตรงจุด รูปแบบการนำเสนอที่ผสมผสานเอาเนื้อหาวิชาการ บวกความบันเทิง (Edu-tainment) สามารถจัดการศึกษาแบบ e-Training ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาได้ตามต้องการ และความถนัดของผู้เรียนโดยไม่ต้องเรียงตามลำดับก่อนหลัง ทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จด้านการสนทนาเร็วขึ้น
1.1.7 การวัดและประเมิลผล แต่ละบทเรียนมีแบบทดสอบ และวิธีการทดสอบในรูปแบบเกมส์การศึกษา ที่ออกแบบเพื่อสร้างความบันเทิง สนุกสนาน ท้าทายและ มีหลายหลากรูปแบบ ทำให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ซ้ำซาก จำเจ แต่เป็นการกระตุ้น จูงใจผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความพยายามเรียนรู้ ฝึกฝน จนเกิดทักษะ ความชำนาญและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด
1.1.8 เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบและพัฒนาให้ใช้งานง่าย อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ง่ายต่อการติดตั้งและดูแล และการเข้าถึง แม้ผู้ใช้จะไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการครุภัณห้องปฏิบัติการทางภาษา (AEC) 12-20 รายการ ขนาด 20-80ที่นั่ง (มีให้เลือก 2 ระบบคือ Analog และระบบ Digital)
งบกระทรวงศึกษาธิการ รร.ประถม รร.อนุบาล รร.มัธยม วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพ โรงเรียนสาธิตฯลฯ รร.สังกัด. สช. มหาวิทยาลัย และงบกระทรวงมหาดไทย รร.สังกัด อบต,อบจ ,เทศบาล กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข ทุกกระทรวง ฯลฯ ทั่วประเทศ

1 เครื่องควบคุมสำหรับผู้สอน 1 ชุด
2 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 1 ชุด
3 โต๊ะไม้ปูโพเมก้าใส่อุปกรณ์สำหรับผู้สอน 1 ตัว
4 เก้าอี้หนังสำหรับผู้สอน 1 ตัว
5 ชุดขยายเสียงสำหรับผู้เรียน 40 ชุด
6 ชุดหูฟังพร้อมไมค์ 41 ชุด
7 สายนำสัญญาณ 40 ชุด
8 ชุดโต๊ะคูหาผู้เรียนพร้อมอุปกรณ์ 20 ชุด
9 ชุดเก้าอี้พลาสติกสำหรับผู้เรียน 40 ชุด
10 ลำโพงประจำหน้าห้องเรียน 2 ตู้
11 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 ชุด
12 ชุดคอมพิวเตอร์ 3.4G Ram 4G HD 500G และจอ LED 18.5 แสดงผลประจำห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
13 ชุดโปรเจ็คเตอร์ 2500 ANSI Lumens และจอแสดงผล 70 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด
14 แผ่นรองเขียนแบบบางพร้อมเมาปากกา 1 ชุด
15 เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสำหรับผู้เรียน 2-10 ชุด
16 เครื่องเล่น DVD Rec บันทึกเสียงบันทึกภาพสำหรับผู้สอน 1 ชุด
17 ชุด AIR 18000-24000 BTU 2 ชุด
18 เครื่องรับโทรทัศน์สี (Plasma-LCD) 40-50 นิ้ว 1 เครื่อง
19 ค่าบริการติดตั้งและอุปกรณ์การติดตั้ง (จังหวัด......) 41 ชุด
20 ชุดสื่อห้องปฏิบัติการทางภาษาสู่อาเซียน (AEC) 1 ชุด

หมดรายการ

: หมายเหตุ ต้องการรายละเอียดหรือสเป็กประกอบ ติดต่อแจ้งมาที่ Email : ktec.org@gmail.com
โดยแจ้ง ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงานที่ให้เสนอราคา
ติดตั้งณ. จังหวัด และระบุจำนวนที่นั่งของผู้เรียน ต้องการกี่ที่นั่ง
ส่งมาที่ Email : ktec.org@gmail.com
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ห้องปฏิบัติการระบบดิจิตอล (ห้องปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์) ขนาด 20-50 ที่นั่ง

1 Access Point สำหรับปล่อยสัญญาณ 1 เครื่อง
2 Notebook Tablet สำหรับครู 1 เครื่อง
3 TV LED/ Plasma TV ขนาด 60 นิ้ว 1 เครื่อง
4 Tablet สำหรับนักเรียน 20-50 เครื่อง
5 Display Control ควบคุมระบบและหน้าจอของนักเรียน 1 ชุด
6 สื่อมัลติมีเดียสอนทักษะการอ่าน การฟัง การพูดภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 1 ชุด
7 หูฟังครูและนักเรียน 21-51 ตัว
8 ชุดขาแขวนจอ LED 60 นิ้ว 1 ชุด
9 สายสัญญาณภาพ VGA 1 เส้น
10 ชุดโต๊ะปฏิบัติการสำหรับผู้เรียน 10-25 ชุด
11 ชุดโต๊ะควบคุมสำหรับผู้สอน 1 ชุด
12 เก้าอี้สำหรับผู้สอน 1 ตัว
13 เก้าอี้สำหรับผู้เรียน 20-50 ตัว
14 Server 1 ชุด
15 ค่าอุปกรณ์การติดตั้ง บริการติดตั้ง (จังหวัด ............. ) 21-51 ชุด
16 สื่อห้องปฏิบัติการทางภาษาสู่อาเซียน (AEC) 1 ชุด
หมดรายการ

: : หมายเหตุ ต้องการรายละเอียดหรือสเป็กประกอบ ติดต่อแจ้งมาที่ Email : ktec.org@gmail.com
โดยแจ้ง ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงานที่ให้เสนอราคา
ติดตั้งณ. จังหวัด และระบุจำนวนที่นั่งของผู้เรียน ต้องการกี่ที่นั่ง
ส่งมาที่ Email : ktec.org@gmail.com
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


+ จำหน่ายชุดหูฟังพร้อมไมค์ Head Phone เป็นชนิดสวมศรีษะ มีนวมฟองน้ำหุ้มหูฟัง ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน
ทุกรุ่น พร้อมส่งพัสดุ ทั่วประเทศ (สั่งชุดหูฟังพร้อมไมค์ 1 ชุดก็สามารถจัดส่งให้ได้ แต่ต้องแจ้งว่าเป็นรุ่นใด)

+ รับตรวจซ่อม และเพิ่มเติม ติดตั้งเพิ่มใหม่ ของทุกบริษัท (ทุกยี่ห้อ)

+ เสนอการบริการตรวจเช็คเครื่องและอุปกรณ์ห้อง Sound Lab ระยะทางไปกลับไม่เกิน 800 กิโลเมตร (จาก กทม.)
ทางเรามีบริการตรวจเช็คห้องปฏิบัติการทางภาษาให้ฟรี (ฟรีค่าแรงการตรวจเช็ค)
ติดต่อ คิงค์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 081-2087308


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ บริการให้คำปรึกษา ซ่อมแซม จำหน่ายครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อม ทุกรุ่น โดยวิศวกรระบบ (จากการชำรุดของชุดควบคุมระบบตัวเครื่องที่โต๊ะอาจารย์ หรือ จากการที่นำเด็กไปนั่งเรียนในห้องเรียน หรือเลิกใช้แล้วไม่คุมเครื่องด้วยผ้าคุม ฝุ่นก็เขาไปในชุดควบคุมที่โต๊ะจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่หรืออัพเกด ทุก 2-3 ปี)

+ บริการตรวจเช็ค และซ่อมเป็นรายปี ตามสภาพจริง ทุกภาคเรียนพร้องใช้งานตลาดเวลา โรงเรียนใดต้องการ
ใช้บริการดูแลเป็นรายปี ติดต่อ K-TEC

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+ เสนอราคาชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหม่(ติดตั้งระบบใหม่ทั้งห้อง) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งขนาด 16-60 ที่(16-60 ที่นั่งใหม่) ติดตั้งใหม่ และเพิ่มเติม ติดตั้งเพิ่มจำนวนที่นั้งผู้เรียนใหม่ ของทุกบริษัท (ทุกยี่ห้อ) ในโรงเรียนดีระดับตำบล และระดับอำเภอ ทั่วประเทศ

1 คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ AMD/DVI 3.4 GHz RAM 4G DVD-RW
HD 500GB และจอ LED 18.5 นิ้ว ประจำห้องเรียน 21-41 ชุด
2 โต๊ะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21- 41 ชุด
3 Switch 48 Port 1 ชุด
4 Rack Mount 6U 1 ชุด
5 สาย UTP พร้อมหัวต่อ RJ-45 21-41 ชุด
6 ชุดรางพลาสติก 1 ชุด
7 ชุดเก้าอี้พลาสติก/เก้าอี้หนัง 21-41 ชุด
8 อุปกรณ์ไฟฟ้า 21-41 ชุด
9 ค่าบริการติดตั้งและอุปกรณ์การติดตั้ง 21-41 ชุด
10 สื่อห้องปฏิบัติการทางภาษาสู่อาเซียน (AEC) 1 ชุด
หมดรายการ

+ รับตรวจซ่อม และเพิ่มเติม ติดตั้งเพิ่มใหม่ ของทุกบริษัท (ทุกยี่ห้อ)

+ ออกแบบและติดตั้งระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการครุภัณฑ์ห้องสมุด

1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง
2 เครื่องพิมพ์ ทรีอินวัน พร้อมติดแทงค์ 1 เครื่อง
3 เก้าอี้หนัง 4 ตัว
4 เครื่องรับโทรทัศน์สี ชนิดจอ LCD ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง
5 เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง
6 พัดลมแบบตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว 4 เครื่อง
7 HUB 16 Port 1 เครื่อง
8 เคาท์เตอร์บริการยืม คืน แบบโค้ง 1 ชุด
9 ตู้จัดนิทรรศการ 1 ตู้
10 ที่วางหนังสือพิมพ์แบบปาติเคิลบอร์ด 1 ชุด
11 โต๊ะค้นคว้าไม้กั้นต่ำพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด
12 ชั้นวางหนังสือแบบแอน 4 ตัว
13 ชั้นวางหนังสือแบบตรง 6 ตัว
14 ชุดรับสัญญาณดาวเทียม 1 ชุด
15 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 4 ตัว
หมดรายการ


+ ติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม ระบบเสียงสาธารณะ หอกระจายข่าว

+ จำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

+ จำหน่าย และดำเนินการติดตั้งป้ายอักษรไฟวิ้ง

+ ออกแบบและผลิตชุดฝึกด้านอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับวิทยาลัยในสังกัด สอศ และมหาวิทยาลัย ตามต้องการ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ ต้องการข้อมูลเพิ่ม ให้แจ้งความต้องการว่าเรื่องใด หรือให้เสนอราคาจำนวนที่ต้องการ(โดยแจ้ง)
1. จำนวนที่นั่งของผู้เรียนว่าต้องการเท่าใด ........xx.....ที่นั่ง
2. ระบุชื่อสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ให้เสนอราคา ..........................................
3. ระบุที่อยู่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...........................

แจ้งมาที่ Email: ktec.org@gmail.com หรือ คิงค์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (081-2087308 )
+++++++++++++++++++++++++++++++++

รับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง
รับผู้ที่จบปริญญาตรี(คอบ,วศบ)ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านโทรคมนาคม ด้านอุตสาหกรรม หรือด้านคอมพิวเตอร์
และสามารถทำงานวิจัยด้านการศึกษาได้ อายุ 25-35 ปี 1 ตำแหน่ง
ผู้ที่จบระดับ ปวส. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทุกสาขา 4 ตำแหน่ง
และผู้ที่จบระดับ ปวช. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2 ตำแหน่ง
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
ติดต่อ คิงค์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
15 หม่ 1 ต.เกาะโพธิ์ อ. ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทร 081-2087308


+++++++++++++++++++++++++