ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ13750523

แนวข้อสอบ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ทุกตำแหน่ง!!

1. ข้อใดกล่าวถึงการเกษตรแบบผสมผสานไม่ถูกต้อง
ก เกษตรทฤษฎีใหม่ ข เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต
ค เกษตรแบบยั่งยืน ง เกษตรแบบยังชีพ
ตอบ ค เกษตรแบบยั่งยืน
2. ข้อใดคือประโยชน์ของการเกษตรแบบผสมผสาน
ก. มีกิจกรรมหลากหลาย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ใช้ทรัพยากรในไร่นาอย่างคุ้มค่า มีอาหารบริโภคในครอบครัว
ข ผลประโยชน์ที่ได้รับทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ค ทำให้สภาพไร่นาได้รับการบำรุง การดูแล และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
ง ใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเต็มที่และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำไร่นา
ตอบ ข ผลประโยชน์ที่ได้รับทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของดิน
ก อินทรียวัตถุ ข น้ำ
ค แร่ธาตุ ง. เม็ดดิน
ตอบ ข น้ำ
4. สิ่งมีชีวิตในดิน เช่น แมลง ไส้เดือน เชื้อรา แบคทีเรีย เป็นต้น มีประโยชน์อย่างไร
ก ทำให้เกิดพลังงานนำมาใช้ในการดูดซับน้ำ
ข ช่วยทำให้ดินร่วนซุย
ค ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในดิน
ง ทำให้เกิดการระบายอากาศในดินได้ดี
ตอบ ง ทำให้เกิดการระบายอากาศในดินได้ดี
5. ข้อใดกล่าวถึงปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของสิ่งมีชีวิตไม่ถูกต้อง
ก ปุ๋ยผสม ข ปุ๋ยคอก
ค ปุ๋ยหมัก ง ปุ๋ยพืชสด
ตอบ ง ปุ๋ยพืชสด
6. คุณสมบัติของปุ๋ยเคมีมีลักษณะใด
ก ทำให้รากพืชสามารถหยั่งรากลงลึกและแผ่กว้าง
ข ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำ ถ่ายเทน้ำ และระบายอากาศได้ดี
ค สามารถกำหนดปริมาณธาตุอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดได้
ง เป็นที่อยู่และเป็นอาหารแก่จุลินทรีย์ที่จะช่วยย่อยทำลายซากพืชซากสัตว์
ตอบ ข ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำ ถ่ายเทน้ำ และระบายอากาศได้ดี
7. ข้อใดคือความหมายของเกษตรทฤษฎีใหม่
ก. เกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น
ข. ทำให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปี
ค. เป็นการแบ่งสัดส่วนในการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ง. เกษตรกรได้บริหารและจัดการเกี่ยวกับดิน น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเกิดผลผลิตและรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างเพียงพอ
ตอบ ค. เป็นการแบ่งสัดส่วนในการใช้พื้นที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
8. ลักษณะพันธุ์พืชที่คัดเลือก ควรเป็นอย่างไร
ก ให้ผลผลิตสูง รสชาติดี รูปร่างสวยงาม ข ให้ผลผลิตตามธรรมชาติ
ค สามารถปลูกได้ในทุกที่ ง ดูแลพืชตามฤดูกาลปกติ
ตอบ ค สามารถปลูกได้ในทุกที่
9. การตอนกิ่ง มีความหมายว่าอย่างไร
ก. การนำกิ่งพันธุ์ดีมาเสียบบนสำต้นของต้นอื่นเพื่อให้เติบโตเป็นต้นใหม่
ข. การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของพืชสองต้นเข้าด้วยกันโดยต้นหนึ่งเป็นต้นตอและอีกต้นหนึ่งเป็นพันธุ์ดี
ค. การทำให้กิ่งพืชเกิดรากขึ้นขณะติดอยู่กับต้นแม่แล้วตัดไปปลูกเป็นพืชต้นใหม่มีลักษณะเหมือนต้นเดิม แต่ไม่มีรากแก้ว
ง. การนำเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช เช่น ราก ลำต้น ไปปลูกในดินที่เหมาะสมหรือ วัสดุเพาะชำ และเกิดการงอกหรือยอดใหม่ตรงบริเวณที่ตัด
ตอบ ข. การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของพืชสองต้นเข้าด้วยกันโดยต้นหนึ่งเป็นต้นตอและอีกต้นหนึ่งเป็นพันธุ์ดี
10. ข้อใดกล่าวถึงปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชไม่ถูกต้อง
ก น้ำ ข สารละลาย
ค ธาตุอาหาร ง อุณหภูมิ
ตอบ ค ธาตุอาหาร
11. ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยมือควรใช้กับพืชผักและไม้ผลชนิดใด
ก ขิงกับพริก ข ข้าวโพดกับสับปะรด
ค มันสำปะหลังกับคะน้า ง ใบโหระพากับผักบุ้ง
ตอบ ค มันสำปะหลังกับคะน้า
12. ข้อใดคือการกำจัดวัชพืชโดยทางชีวภาพ
ก ใช้วิธีการตามธรรมชาติ ใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันเป็นตัวกำจัด
ข ใช้สารเคมีเป็นตัวกำจัดวัชพืชโดยการฉีดพ่น
ค การถอนวัชพืชที่งอกใหม่ทิ้ง
ง การตัดต้นวัชพืชให้เตี้ยลง
ตอบ ก ใช้วิธีการตามธรรมชาติ ใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันเป็นตัวกำจัด
13. การทำความสะอาดผลผลิตอาจใช้น้ำผสมกับอะไร เพื่อฆ่าเชื้อโรคและปลอดภัยกับผู้บริโภค
ก น้ำส้มสายชู ข เกลือ
ค คลอรีน ง น้ำยาล้างจาน
ตอบ ข เกลือ
14. ข้อเสียของการบ่มผลไม้แบบใช้ถ่านแก๊สอะเซทิลีน คือเรื่องใด
ก ความสม่ำเสมอในการสุกของผลไม้ ข เกิดความชื้นขึ้นกับผลไม้
ค สีของผลไม้คล้ำหมองลง ง รสชาติของผลไม้เปลี่ยนไป
ตอบ ง รสชาติของผลไม้เปลี่ยนไป
15. การแปรรูปผลผลิตก่อให้เกิดประโยชน์ ยกเว้น ข้อใด
ก เกิดอาหารรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น
ข ทำให้คุณภาพของการผลิตสูงขึ้น
ค ผลผลิตมีรูปร่างลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ง สามารถเก็บรักษาผลผลิตไว้ใช้ได้นาน
ตอบ ก เกิดอาหารรูปแบบใหม่ ๆ มากขึ้น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด


รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
- การวิเคราะห์ปัญหาของการเกษตรไทย
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สรุปพระราชบัญญัติ พันธุ์พืช
- สรุปพระราชบัญญัติปุ๋ย

รายละเอียดคลิ๊ก
http://www.downloadsheet.com/


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nas_za.za@hotmail.com

ประกาศอื่นของผู้ขาย

รูปภาพรายละเอียดราคา