ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
เก็บเข้ารายการโปรด    
ประกาศถัดไป|ประกาศก่อนหน้า
12556493

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ กทม. งานราชการ ข่าวล่าสุด

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ กทม. งานราชการ ข่าวล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11102

1. ข้อใดคือชื่อตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ก. Social Development Worker ค. Social Worker
ข. Assistant Social Development Officer ง. Human Resource Development Officer

2. นักสังคมสงเคราะห์ หมายความว่าอย่างไร

ก. ผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ที่สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขา
ข. ผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ที่สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ค. ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ การแนะนำ สงเคราะห์ ให้คำปรึกษาแก่เด็กพิเศษที่มีปัญหาทางด้าน เศรษฐกิจและครอบครัว
ง. ถูกทั้ง ข และ ค

3. ข้อใดคือหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์
ก. ให้คำปรึกษาแนะนำผู้มาใช้บริการ
ข. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากแก่นักสังคมสงเคราะห์ของ หน่วยงานต่าง ๆ
ค. ประสานงานกับผู้มารับบริการ และหน่วยงานหรือองค์กรบริการทางสังคมที่ผู้รับบริการต้องเกี่ยวข้องด้วย หรือต้องการความช่วยเหลือ
ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะห์

ก. เป็นคนเปิดกว้าง มองโลกในแง่ดี มีทัศนะคติที่ดีต่อผู้คนและต่อปัญหา
ข. เป็นบุคคลที่เปิดรับต่อประมวลปัญหาที่ต้องเข้าไปแก้ไข
ค. มีใจรัก ชอบช่วยเหลือ เพราะงานสังคมสงเคราะห์ คือ การบริการ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ง. ถูกทุกข้อ

5. นักสังคมสงเคราะห์มีกี่ประเภท

ก. 2 ประเภท ค. 4 ประเภท
ข. 3 ประเภท ง. 5 ประเภท

6. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ก. เพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ช่วยตนเองไม่ได้ให้สามารถช่วยตนเองได้
ข. เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม เป็นการแก้ไขปัญหาสังคมให้ลดน้อยหรือหมดไป
ค. เพื่อการพัฒนาสังคม
ง. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์

ก. การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ ค. การทำงานคนเดียว
ข. การทำงานกับบุคคล ง. การจัดระเบียบและการพัฒนาชุม

8. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดบริการสวัสดิการสังคมแก่เด็กและเยาวชน อายุกี่ปี

ก. อายุ 3 ปี ถึง 18 ปี
ข. อายุ 6 ปี ถึง 18 ปี
ค. อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี
ง. อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 20 ปี

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ กทม. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- แนวข้อสอบพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553
- แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
- แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3
เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
ราคา: 399 บาท  
สภาพสินค้า: ใหม่ ระยะเวลาการใช้งาน: -
ประเภทการขาย: ขายปลีก
ข้อมูลการส่งสินค้าและการชำระเงิน
การจัดส่งสินค้า: จัดส่ง
พื้นที่จัดส่งสินค้า: จัดส่งทั่วประเทศ
รายละเอียดการส่งสินค้า/ นัดรับสินค้า: -
วิธีการชำระเงิน: -
ข้อมูลประกาศ
หมายเลขประกาศ: 12556493 ประเภทประกาศ: Standard Post
ลงประกาศเพื่อ: ขาย/ให้เช่า/แลก ลงประกาศเมื่อ: 25 มิ.ย. 2555, 11:26:19
ที่อยู่ผู้ลงประกาศ: จังหวัดกรุงเทพมหานคร » เขตยานนาวา IP ที่ลงประกาศ: 223.27.234.186|223.27.234.186
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 14 ส.ค. 2557, 17:28:51 เลื่อนตำแหน่งล่าสุดเมื่อ: 12 มิ.ย. 2557, 15:55:00
ข้อมูลผู้ขาย
รูป   รายละเอียด ราคา
 
ติดต่อ : Pisitchai Kimchai, 083-067-4168 Click Email [14925061/20 ต.ค.]
399 บาท
 
ติดต่อ : Pisitchai Kimchai, 083-067-4168 Click Email [14820039/20 ต.ค.]
399 บาท
 
ติดต่อ : Pisitchai Kimchai, 083-067-4168 Click Email [14796494/20 ต.ค.]
399 บาท
 
ติดต่อ : Pisitchai Kimchai, 083-067-4168 Click Email [13663960/20 ต.ค.]
399 บาท
 
ติดต่อ : Pisitchai Kimchai, 083-067-4168 Click Email [12981178/20 ต.ค.]
399 บาท
 
ติดต่อ : Pisitchai Kimchai, 083-067-4168 Click Email [12811042/20 ต.ค.]
399 บาท
 
ติดต่อ : Pisitchai Kimchai, 083-067-4168 Click Email [12652375/20 ต.ค.]
399 บาท
 
ติดต่อ : Pisitchai Kimchai, 083-067-4168 Click Email [12389985/20 ต.ค.]
399 บาท
 
ติดต่อ : Pisitchai Kimchai, 083-067-4168 Click Email [14739049/17 ต.ค.]
399 บาท
 
ติดต่อ : Pisitchai Kimchai, 083-067-4168 Click Email [13717450/14 ต.ค.]
399 บาท
 
ติดต่อ : Pisitchai Kimchai, 083-067-4168 Click Email [13115485/11 ต.ค.]
399 บาท
 
ติดต่อ : Pisitchai Kimchai, 083-067-4168 Click Email [14821438/10 ต.ค.]
399 บาท
 
ติดต่อ : Pisitchai Kimchai, 083-067-4168 Click Email [13438294/10 ต.ค.]
399 บาท
 
ติดต่อ : Pisitchai Kimchai, 083-067-4168 Click Email [13200909/7 ต.ค.]
399 บาท
 
ติดต่อ : pistchai, 083-067-4168 Click Email [12152323/7 ต.ค.]
399 บาท
 
ติดต่อ : pisitchai, 083-067-4168 Click Email [12160839/5 ต.ค.]
399 บาท
 
ติดต่อ : Pisitchai Kimchai, 083-067-4168 Click Email [14702936/1 ต.ค.]
399 บาท
 
ติดต่อ : Pisitchai Kimchai, 083-067-4168 Click Email [12550691/28 ก.ย.]
399 บาท
 
ติดต่อ : Pisitchai Kimchai, 083-067-4168 Click Email [14801978/26 ก.ย.]
399 บาท
 
ติดต่อ : พิสิทธิ์ชัย, 083-067-4168 Click Email [12307603/26 ก.ย.]
189 บาท
 
ติดต่อ : Pisitchai Kimchai, 083-067-4168 Click Email [13214438/16 ก.ย.]
399 บาท
สำหรับผู้ซื้อ
แจ้งลบประกาศ ส่งต่อประกาศ พิมพ์
สำหรับผู้ขาย
โฆษณาแสดงถึงวันที่
4 ธ.ค. 2557
เลื่อนวันหมดอายุ เลื่อนตำแหน่งประกาศ แก้ไขประกาศ ลบประกาศ