ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
เก็บเข้ารายการโปรด    
ประกาศถัดไป|ประกาศก่อนหน้า
14209094

เที่ยวญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2558 ออกแล้วจ้า

มาแล้วจ้าสำหรับเพื่อน ๆ ที่รอโปรแกรมทัวร์ญีปุ่่นช่วงเดือนเมษายน 2557 ช่วงเด็ก ๆ ปิดเทอมพาเด็ก ๆ ไปเที่ยวญี่ปุ่น ( http://www.tourjoins.com/ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน/ )ในช่วงสงกรานต์กัน ซึ่งเป็นช่วงเดือนเมษาที่หยุดยาวที่สุดเหมาะสำหรับการไปเที่ยวญี่ปุ่นเอามาก ๆ ยิ่งช่วงเมษายนญี่ปุ่นจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิทำให้ซากุระเริ่มบานเหมาะไปชมซากุระบานที่ญี่ปุ่นดียิ่งนักวันนี้ผมเอาทัวร์ญี่ปุ่นประจำเดือนเมษายนมาฝากเพื่อน ๆ กัน เราไปดูโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2557 กันเลยดีกว่าครับ

ROUTE :: TOKYO // TOKYO FUJI 5D4N
โปรแกรม : TOKYO DREAM DESTINATION 5D4N BY DL

PERIOD PRICE
05 - 09 APR 2014 45,900
09 - 13 APR 2014 48,900
11 - 15 APR 2014 55,900
12 - 16 APR 2014/ 57,900
13 - 17 APR 2014/ 55,900
18 - 22 APR 2014/ 44,900
19 - 23 APR 2014/ 44,900
26 - 30 APR 2014/ 44,900
01 - 05 MAY 2014/ 49,900

ROUTE :: TOKYO -FUJI 5D3N
โปรแกรม : TOKYO SUPER SAVE 5D 3N BY JETASIA

03 - 07 APR 2014 /37,900
10 - 14 APR 2014/ 42,900
17 - 21 APR 2014/ 37,900
19 - 23 APR 2014/ 37,900
21 - 25 APR 2014 /37,900
24 - 28 APR 2014/ 37,900
26 -30 APR 2014 /38,900


ROUTE :: HOKKAIDO 6D 4N
โปรแกรม : GRAND HOKKAIDO 6D 4N BY TG

20 - 25 APR 2014 49,900
21 - 26 APR 2014 49,900
24 - 29 APR 2014 49,900
26 APR - 1 MAY 2014 49,900

ROUTE :: OSAKA - TOKYO 5D3N
โปรแกรม : OHO OSAKA-TOKYO BY VN

03 - 07 APR 2014 39,900
05 - 09 APR 2014 39,900
09 - 13 APR 2014 39,900
10 - 14 APR 2014 41,900
12 - 16 APR 2014 44,900
15 - 19 APR 2014 36,900
16 - 20 APR 2014 36,900
18 - 22 APR 2014 36,900
19 - 23 APR 2014 36,900
30 APR - 04 MAY 2014 39,900


เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกที่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ สัมผัสความสนุกที่ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ช้อปปิ้งที่ย่านดังใจกลางโตเกียว ที่ชินจูกุ นมัสการ ขอพรจากพระพุทธรูป เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
พิเศษ!!อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ ก.พ.-เม.ย. 57
ราคาเริ่มต้นเพียง 29,900 บาท พักระดับ 3 ดาว
พักฟูจิ 1 คืน//นาริตะ 2 คืน
โดยสายการบิน JET ASIA AIRWAYS

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 สายการบินเจ็ท เอเชีย เคาน์เตอร์ L เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

วันที่สอง นาริตะ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ
ช็อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
00.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจ็ท เอเชีย เที่ยวบินที่ JF 988
ใช้เครื่องบินแบบ 767-200 ER 232 ที่นั่ง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องตลอดทริป
09.10 น. ถึง เมืองนาริตะ หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเป็นแหล่งรวมบ่อน้ำพุร้อนมากถึง 17 แห่ง จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาในการล่องในการล่อง 30 นาที) กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบ จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย หลังจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
พักที่ NEW STAR HOTEL / LAKE HOTEL SAIKO / HATOYA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ
หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สาม ลานสกี ฟูจิเท็น – สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุซ่า – อิสระช้อปปิ้ง ชินจูกุ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นนำท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่น
สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ได้เวลาอันสมควร **ในกรณีของเดือนมีนาคมเป็นต้นไป ถ้าลานสกีปิด จะนำทุกท่านเดินทางขึ้นชม ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมความงามของภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก(กรุ๊ปเดินทางวันที่ 31 มีนาคม-4 เมษายน และ03-07 เมษายน นำท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ”สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก สัมผัส ดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรั่งท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ นอกจากสวนสวยแล้ว สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านชม วัดอาซากุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ
จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งย่าน ชินจูกุ ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอาง เป็นต้น “ ชินจูกุ” หมายถึง “ ที่พำนักใหม่” ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้มีคำ สั่งให้สำรวจย่านนี้ตามคำขอของพวกพ่อค้าและตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นมีทั้งโรงน้ำชาร้านค้าโรงเตี๊ยม และหอคณิกาอีกกว่า 50 แห่ง

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
พักที่ SUNCITY HOTEL/WISTON HOTEL YUKARI/ NARITA GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
อิสระเต็มวัน ให้ท่านช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น อากิฮาบาร่า , ฮาราจุกุ โดยตัวท่านเอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ ดีสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ชำระเพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ( ไม่จำกัดจำนวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
พักที่ SUNCITY HOTEL/WISTON HOTEL YUKARI/ NARITA GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
จากนั้น นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซื้อของฝาก ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ พิเศษกับร้าน 100 YEN ที่สินค้าทั้งร้านราคา 100 เยน เท่านั้นเอง ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
14.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจ็ท เอเชีย เที่ยวบินที่ JF 989 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
19.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายนทั้งหมด
http://www.tourjoins.com/ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน/

อ่านโปรแกรมเต็มที่นี่
http://www.เที่ยวญี่ปุ่นทัวร์.com/ทัวร์ญี่ปุ่น-ตุลาคม/

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนมกราคม 2558
http://www.pantipmarket.com/items/14138899

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกุมภาพันธ์ 2558
http://www.pantipmarket.com/items/14139290

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนมีนาคม 2558
http://www.pantipmarket.com/items/14157815

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนเมษายน 2558
http://www.pantipmarket.com/items/14209094

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนพฤษภาคม 2558 ออกแล้วจ้า
http://www.pantipmarket.com/items/14409761

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนมิถุนายน 2558 ออกแล้วจ้า
http://www.pantipmarket.com/items/14522343

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2558 ออกแล้วจ้า
http://www.pantipmarket.com/items/14549544


ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนกันยายน 2557 ออกแล้วจ้า
http://www.pantipmarket.com/items/14783773


ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม 2557 ออกแล้วจ้า
http://www.pantipmarket.com/items/14783853

ติดตามอัพเดทได้ที่เฟสบุค
http://www.facebook.com/japanclubs

ติดต่อคุณไมค์ 09-5653-9645
บริษัทไมค์ทีมทัวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ใบอนุญาตบริษัททัวร์ : 11/3764 | 6333/86 หมู่บ้านรุ่งเรือง ซ.ลาดพร้าว80แยก 22 เขตวังทองหลาง กทม 10310 | โทรศัพท์ 02 5302675 / 09-5653-9645 แฟกซ์ 02 9327633 | Email miketeamtour@yahoo.co.th
| เปิดบริการทุกวัน : จันทร์-เสาร์ 08.30 - 17.30 น.
ราคา:  
สภาพสินค้า: ใหม่ ระยะเวลาการใช้งาน: -
ประเภทการขาย: ขายปลีก
ข้อมูลการส่งสินค้าและการชำระเงิน
การจัดส่งสินค้า: ไม่จัดส่ง
รายละเอียดการส่งสินค้า/ นัดรับสินค้า: -
วิธีการชำระเงิน: -
ข้อมูลประกาศ
หมายเลขประกาศ: 14209094 ประเภทประกาศ: Standard Post
ลงประกาศเพื่อ: ขาย/ให้เช่า/แลก ลงประกาศเมื่อ: 18 ม.ค. 2557, 12:21:45
ที่อยู่ผู้ลงประกาศ: จังหวัดกรุงเทพมหานคร » เขตบางซื่อ IP ที่ลงประกาศ: 171.98.87.181|171.98.87.181
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 22 ส.ค. 2557, 11:20:03 เลื่อนตำแหน่งล่าสุดเมื่อ: -
ข้อมูลผู้ขาย
ชื่อ: World Enjoy Travel (คุณนิว) ประเภทผู้ขาย: ร้านค้า/บริษัท
โทร: 0844552992 ประเภทสมาชิก: ไม่มีข้อมูลบัตรประชาชน (N103899 : mixemax) ประเภทของสมาชิก
อีเมล: คลิกเพื่อส่งเมล เป็นสมาชิก เมื่อวันที่: 7 สิงหาคม 2555
รูป   รายละเอียด ราคา
 
ติดต่อ : ไมค์ทีมทัวร์, 09-5653-9645 Click Email [14150315/23 ธ.ค.]
 
 
ติดต่อ : ไมค์ทีมทัวร์, 09-5653-9645 Click Email [13673505/4 ก.ค.]
 
 
ติดต่อ : ไมค์ทีมทัวร์, 0956539645 Click Email [14819515/4 ก.ย.]
 
 
ติดต่อ : ไมค์ทีมทัวร์, 0844552992 Click Email [14614747/19 มิ.ย.]
 
 
ติดต่อ : ไมค์ทีมทัวร์, 09-5653-9645 Click Email [14617775/20 มิ.ย.]
 
 
ติดต่อ : ไมค์ทีมทัวร์, 09-5653-9645 Click Email [14402523/1 เม.ย.]
 
 
ติดต่อ : ไมค์ทีมทัวร์, 09-5653-9645 Click Email [14409761/3 เม.ย.]
 
 
ติดต่อ : Posttour, Click Email [14243410/30 ม.ค.]
 
 
ติดต่อ : Posttour, Click Email [14244897/31 ม.ค.]
 
 
ติดต่อ : World Enjoy Travel (คุณนิว), 0844552992 Click Email [13137087/31 ธ.ค.]
 
 
ติดต่อ : ไมค์ทีมทัวร์, 09-5653-9645 Click Email [13181362/17 ม.ค.]
 
 
ติดต่อ : ไมค์ทีมทัวร์, 09-5653-9645 Click Email [13181423/17 ม.ค.]
 
 
ติดต่อ : ไมค์ทีมทัวร์, 09-5653-9645 Click Email [13191747/21 ม.ค.]
 
 
ติดต่อ : Posttour, Click Email [13272888/18 ก.พ.]
 
 
ติดต่อ : ไมค์ทีมทัวร์, Click Email [13273013/18 ก.พ.]
 
 
ติดต่อ : ไมค์ทีมทัวร์, 09-5653-9645 Click Email [13675320/5 ก.ค.]
 
 
ติดต่อ : ไมค์ทีมทัวร์, 09-5653-9645 Click Email [13684152/8 ก.ค.]
 
 
ติดต่อ : ไมค์ทีมทัวร์, 09-5653-9645 Click Email [13684395/8 ก.ค.]
 
 
ติดต่อ : ไมค์ทีมทัวร์, 09-5653-9645 Click Email [13684545/8 ก.ค.]
 
 
ติดต่อ : Posttour, Click Email [13242864/7 ก.พ.]
 
 
ติดต่อ : ไมค์ทีมทัวร์, 09-5653-9645 Click Email [13690907/10 ก.ค.]
 
สำหรับผู้ซื้อ
แจ้งลบประกาศ ส่งต่อประกาศ พิมพ์
สำหรับผู้ขาย
โฆษณาแสดงถึงวันที่
9 ต.ค. 2557
เลื่อนวันหมดอายุ เลื่อนตำแหน่งประกาศ แก้ไขประกาศ ลบประกาศ