ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ13870268

รวมข้อสอบท้องถิ่น 1,900 ข้อ อบต อบจ เทศบาล (กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบัติราชการ) ปี 2556

รวมข้อสอบท้องถิ่น 1,900 ข้อ อบต อบจ เทศบาล (กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบัติราชการ) ปี 2556
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979858.980556_th

รวมข้อสอบท้องถิ่น 1,900 ข้อ อบต อบจ เทศบาล (กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบัติราชการ) ปี 2556
รวบรวมและจัดทำโดย : สหบัณฑิต
ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2556
จำนวนหน้า : 226 หน้า
รูปแบบ : ปกอ่อน

สารบัญ
• ข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
• ข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
• ข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
• ข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
• ข้อสอบประกาศคณะกรรมการพนังงานเทศบาล
• ข้อสอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
• ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
• ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542
• ข้อสอบพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
• ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2537
• ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
• ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
• ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
• ข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
• ข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
• ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542
• ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
• ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
• ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
• ข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
• ข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
• ข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
• ข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
• ข้อสอบพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
• ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
• ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
• ข้อสอบประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
• ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
• ข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
• ข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
• ข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
• ข้อสอบพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
• ข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
• ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
• ข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
• ข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
• ข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
• ข้อสอบพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

ราคา 150 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย สหบัณฑิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979858.980556_th

ค่าจัดส่งพัสดุ = 30 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน)
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน)
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน)

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=83379??=th

**** ต้องการด่วนโทรสั่งได้เลย**** โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (24 ชม.ทุกวัน)

*** สั่งซื้อง่ายๆ เพียงแค่ ***
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (ถ้าต้องการมากกว่า 1 เล่ม โปรดสอบถามค่าจัดส่ง)
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล Line WhatApps หรือ ส่งข้อความเข้ามือถือ (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com (***เว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง*** มั่นใจได้ของชัวร์ 100%)
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (24 ชม.ทุกวัน)
LINE ID : attorney285
WhatsApp : 0867748337
โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 1555
ร้านตั้งอยู่ เลขที่ 2100/24 ซ.รามคำแหง 24/2 (ซ.พนาสิน 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา