ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
เก็บเข้ารายการโปรด    
ประกาศถัดไป|ประกาศก่อนหน้า
12526862

ทัวร์เก็นติ้ง ปีนัง ปุตราจาย่า กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : 3 - 5 ส.ค. 55
ทัวร์จอยโปรแกรมนี้เพื่อเป็นการยืนยันการออกเดินทางที่แน่นอน
กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนเมื่อมีผู้จองครบ 30 ท่าน หรือ กรณีต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้เดินทางได้ทุกวันเมื่อคณะครบ 30 ท่าน
วันแรก : หาดใหญ่ – ปุตราจาย่า – กัวลาลัมเปอร์ - เมอเดก้า - ตึกปิโตนัส
06.00 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัท เที่ยวสนุกทัวร์ ให้การต้อนรับคณะ ณ จุดนัดพบ (หน้า มอ.หาดใหญ่ ฝั่งตรงข้ามโลตัส) จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ด่านจังโหลน ระหว่างทางให้ท่านรับฟังเรื่องราวของประเทศมาเลเซีย จากมัคคุเทศก์ หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย
09.00 น
ถึง ด่านสะเดา นำท่านประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองของประเทศมาเลเซียที่ ด่านบูกิตคาอีตั๊ม ก่อนนำท่านเดินทางผ่านเมือง และรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย เช่น จังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม ซึ่งทางผ่านท่านสามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นสอง ข้างทางของประเทศมาเลเซีย หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง.
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
บ่าย
นำคณะชม “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาล และศณย์ราชกาลของประเทศมาเลเซีย นำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี ชมมัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก สมควรแกเวลา จากนั้นนำคณะสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตาตาม นำท่าน ชมจัตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้น แวะร้านช็อกโก้แลต แวะนำท่านถ่ายภาพคู่ ตึกคู่แฝดปิโตนัส ( TWIN TOWER ) เก็บไว้เป็นที่ระลึก และให้คณะได้มีเวลาเดินช้อปปิ้ง ณ ห้างSuria ในตึกแฝด
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) จากนั้นนำคณะเข้าพัก ณ Puteri Park Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่สอง : พระราชวังแห่งชาติ – แหล่งบันเทิงระดับโลก เก็นติ้งไฮแลนด์เต็มวัน
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำคณะ ชมพระราชวังแห่งชาติ พร้อมทั้งถ่ายรูปคู่กับ ทหารม้า ประจำพระองค์เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง เมืองในหมอก เก็นติ้งไฮแลนด์ ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่ง กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY ) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียระหว่างนั่งกระเช้าท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น จากนั้นมัคคุเทศก์จะพาท่านได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสวนสนุกทั้งกลางแจ้งและในร่ม สนุกกับเครื่องเล่นมากมายอาทิ รถไฟเหาะตีลังกา รถแข่งโกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์ บ้านผีสิงและร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัยให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก (บัตรเครื่องเล่นยังไม่รวมในรายการนำเที่ยว) หรือ เลือกเข้าบ่อนคาสิโนได้ตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการเสี่ยงโชค และเลือกช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารเที่ยง (บนเก็นติ้งมีร้านอาหารให้ท่านเลือกรับประทานได้มากมาย ราคาคิดว่าท่านจ่ายมื้อละไม่เกินคนละ 60 บาทไทยก็อิ่ม) ดังนั้นทางทัวร์คิดว่าให้ท่านทานเองจะถูกกว่าและเป็นการประหยัดค่าทัวร์ด้วย
บ่าย
สนุกสนุกสนานกับกิจกรรมบนเก็นติ้งต่อ
16.00 น.
ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อเดินทางลงจากเก็นติ้งสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(4) จากนั้นให้ทุกท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พัก ณ Puteri Park Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่สาม : กัวลาลัมเปอร์ – ปีนัง - ป้อมปืนคอนวาลิส – วัดไท – วัดพม่า – ดิวตี้ฟรี - หาดใหญ่
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ รัฐปีนัง เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ” นครที่รวบรวมความพิเศษที่ผสมผสานโลกตะวันตกและตะวันออกกันได้อย่างกลมกลืน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6)
บ่าย
ชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส ซึ่งเป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกคั้งแรกของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์ ในปี ค.ศ. 1786 ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน เพื่อป้องกันเมืองในสมัยอดีตของเกาะปีนัง นำคณะเดินทางชม วัดไทย ที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา และแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ เช่น ขนมเปี๊ยะ บะกุ๊ดแต๋ โสมจีน และร้านช็อคโกแลต ที่มีชื่อเสียงในมาเลเซีย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่
15.00 น.
ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
18.30 น.
คณะเดินทางถึงถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
เที่ยวครบทุกที่เจาะลึกกรุงกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองใหม่ปุตราจาย่า ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส เต็มอิ่มกับแหล่งบันเทิงระดับโลกเก็นติ้งไฮแลนด์ (เต็มวัน) เที่ยวอดีตเมื่องท่าค้าขาย เกาะปีนัง
โปรโมชั่นนี้เดินทางวันหยุดอาสาฬหบูชา 3-5 ส.ค. 55 รับเพียง 40 ท่าน (เต็มก่อนปิดกรุ๊ปก่อน)
ราคาเพียงท่านละ 3,980 บาท รวมนี้รวมทุกอย่างแล้ว อาหารเซ็ตโต๊ะ 6 มื้อ ที่พัก 2 คืน
สอบถามข้อมูลได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228
หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่ http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
ราคา: 3,980 บาท  
สภาพสินค้า: ใหม่ ระยะเวลาการใช้งาน: -
ประเภทการขาย: ขายปลีก
ข้อมูลการส่งสินค้าและการชำระเงิน
การจัดส่งสินค้า: ไม่จัดส่ง
รายละเอียดการส่งสินค้า/ นัดรับสินค้า: -
วิธีการชำระเงิน: -
ข้อมูลประกาศ
หมายเลขประกาศ: 12526862 ประเภทประกาศ: Standard Post
ลงประกาศเพื่อ: ขาย/ให้เช่า/แลก ลงประกาศเมื่อ: 15 มิ.ย. 2555, 17:12:17
ที่อยู่ผู้ลงประกาศ: จังหวัดตรัง » อำเภอเมือง IP ที่ลงประกาศ: 118.173.136.118|118.173.136.118
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: - เลื่อนตำแหน่งล่าสุดเมื่อ: -
ข้อมูลผู้ขาย
ชื่อ: เที่ยวสนุกทัวร์ ประเภทผู้ขาย: ร้านค้า/บริษัท
โทร: 0853840228 ประเภทสมาชิก: ไม่มีข้อมูลบัตรประชาชน (N72638 : TEAWSANOOKTOUR) ประเภทของสมาชิก
อีเมล: คลิกเพื่อส่งเมล เป็นสมาชิก เมื่อวันที่: 27 พฤษภาคม 2555
รูป   รายละเอียด ราคา
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12460456/14 มี.ค., ตรัง » เมือง]
4,490 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12460458/27 พ.ค., ตรัง » เมือง]
2,900 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12460464/27 พ.ค., ตรัง » เมือง]
5,500 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12460467/27 พ.ค., ตรัง » เมือง]
4,500 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12460475/27 พ.ค., ตรัง » เมือง]
4,500 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12460481/27 พ.ค., ตรัง » เมือง]
4,500 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12460484/27 พ.ค., ตรัง » เมือง]
6,900 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12460487/27 พ.ค., ตรัง » เมือง]
18,900 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12460489/27 พ.ค., ตรัง » เมือง]
18,900 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12460496/27 พ.ค., ตรัง » เมือง]
17,999 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466892/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
4,500 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466893/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
4,490 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466895/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
2,900 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466896/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
5,500 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466900/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
4,500 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466903/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
18,900 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466906/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
18,900 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466907/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
3,300 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466909/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
14,900 บาท
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466910/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
สอบถาม
 
ติดต่อ : เที่ยวสนุกทัวร์, 0853840228 Click Email [12466913/29 พ.ค., ตรัง » เมือง]
สอบถาม
สำหรับผู้ซื้อ
แจ้งลบประกาศ ส่งต่อประกาศ พิมพ์
สำหรับผู้ขาย
โฆษณาแสดงถึงวันที่
9 ต.ค. 2557
เลื่อนวันหมดอายุ เลื่อนตำแหน่งประกาศ แก้ไขประกาศ ลบประกาศ