ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ14200916

เด็ดสุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานส่วนท้องถิ่น 2557

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1. อำนาจอธิปไตยเป็นของใคร
ก. ประชาชนชาวไทย ค. รัฐบาล
ข. ปวงชนชาวไทย ง. ประเทศไทย
ตอบ ก.ประชาชนชาวไทย

2. พรบ.กระจายอำนาจมีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย
ข. รัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ค. ประกาศในราชกิจจานุเษกษา
ง. ประกาศในรัฐธรรมนูญ
ตอบ ค.ประกาศในราชกิจจานุเษกษา

3. ที่ปรึกษาผู้ว่าเรียกว่าอะไร
ก. คณะกรรมการจังหวัด ค. ที่ปรึกษาจังหวัด
ข. คณะกรรมการประจำจังหวัดจังหวัด ง. ที่ปรึกษาผู้ว่า
ตอบ ง. ที่ปรึกษาผู้ว่า

4. การเลื่อนขั้นเงินเดือน อบจ. ต้องได้รับมัติจากใคร
ก. คณะกรรมการข้าราชการ อบจ. ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. คณะกรรมการกลาง อบจ. ง.สมาชิกสภา อบจ.
ตอบ ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

5. การแต่งตั้ง ถอดถอน ใน อบจ.ต้องได้รับมัติจากใคร
ก. คณะกรรมการข้าราชการ อบจ. ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. คณะกรรมการกลาง อบจ. ง.สมาชิกสภา อบจ.
ตอบ ก. คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.

6. ข้อใดไม่ใช่การบริหารในกระทรวง
ก. สำนักปลัดกระทรวง ค. สำนักนายก
ข. กรม ง. กอง
ตอบ ง. กอง

7. หนังสือเวียน คือ
ก. โครงสร้าง+ใจความเดียวกัน ค.ซองแบบเดียวกัน
ข. ผู้รับที่เดียวกัน ง.ถูกทั้ง ก และ ข
ตอบ ง.ถูกทั้ง ก และ ข
หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

8. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา มาจาก
ก. คัดเลือก ค. เลือกตั้ง
ข. แต่งตั้ง ง. สรรหา
ตอบ ก. คัดเลือก

9. คณะกรรมการ ก.พ.ร มีวาระกี่ปี
ก. 2 ปี ค. 4 ปี
ข. 3 ปี ง. 5 ปี
ตอบ ค. 4 ปี

10. ข้อใดคือการใช้สิทธ์ในท้องถิ่น ของประชาชน
ก. ถอดถอนผู้แทนท้องถิ่น ค.ตรวจงบประมาณ
ข. เสนอร่างกฎหมาย ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


ดูแนวข้อสอบเพิ่มเติมที่http://www.sobdaidee.com/read.php?tid=7183

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย

- ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ _office
- แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.ที่ ม.ราม ออกให้ ใช้สอบทั่วประเทศ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือภาค +VCD ติวภาค ก ราคา 679 บาท
ส่ง EMS เป็นหนังสือ 2 เล่มภาค ก+ข +VCD คณิศาสตร์+ภาษาไทย+ MP3 พรบ.ท้องถิ่น ราคา 1500 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย
สาขามหาสารคาม ชื่อบัญชี สุวัชร พระกาย ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nokkaten_maree@hotmail.com

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา