ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด

หมายเลขประกาศ12267809

*** กุ้งเบอร์ศาสตร์ *** .....ขายเบอร์มงคล 0951496145 (44) , 0951492415 (40) , 0951496415 (44) , 0951496154 (44) , 0951494156 (44) , 0951491645 (44) , 0954524236 (40)

### เบอร์ที่หัวประกาศ ราคาจะอยู่ในหมวด vip ( ส่วนล่างสุด) และยังมีเบอร์ vip อื่นๆให้เลือกอีกมากนะค่ะ ###


เบอร์ศาสตร์ สวยสวย มงคลดี........

...........09 22455264 = 1,550- dtac

...........09 22455262 = 1,550- dtac

...........09 22455291 = 1,550- dtac

...........09 22455169 = 1,550- dtac

...........09 22455161 = 1,550- dtac

...........09 22454166 = 1,550- dtac

...........09 22454254 = 1,550- dtac

...........09 22452545 = 1,550- dtac


...........09 22451461 = 1,550- dtac

...........09 22452649 = 1,550- dtac

...........09 22454562 = 1,550- dtac

...........09 22454696 = 1,550- dtac

...........09 22454944 = 1,550- dtac

...........09 22454291 = 1,550- dtac

...........09 22452996 = 1,550- dtac

...........09 22455295 = 1,550- dtac

...........09 22454255 = 1,550- dtac


...........09 22454165 = 1,900- dtac

...........09 22455299 = 1,900- dtac


...........092 9595065 (50) = 1,900- 12call

...........092 9595197 (56) = 2,250- 12call

...........092 9595449 (56) = 2,900- 12call

...........092 9595366 (54) = 2,250- 12call

...........092 9595236 (50) = 2,500- 12call


...........092 9595269 (56) = 1,900- 12call

...........092 9595697 = 1,900- 12call

...........092 9595590 = 1,900- 12call

...........092 9595166 = 1,900- 12call

...........092 9595163 = 2,250- 12call

...........092 9595266 = 1,900- 12call

...........092 9595598 = 2,250- 12call

...........092 9595265 = 2,250- 12call

...........092 9595198 = 1,900- 12call


...........092 9595355 = 1,550- 12call

...........092 9595356 = 1,900- 12call

...........092 9595095 = 2,250- 12call

...........0954746632 (46) = 1,900- true

...........0959459532 (51) = 1,900- true

...........0954965598 (60) = 2,900- true

...........0955926392 (50) = 1,900- true

...........0959162329 (46) = 1,900- true

...........0954744229 (46) = 1,900- true

...........0954749592 (54) = 1,900- true


...........0956360692 (46) = 1,900- true

...........0955935069 (51) = 1,900- true

...........0955049616 (45) = 1,900- true

...........0959240416 (40) = 1,900- true

...........0954256361 (41) = 2,900- true

...........0956360661 (42) = 1,900- true

...........0959162361 (42) = 1,900- true

...........0955932361 = 1,900- true

...........0959162356 (46) = 2,250- true


...........0956164065 (42) = 2,250- true

...........095 7429959 (59) = 1,900- true

...........0954741645 (45) = 2,250- true

...........0955056154 (40) = 2,250- true

...........0959240645 (44) = 1,900- true

...........095 7429954 (54) = 1,900- true

...........0955056145 (40) = 2,250- true

...........0954260554 (40) = 1,900- true

...........0959404054 (40) = 1,900- true

...........0959162354 (44) = 1,900- true


...........0954961532 (44) = 1,900- true

...........0956329446 = 1,900- true

...........0959164046 (44) = 1,900- true

...........0955056146 (41) = 1,900- true

...........0954647946 (54) = 1,900- true

...........0955935064 (46) = 1,900- true

...........0959240646 (45) = 1,900- true

...........0956063242 = 1,900- true

...........0954695560 = 1,900- true


...........0954965497 = 1,900- true

...........0959241660 (42) = 1,900- true

...........0959463609 (51) = 1,900- true

...........0953542249 = 1,900- true

...........0953539445 = 1,900- true

...........0959429140 = 1,900- true

...........0959244406 = 1,900- true

...........0956360690 (44) = 1,900- true

...........0954239905 (46) = 1,900- true

...........0956066440 (40) = 1,900- true


...........0954691905 = 1,900- true

...........0954646609 = 1,900- true

...........0954606440 = 1,900- true

...........0959549240 = 1,900- true

...........0954965540 = 1,900- true

...........0954641440 = 1,900- true

...........0954746440 = 1,900- true

...........0954649505 = 1,900- true

...........0954649506 = 1,900- true

...........0955050609 = 1,900- true


...........0956462906 = 1,900- true

...........0954656490 = 1,900- true

...........0954961590 = 1,900- true

...........0959463606 = 1,900- true

...........0956159606 = 1,900- true

...........0954239906 = 1,900- true

...........0955926390 = 1,900- true

...........0959560950 = 1,900- true

...........0956360905 = 1,900- true

...........0959142450 = 2,250- true


...........0954255440 = 1,900- true

...........0959614409 = 1,900- true

...........0954606450 = 1,900- true

...........0954650950 = 1,900- true

...........0954962590 = 1,900- true

...........0959455650 = 1,900- true

...........0954646447 = 1,900- true

...........0954606449 = 1,900- true

...........0954744249 = 1,900- true

...........0959142322 = 1,900- true


...........0954647922 = 1,900- true

...........0959560639 = 1,900- true

...........0959609239 = 1,900- true

...........0956560939 = 1,900- true

...........0954961535 = 1,900- true

...........0954962593 = 1,900- true

...........0953542232 = 1,900- true

...........0953539446 = 1,900- true

...........0953539456 = 1,900- true

...........0955052693 (44) = 1,900- true


...........0955055693 = 1,900- true

...........0954961536 = 1,900- true

...........0959239163 = 1,900- true

...........0959146063 = 1,900- true

...........0959609236 = 1,900- true

...........0956969463 = 1,900- true

...........0959456163 = 2,900- true

...........0954647936 = 1,900- true

...........0954253542 = 1,900- true

...........0954239942 = 1,900- true


...........0955923924 = 1,900- true

...........0955056242 = 1,900- true

...........0956504424 = 2,500- true

...........0959560942 = 1,900- true

...........0954746224 = 1,900- true

...........0959404051 = 1,900- true

...........0954746615 = 1,900- true

...........0955056151 = 1,900- true

...........0959639651 = 1,900- true


...........0959159351 = 1,900- true

...........0956906251 = 1,900- true

...........0959560951 = 1,900- true

...........0959240644 = 1,900- true

...........0954647944 = 1,900- true

...........0955056144 = 1,900- true

...........0954698944 = 1,900- true

...........0955049619 = 1,900- true

...........0954964091 = 1,900- true

...........0959142391 = 1,900- true


...........0959460491 = 1,900- true

...........0956504419 = 1,900- true

...........0954749591 = 1,900- true

...........0955932491 = 1,900- true

...........0955926391 = 1,900- true

...........0959240419 = 1,900- true

...........0959566697 = 2,500- true

...........0954424979 = 1,900- true

...........0955923925 = 1,900- true

...........0954741652 = 1,900- true


...........0956504425 (40) = 1,900- true

...........0954653988 = 1,900- true

...........0956360653 = 1,900- true

...........0954251953 = 1,900- true

...........0955050553 = 1,900- true

...........0955935066 = 1,900- true

...........0955056166 = 1,900- true

...........0954253541 = 1,900- true

...........0955049614 = 1,900- true

...........0954647941 = 1,900- true


...........0955056241 = 1,900- true

...........0954606441 = 1,900- true

...........0955932514 = 1,900- true

...........0959560941 = 1,900- true

...........0954746626 = 1,900- true

...........0959159362 = 1,900- true

...........0955056162 = 1,900- true

...........0955055662 = 1,900- true

...........0955056526 = 1,900- true

...........0955935255 = 1,900- true


...........0959560955 = 2,250- true

...........0959639655 = 1,900- true

...........0955154099 = 1,900- true

...........0954606445 = 1,900- true

...........0954606454 = 1,900- true

...........0954749254 = 1,900- true

...........0955935254 = 1,900- true

...........0959164045 = 1,900- true

...........0959560954 = 1,900- true

...........0954746554 = 1,900- true


...........0954650945 = 1,900- true

...........0959164054 = 1,900- true

...........0959560945 = 1,900- true

...........0959092459 = 1,900- true

...........0959162359 = 1,900- true

...........0959164059 = 1,900- true

...........0956360659 = 1,900- true

...........0959560959 = 1,900- true

...........0955935259 = 1,900- true

...........0959142395 = 1,900- true


...........0955935256 = 1,900- true

...........0954260665 = 1,900- true

...........0955935065 = 1,900- true

...........0957429956 (56) = 1,900- true

...........0959159361 = 1,900- true

...........0955935061 = 1,900- true

...........0959404516 = 1,900- true

...........0959463661 = 1,900- true

...........0954650978 = 1,900- true

...........0955932492 = 1,900- true


...........0954746629 = 1,900- true

...........0955932329 = 1,900- true

...........0955055496 = 1,900- true

...........0956362369 = 2,250- true

...........0954749596 = 1,900- true

...........0959142396 = 1,900- true

...........0954645069 = 1,900- true

...........0954962598 = 1,900- true

...........0959614423 = 1,900- true

...........0956504423 = 1,900- true


...........0959242232 = 1,900- true

...........0954649523 = 1,900- true

...........0955932523 = 1,900- true

...........0955923932 = 1,900- true

...........0959455623 = 1,900- true

...........0955924423 = 1,900- true

...........0955050546 = 1,900- true

...........0954239146 = 1,900- true

...........0955960946 = 1,900- true

...........0955935246 = 1,900- true


...........0954253546 = 1,900- true

...........0954650946 = 1,900- true

...........0954645064 = 1,900- true

...........0959092464 = 1,900- true

...........0959239164 = 1,900- true

...........0954961529 (50) = 1,900- true

...........0959241552 (42) = 1,900- true

...........0954699952 = 1,900- true

...........0959241544 = 1,900- true


...........0959466194 = 1,900- true

...........0956425966 = 1,900- true

...........0959241649 = 1,900- true

...........0956969441 = 1,900- true

...........0954261696 = 1,900- true

...........0959156994 = 1,900- true

...........0954656491 = 1,900- true

...........0959456164 = 1,900- true


...........0959614419 = 1,900- true

...........0959142256 = 1,900- true

...........0959244194 = 1,900- true

...........0955056152 = 1,900- true

...........0959241549 = 1,900- true

...........0959241652 = 1,900- true

...........0959244196 = 1,900- true

...........0956162995 = 1,900- true

...........0956159161 = 1,900- true


...........0959142449 = 1,900- true

...........0959466199 = 1,900- true

...........0956162549 = 1,900- true

...........0959566192 = 1,900- true

...........0956261996 = 1,900- true

...........0954641491 = 1,900- true

...........0954961519 = 1,900- true

...........0956969414 = 1,900- true

...........0959142251 = 1,900- true

...........0954645169 = 1,900- true


...........0959156499 = 1,900- true

...........0959549961 = 1,900- true

...........0959424644 = 2,250- true

...........0954569062 (46) = 1,900- true

...........0954569061 (45) = 1,900- true

...........0954569055 = 1,900- true

...........0956691650 = 1,900- true

...........0956691639 = 1,900- true

...........0956692254 = 1,900- true


...........0951491944 (46) = 2,900- 12call

...........0951496255 (46) = 2,900- 12call

...........0951496466 (50) = 2,900- 12call

...........0951491966 (50) = 2,900- 12call

...........0951495269 (50) = 2,900- 12call

...........0951491669 (50) = 2,900- 12call

...........0951491696 (50) = 2,900- 12call

...........0951496696 (55) = 2,900- 12call


...........0951499526 (50) = 2,900- 12call

...........0951495261 (42) = 2,900- 12call

...........0951495256 (46) = 2,900- 12call

...........0951499256 (50) = 2,900- 12call

...........0951495166 (46) = 2,900- 12call

...........0951496195 = 2,900- 12call

...........0951496159 = 2,900- 12call

...........0951496599 = 2,900- 12call

...........0951499465 = 2,500- 12call

...........0951499466 = 2,250- 12call


...........0951491956 = 2,900- 12call

...........0951499569 = 2,500- 12call

...........0951491945 = 2,250- 12call

...........0951496924 = 2,250- 12call

...........0951496942 = 2,250- 12call

...........0951492559 = 2,250- 12call

...........0951491559 = 2,900- 12call


...........0951491659 = 2,900- 12call

...........0951491695 = 2,500- 12call

...........0951492959 = 2,900- 12call

...........0951499259 = 2,250- 12call

...........0951492665 = 2,900- 12call

...........0951492656 = 2,900- 12call

...........0951491965 = 2,900- 12call

...........0951499156 = 2,900- 12call

...........0951499165 = 2,900- 12call

...........0951492566 = 2,250- 12call


...........0951491699 = 2,250- 12call

...........0951492599 = 2,250- 12call

...........0951496914 = 2,250- 12call

...........0951496414 = 2,250- 12call

...........0951491941 = 2,250- 12call

...........0951499519 = 2,250- 12call

...........0951496419 = 2,250- 12call

...........0951495915 = 2,500- 12call

...........0951499515 = 2,900- 12call

...........0951496915 = 2,250- 12call


...........0951499551 = 2,500- 12call

...........0951499416 = 2,250- 12call

...........0951496562 = 2,250- 12call

...........0951495262 = 2,250- 12call

...........0951495929 = 2,250- 12call

...........0951494929 = 2,250- 12call

...........0951495946 = 2,250- 12call

...........0951494966 = 2,250- 12call

...........0951496549 = 2,250- 12call


...........0951496564 = 2,500- 12call

...........0951496546 = 2,250- 12call

...........0951491644 = 2,250- 12call

...........0951491554 = 2,500- 12call

...........0951491446 = 2,250- 12call

...........0951496946 = 2,250- 12call

...........0951494944 = 2,250- 12call

...........0951499546 = 2,250- 12call

...........0951496649 = 2,250- 12call


...........0951496144 = 2,250- 12call

...........0951496496 = 2,250- 12call

...........0951496544 = 2,250- 12call

...........0951496469 = 2,250- 12call

...........0951499456 = 2,900- 12call

...........0951496495 = 2,500- 12call

...........0951494259 = 2,500- 12call

...........0951491459 = 2,900- 12call

...........0951496465 = 2,900- 12call

...........0951491455 = 2,500- 12call


...........0951491599 = 2,500- 12call

...........0951494965 = 2,500- 12call

...........0951492499 = 2,500- 12call

...........0951491946 = 2,250- 12call

...........0951494146 = 2,250- 12call

...........0951494164 = 2,250- 12call

...........0951491464 = 2,250- 12call

...........0951491964 = 2,250- 12call

...........0951492964 = 2,250- 12call


...........0951495169 = 2,250- 12call

...........0951494269 = 2,250- 12call

...........0951491969 = 2,250- 12call

...........0951491596 = 2,250- 12call

...........0951492496 = 2,250- 12call

...........0954495504 (45) = 2,900- true

...........0954495693 (54) = 2,500- true

...........0954495423 (45) = 2,900- true

...........0955649529 (54) = 2,900- dtac

...........0955626255 (45) = 2,900- true


...........0959406651 (45) = 2,500- true

...........0954523963 (46) = 2,900- true

...........0954525163 (40) = 2,900- true

...........0954523296 (45) = 2,900- true

...........0954961516 (46) = 2,900- true

...........0954254661 (42) = 2,900- true

...........0951494166 (45) = 2,900- 12call

...........0954524944 (46) = 2,900- true

...........0954523255 (40) = 2,900- true

...........0954525055 (40) = 2,500- true


...........0954524255 (41) = 2,900- true

...........0954524166 (42) = 2,900- true

...........0954523566 (45) = 2,900- true

...........0954523266 (42) = 2,900- true

...........0954524799 (56) = 2,900- true

...........0954524922 (42) = 2,900- true

...........0954523914 (42) = 2,900- true

...........0954524614 (40) = 2,900- true

...........0954523619 (44) = 2,900- true

...........0954524223 (36) = 2,900- true


...........0954523941 (42) = 2,900- true

...........0954523259 (44) = 2,900- true

...........0954524269 (46) = 2,900- true

...........0954524669 (50) = 2,900- true

...........0954524169 (45) = 2,900- true

...........0954523269 (45) = 2,900- true

...........0954525169 (46) = 2,900- true

...........0954523256 (41) = 2,900- true

...........0954525056 (41) = 2,500- true

...........0954525065 (41) = 2,500- true


...........0954524915 (44) = 2,900- true

...........0954524615 (41) = 2,900- true

...........0954523936 (46) = 2,500- true

...........0954525164 (41) = 2,900- true

...........0954523264 (40) = 2,900- true

...........0954524164 (40) = 2,900- true

...........0954524951 (44) = 2,900- true

...........0954523251 (36) = 2,900- true

...........0954523545 (42) = 2,900- true

...........0954523945 (46) = 2,500- true


...........0959466255 (51) = 2,500- true

...........0954962592 (51) = 2,500- true

...........0954649522 (46) = 2,500- true

...........0954962596 (55) = 2,900- true

...........0959406614 (44) = 2,500- true

...........0955924523 (44) = 2,900- true

...........0955924529 (50) = 2,900- true

...........0954659462 (50) = 2,900- true

...........0959245326 (45) = 2,900- true


...........0955154593 (46) = 2,500- true

...........0955052964 (45) = 2,500- true

...........0959453249 (50) = 2,500- true

...........0959162426 (44) = 2,900- true

...........0955052541 (36) = 2,500- true

...........0955159066 (46) = 2,500- true

...........0959453690 (50) = 2,500- true

...........0959240664 (45) = 2,900- true

...........0959406495 (51) = 2,900- true


...........0959240642 (41) = 2,900- true

...........0959406498 (54) = 2,900- true

...........0956165261 (41) = 2,900- true

...........0956165262 (42) = 2,900- true

...........0955495909 (55) = 2,900- true

...........0959239962 (54) = 2,900- true

...........0954652398 (51) = 2,900- true

...........0954652397 (50) = 2,900- true

...........0959242398 (51) = 2,900- true


...........0954965493 (54) = 2,500- true

...........0955499932 (55) = 2,900- true

...........0959406414 (42) = 2,500- true

...........0959239954 (55) = 2,900- true

...........0959406416 (44) = 2,500- true

...........0959406656 (50) = 2,900- true

...........0955935546 (51) = 2,900- true

...........0959406615 (45) = 2,500- true

...........0959453542 (46) = 2,900- true

...........0959406623 (44) = 2,500- true


...........0959469098 (59) = 2,500- true

...........0959240665 (46) = 2,500- true

...........0959469099 (60) = 2,500- true

...........0959406562 (46) = 2,500- true

...........0959453546 (50) = 2,500- true

...........0959406515 (44) = 2,900- true

...........0959239964 (56) = 2,900- true

...........0959239144 (46) = 2,900- true

...........0959636166 (51) = 2,500- true


...........0959406560 (44) = 2,500- true

...........0955923962 (50) = 2,500- true

...........0955936194 (51) = 2,500- true

...........0954965355 (51) = 2,900- true

...........0959406554 (44) = 2,900- true

...........0959406561 (45) = 2,500- true

...........0959405622 (42) = 2,500- true

...........0955923963 (51) = 2,900- true

...........0959469094 (55) = 2,500- true


...........0959453262 (45) = 2,900- true

...........0959245354 (46) = 2,900- true

...........0959406650 (44) = 2,500- true

...........0959406660 (45) = 2,900- true

...........0959406624 (45) = 2,500- true

...........0959453259 (51) = 2,900- true

...........0954606399 (51) = 2,500- true

...........0955649616 (51) = 2,500- dtac

...........0956242940 (41) = 2,500- true

...........0956244523 (40) = 2,500- true


...........0955494419 (50) = 2,900- true

...........0955626256 (46) = 2,900- true

...........0955626254 (44) = 2,900- true

...........0959391519 (51) = 2,900- true

...........0955626269 (50) = 2,900- true

...........0955629464 (50) = 2,900- true

...........0955392245 (44) = 2,900-true

...........0955394564 (50) = 2,900- true

...........0955395442 (46) = 2,900- true...........0955649422 (46) = 2,900- dtac

...........0955649629 (55) = 2,900- dtac

...........0955649462 (50) = 2,900- dtac

...........0956096324 (44) = 2,900- true

...........0955460624 (41) = 2,500- true

...........0956242923 (42) = 2,900- true

...........0956242904 (41) = 2,500- true

...........0956242922 (41) = 2,900- true

...........0956244614 (41) = 2,900- true


...........0956244619 (46) = 2,900- true

...........0956242916 (44) = 2,900- true

...........0956242932 (42) = 2,500- true

............0954495523 (46) = 2,500- true

...........0954495532 (46) = 2,500- true

...........0954494929 (55) = 2,900- true

...........0954496229 (50) = 2,900- true

...........0954495429 (51) = 2,900- true

...........0954495492 (51) = 2,900- true


...........0954495440 (44) = 2,500- true

...........0954495640 (46) = 2,500- true

...........0954495194 (50) = 2,900- true

...........0954494294 (50) = 2,900- true

...........0954494249 (50) = 2,900- true

...........0954495497 (56) = 2,900- true

...........0954495609 (51) = 2,500- true

...........0954495604 (46) = 2,500- true

...........0954495505 (46) = 2,500- true

...........0956536232 (41) = 2,900- true


...........0956536223 (41) = 2,900- true

...........0956536192 (46) = 2,900- true

...........0954495626 (50) = 2,900- true

...........0954495662 (50) = 2,900- true

...........098 5155591 = 2,900- 12call

...........098 5155592 = 1,900- 12call

...........098 5155593 (50) = 1,900- 12call

...........098 5155594 (51) = 2,250- 12call

...........098 5155596 = 1,900- 12call

...........098 5155597 (54) = 2,250- 12call


...........09 23261665 (40) = 2,250- 12call

...........09 23261656 (40) = 2,250- 12call

...........098 4962997 (63) = 1,550- 12call

...........098 463 5415 (45) = 2,250- 12call

...........098 4635414 (44) = 1,900- 12call

...........098 463 5419 = 1,550- 12call

...........09 23562991 (46) = 1,900- 12call

...........098 4254491 (46) = 1,550- 12call

...........098 5596355 (55) = 2,500- 12call


...........098 5599395 = 2,500- 12call

...........09 23959491 (51) = 1,550- 12call

...........09 24255549 (45) = 2,250- 12call

...........09 24065169 (42) = 1,550- 12call

...........09 23956554 = 1,900- 12call

...........09 23956463 = 1,900- 12call

...........092 9363246 (44) = 1,900- 12call

...........092 5623545 (41) = 1,900- 12call

...........098 463 5536 = 1,900- 12call


...........098 463 5598 = 1,550- 12call

...........098 463 5615 = 1,550- 12call

...........098 463 5591 (50) = 1,900- 12call

...........098 463 5596 (55) = 1,900- 12call

...........098 463 5597 (56) = 1,900- 12call

...........098 463 5636 (50) = 2,900- 12call

...........098 4915966 = 1,250- 12call


...........098 4915944 = 1,250- 12call

...........098 4915964 (55) = 1,900- 12call

...........098 4915965 (56) = 2,900- 12call

...........098 4915996 (60) = 1,550- 12call

...........098 4915951 (51) =2,250- 12call

...........098 4915963 (54) = 2,500- 12call

...........098 4915946 (55) = 1,900- 12call

...........098 4195359 = 1,250- 12call

...........098 4195363 = 1,250- 12call

...........098 4195364 = 1,250- 12call


...........098 4195354 = 1,250- 12call

...........098 4195295 = 1,250- 12call

...........098 5599878 = 1,900- 12call

...........098 5593997 (64) = 1,550- 12call

...........098 5593996 (63) = 1,550- 12call

...........098 5593995 = 1,900- 12call

...........098 5593991 = 1,550- 12call

...........098 4192989 (59) = 1,550- 12call

...........098 4915644 (50) = 1,550- 12call

...........09 22939655 (50) = 1,550- 12call


...........098 4915662 (50) = 1,550- 12call

...........098 4915663 (51) = 2,500- 12call

...........098 4156355 (46) = 1,900- 12call

...........092 9942395 = 1,550- 12call

...........098 4192987 = 1,250- 12call

...........090 6259799 (56) = 1,550- dtac

...........08 24922324 (36) = 1,900- dtac

...........087 6195915 (51) = 1,900- dtac

...........080 5614415 = 1,550- dtac


...........090 5592669 (51) = 1,250- dtac

...........081 4936656 = 2,500- dtac

...........080 5950659 = 1,250- dtac

...........090 5616395 (44) = 2,500- dtac

...........090 6259164 (42) = 1,550- dtac

...........090 6259641 (42) = 1,550- dtac

...........081 6323240 = 1,550- dtac

...........080 5600656 (36) = 1,250- dtac

...........087 5559650 (50) = 1,250- dtac


...........09 42524945 (44) = 2,250- dtac

...........08 51653264 (40) = 1,900- dtac

...........090 6695649 (54) = 2,500- dtac

...........091 5523614 (36) = 1,900- dtac

...........091 5523669 (46) = 1,550- dtac

...........09 22292964 (45) = 2,250- dtac

...........09 22291546 (40) = 2,250- dtac

...........09 22292665 = 1,900- dtac

...........088 2466197 (51) = 1,250- dtac


...........081 5622354 (36) = 1,900- dtac

...........090 6544529 (44) = 1,250- dtac

...........08 24953622 (41) = 1,550- dtac

...........087 3646691 (50) = 1,250- dtac

...........09 22269065 (41) = 1,550- dtac

...........09 14151632 (32) = 2,900- dtac

...........080 5561415 = 1,550- dtac

...........08 46406959 (51) = 1,550- dtac

...........08 3295 2241 (36) = 1,900- dtac

...........090 6499545 (51) = 2,900- dtac


...........09 49959324 (54) = 2,250- dtac

...........08 55495249 (51) = 1,550- true

...........08 42995161 (45) = 1,250- true

...........08 42996916 (54) = 1,250- true

...........08 42996529 (54) = 1,550- true

...........090 9235651 (40) = 1,550- true

...........082 9259263 (46) = 1,550- true

...........08 55295561 (46) = 1,250- true

...........08 91945596 (56) = 1,900- true

...........080 2696155 (42) = 1,250- true


...........093 9926597 (59) = 1,900- true

...........08 59351915 (46) = 1,250- true

...........091 7924163 (42) = 1,550- true

...........091 5692936 (50) = 2,500- 12call

...........09 45632564 (44) = 2,250- dtac

...........09 45615236 (41) = 2,250- dtac

...........09 46645523 (44) = 1,550- dtac

...........09 46962392 (50) = 1,550- dtac

...........09 45615632 (41) = 2,250- dtac

...........09 46962397 (55) = 1,900- dtac


...........09 46963632 = 1,550- dtac

...........09 46966232 = 1,550- dtac

...........09 46962632 = 1,550- dtac

...........09 46966322 = 1,550- dtac

...........09 45632522 = 1,550- dtac

...........09 46625322 = 1,550- dtac

...........09 45632297 = 1,550- dtac

...........09 45632536 = 1,900- dtac

...........09 45632479 = 1,900- dtac

...........09 46962362 = 1,550- dtac


...........09 46625479 = 1,550- dtac

...........09 44652364 = 1,900- dtac

...........09 44632524 = 1,550- dtac

...........092 9942360 (44) = 1,550- 12call

...........091 9942362 (45) = 2,900- 12call

...........092 9942362 (46) = 2,900- 12call

...........092 9942363 = 1,900- 12call

...........092 9942364 = 1,900- 12call

...........089 6164299 (54) = 1,900- dtac

...........087 5559146 (50) = 2,900- dtac


...........09 22264597 (46) = 1,900- dtac

...........09 44652541 (40) = 1,900- dtac

...........09 44652563 (44) = 1,900- dtac

...........09 22269145 (40) = 2,250- dtac


...........09 22269142 = 1,550- dtac

...........09 22269597 (51) = 1,900- dtac

...........08 6322 5514 (36) = 1,900- true

...........08 63262464 (41) = 1,900- true


...........08 63262423 (36) = 1,900- true

...........08 63265264 (42) = 1,550- true

...........08 63264915 (44) = 1,550- true

...........08 63263695 = 1,900- true

...........08 63264654 (44) = 2,500- true

...........08 63264641 (40) = 1,900- true

...........08 63264659 = 1,900- true

...........09 2465 2396 (46) = 1,900- 12call

...........093 3654260 = 1,250- 12call

...........093 3654261 = 1,550- 12call


...........090 9256541 (41) = 1,900- dtac

............098 4292654 = 1,550- 12call

............098 4292645 = 1,550- 12call

............098 4292644 = 1,250- 12call

............098 4292636 = 1,550- 12call

............098 4292641 (45) = 1,900- 12call

............098 4292642 (46) = 1,900- 12call

............098 4292659 (54) = 2,900- 12call

............098 4292651 (46) = 1,900- 12call

............098 4292656 (51) = 2,250- 12call


............098 4292646 (50) = 1,550- 12call

............098 4292624 (46) = 2,250- 12call

............09 2465 2369 (46) = 2,250- 12call

............098 4156198 (51) = 1,550- 12call

............098 4156199 = 1,250- 12call

............098 4966419 (56) = 1,900- 12call

............098 4966369 (60) = 1,550- 12call

............098 4966415 = 1,250- 12call

............098 4966424 = 1,550- 12call

............098 4966451 = 1,250- 12call


............098 4966414 (51) = 1,550- 12call

............098 4966441 (51) = 1,550- 12call

............098 4966442 = 1,550- 12call

............098 4966445 (55) = 2,500- 12call

............098 4966449 (59) = 2,500- 12call

............098 4966355 (55) = 1,900- 12call

............09 51529096 (46) = 1,550- 12call

............092 5329636 (45) = 1,550- 12call

............092 5415963 (44) = 2,900- 12call

............092 5296254 (44) = 1,550- 12call


............092 5296265 (46) = 1,550- 12call

............092 5329654 (45) = 1,900- 12call

............092 5329641 (41) = 1,900- 12call

............09 24644536 = 1,900- 12call

............092 5194560 (41) = 1,250- 12call

...........092 5659979 = 1,550- 12call

...........098 4246963 (51) = 1,900- 12call

...........098 4246979 = 1,250- 12call

...........098 4246997 = 950- 12call

...........098 4154963 = 1,250- 12call


...........098 4154998 = 950- 12call

...........098 4155263 = 1,250- 12call

...........098 4155259 = 950- 12call

...........098 4155269 = 950- 12call

...........098 4155254 = 950- 12call

...........098 4154964 (50) = 1,550- 12call

...........098 4154969 (55) = 1,550- 12call

...........098 4154997 (56) = 1,550- 12call

...........098 4154991 (50) = 1,550- 12call

...........098 4155264 (44) = 1,550- 12call


...........098 4155265 (45) = 1,900- 12call

...........098 4155256 (45) = 1,900- 12call

...........09 2465 2395 (45) = 2,900- 12call

...........09 24065056 = 1,250- 12call

...........0924 065 065 = 1,550- 12call

...........09 24255914 (41) = 2,900- 12call

...........09 24255941 (41) = 2,900- 12call

...........09 24255964 (46) = 2,900- 12call

...........09 24255919 (46) = 2,250- 12call

...........09 24255969 (51) = 2,250- 12call


...........09 24255996 (51) = 2,250- 12call

...........09 24255569 = 1,900- 12call

...........09 24255695 = 2,900- 12call

...........09 24255624 = 2,900- 12call

...........09 24255642 = 2,900- 12call

...........09 24255659 = 2,900- 12call

...........09 24255264 = 1,550- 12call

...........09 24255994 = 1,550- 12call

...........09 24255992 = 1,550- 12call

...........09 24255246 = 1,900- 12call


...........09 24255244 = 1,900- 12call

...........09 24255619 = 1,550- 12call

...........09 24255949 = 1,550- 12call

...........09 24255615 = 1,550- 12call

...........09 24255641 = 1,550- 12call

...........09 24255592 = 1,550- 12call

...........09 24251556 = 1,900- 12call

...........09 24251554 = 1,900- 12call

...........09 24251546 = 1,550- 12call

...........09 24251545 = 1,900- 12call


...........09 24251542 = 1,900- 12call

...........09 24251524 = 1,550- 12call

...........09 24255596 = 1,900- 12call

...........09 24159495 = 1,900- 12call

...........09 24255562 (40) = 1,900- 12call

...........09 24255540 (36) = 1,550- 12call

...........092 6409464 = 1,250- 12call

...........09 24162946 = 1,550- 12call

...........09 24162951 = 1,550- 12call

...........092 9522365 = 1,550- 12call


...........09 24232241 = 2,900- 12call

...........080 2516959 (45) = 1,550- dtac

...........08 2359 4515 (42) = 1,550- dtac

...........087 6632936 (50) = 1,550- dtac

...........09 24464414 = 2,900- 12call

...........088 9944988 = 1,250- dtac

...........082 654 9519 = 1,550- dtac

...........088 963 5554 = 2,900- dtac

...........082 5449245 = 1,250- dtac

...........08 66524945 = 1,550- dtac


...........09 23562991 (46) = 1,550- 12call

...........092 5523259 (42) = 1,550- 12call

...........092 5423642 = 2,250- 12call

...........09 24065165 = 1,550- 12call

...........09 24065042 (32) = 1,250- 12call

...........09 24065055 (36) = 1,550- 12call

...........09 24065059 (40) = 1,550- 12call

...........09 24262563 = 1,550- 12call

...........09 2424 9694 = 1,550- 12call

...........09 2424 9692 = 1,550- 12call


...........09 23262236 = 1,900- 12call

...........09 24256942 = 1,550- 12call

...........09 24256946 = 1,550- 12call

...........09 44292565 (44) = 2,250- dtac

...........09 24459298 = 1,550- 12call

...........09 24459295 = 1,550- 12call

...........09 23623239 = 1,250- 12call

...........09 2365 2454 (40) = 2,900- 12call

...........09 2365 2451 = 1,900- 12call

...........09 23623246 = 1,550- 12call


...........09 24415969 = 1,550- 12call

...........09 2365 2989 = 1,550- 12call

...........09 23595924 = 1,550- 12call

...........09 2359 4965 = 1,550- 12call

...........09 24415963 = 1,900- 12call

...........09 2359 4963 (50) = 1,900- 12call

...........09 2359 4964 (51) = 1,900- 12call

...........09 23561965 (46) = 2,250- 12call

...........080 9889796 (64) = 1,900- true

...........080 9889795 (63) = 1,900- true


...........08 69460956 = 950- dtac

...........08 69465065 = 1,250- dtac

...........090 9526599 (54) = 2,900- true

...........09 51529064 (41) = 1,550- 12call

...........09 51529066 = 1,250- 12call

...........09 51529061 = 1,250- 12call

...........09 51529065 (42) = 1,900- 12call

...........09 51519416 (41) = 2,250- 12call

...........09 51519423 = 1,900- 12call

...........088 6956144 (51) = 1,250- dtac


...........088 6959951 (60) = 1,900- true

...........088 6956451 = 1,550- dtac

...........088 6956649 = 2,250- dtac

...........088 6959694 (64) = 2,500- dtac

...........088 6956591 = 1,550- dtac

...........088 6956232 = 950- dtac

...........088 6956422 (50) = 1,550- dtac

...........088 6956369 (60) = 1,900- dtac

...........088 6956396 (60) = 1,250- dtac

...........088 6956154 = 1,250- dtac


...........088 6956946 = 2,900- dtac

...........08 41665595 = 1,900- dtac

...........08 91942369 (51) = 1,550- true

...........08 91942359 (50) = 1,900- true

...........088 632 2369 = 1,900- true

...........088 6956142 = 1,250- dtac

...........088 6959945 (63) = 2,900- dtac

...........088 696 1596 = 950- dtac

...........088 6959460 (55) = 950- dtac

...........088 9242256 (46) = 1,900- true


...........088 6959354 = 950- dtac

...........088 696 1564 = 1,250- dtac

...........09 4452 2595 (45) = 1,900- dtac

...........09 42524954 (44) = 2,250- dtac

...........09 42524965 (46) = 2,250- dtac

...........09 46695065 (50) = 1,550- dtac

...........09 44146146 = 1,550- dtac

...........09 45636469 = 1,550- dtac


...........09 4423 5941 (41) = 1,900- dtac

...........09 44059295 = 1,250- dtac

...........09 44154196 = 1,550- dtac

...........094 3299541 (46) = 1,250- dtac

...........092 559 4492 = 1,550- 12call

...........092 559 4532 (44) = 1,250- 12call

...........092 559 4978 = 1,550- 12call

...........092 559 4663 = 1,550- 12call

...........092 559 4491 = 1,250- 12call

...........092 559 4662 = 1,550- 12call


...........092 559 4536 = 1,550- 12call

...........092 559 4636 = 1,550- 12call

...........092 559 3265 (46) = 2,250- 12call

...........092 559 3256 (46) = 2,250- 12call

...........092 559 4963 = 1,550- 12call

...........092 559 3291 (45) = 1,550- 12call

...........092 559 4922 = 1,550- 12call

...........092 559 4563 = 2,500- 12call

...........092 559 4924 = 1,550- 12call

...........092 559 4492 = 1,550- 12call


...........092 559 4923 = 1,250- 12call

...........092 559 4926 (51) = 1,900- 12call

...........092 559 4909 = 950- 12call

...........092 559 4969 = 2,900- 12call

...........092 559 4649 = 2,900- 12call

...........092 559 4964 = 2,900- 12call

...........092 559 4496 = 2,900- 12call

...........092 559 4946 = 2,900- 12call

...........092 559 4966 (55) = 2,900- 12call

...........092 559 4644 = 2,900- 12call


...........092 559 4463 = 1,550- 12call

...........092 559 3244 = 1,550- 12call

...........092 559 3226 = 1,250- 12call

...........092 559 4591 = 1,550- 12call

...........092 559 4914 = 1,250- 12call

...........092 559 4629 (51) = 1,900- 12call

...........09 24259236 (42) = 2,250- 12call

...........09 24255266 (41) = 2,250- 12call

...........09 24255265 (40) = 2,900- 12call

...........09 24255256 (40) = 2,500- 12call


...........09 24255496 (46) = 2,250- 12call

...........09 23262242 (32) = 1,900- 12call

...........09 23262295 (40) = 1,900- 12call

...........083 4616945 (46) = 1,250- dtac

...........08 8979 4454 = 1,550- dtac

...........088 916 9615 = 1,250- dtac

...........08 65590546 = 1,250- dtac

...........08 91614426 (41) = 1,550- dtac

...........08 41622369 (41) = 1,250- dtac

...........083 798 9924 (59) = 1,550- dtac


...........080 2565996 (50) = 1,250- dtac

...........083 464 9259 (50) = 1,250- dtac

...........080 2965644 (46) = 1,550- dtac

...........090 9455142 = 1,900- true

...........09 4565 2423 (40) = 1,900- dtac

...........09 24632563 (40) = 2,500- 12call

...........09 2356 1546 (41) = 1,900- 12call

...........090 8954597 (56) = 1,900- true

...........08 6559 4561 = 1,250- dtac

...........08 4144 9664 (46) = 1,550- dtac


...........08 32292914 (40) = 1,250- dtac

...........088 632 5591 = 1,250- dtac

...........088 6322515 (40) = 1,250- dtac

...........088 6322291 (41) = 1,250- dtac

...........088 632 5914 (46) = 1,900- dtac

...........088 632 5942 = 2,250- dtac

...........092 897 4544 = 1,900- 12call

...........092 897 4561 (51) = 1,900- 12call

...........092 897 4562 = 1,900- 12call

...........092 897 4563 = 2,250- 12call


...........092 897 4591 (54) = 2,500- 12call

...........092 519 4562 = 1,550- 12call

...........09 44069969 = 1,550- dtac

...........09 4429 2545 (44) = 1,900- dtac

...........09 44519924 = 1,900- dtac

............089 4099661 = 950- dtac

...........08 59692916 (55) = 1,250- dtac

...........08 59947914 (56) = 1,550- dtac


...........08 2459 3244 (41) = 2,250- dtac

...........080 9962398 (54) = 1,250- true

...........08 66535644 = 1,250- dtac

...........088 952 6599 = 1,550- dtac

...........080 9245145 = 1,550- true

...........088 9515664 = 1,900- dtac

...........083 9424469 = 1,250- true

...........083 9445929 = 950- true


...........08 40456946 (46) = 1,250- true

...........08 55291695 (50) = 1,250- true

...........090 4065465 = 1,900- 12call

...........088 2495269 = 1,250- dtac

...........087 6965536 (55) = 1,550- dtac

...........08 9699 1942 = 1,550- dtac

...........090 6529664 = 950- dtac

...........08 32924254 = 1,250- dtac


...........08 96049541 (46) = 1,250- dtac

...........08 5922 5919 (50) = 1,550- dtac

...........090 6424495 = 1,500- dtac

...........08 16165063 (36) = 1,550- dtac

...........09 14151491 = 2,250- dtac

...........091 419 2966 = 1,550- dtac

...........091 9941429 = 1,550- dtac

...........091 496 1955 = 1,550- dtac

...........091 9945196 = 1,550- dtac


...........091 9945591 = 1,900- dtac

...........091 9941591 = 1,900- dtac

...........091 9941419 = 2,250- dtac

...........091 9962494 = 1,900- dtac

...........091 9945492 = 1,550- dtac

...........091 9962994 = 1,900- dtac

...........091 9962445 = 2,250- dtac

...........091 9945923 (51) = 1,900- dtac

...........091 992 9619 (55) = 2,250- dtac

...........091 992 5141 (41) = 2,900- dtac


...........091 9936324 (46) = 2,900- dtac

...........091 9924979 (59) = 2,250- dtac

...........091 9944523 (46) = 1,900- dtac

...........091 995 3988 = 1,550- dtac

...........091 9905245 (44) = 1,550- dtac

...........091 9915095 = 1,900- dtac


...........091 9954939 = 1,550- dtac

...........091 9989441 (54) = 2,250- dtac

...........091 992 9545 = 2,250- dtac

...........091 990 9532 = 1,550- dtac

...........091 9944542 = 2,500- dtac

...........091 995 2545 = 2,250- dtac

...........091 995 2563 = 2,250- dtac

...........091 9944524 = 1,900- dtac

...........091 9944529 = 1,550- dtac


...........091 9944497 (56) = 2,500- dtac

...........091 9965697 = 1,550- dtac

...........091 992 9549 = 1,550- dtac

...........091 992 9532 = 1,550- dtac

...........091 9955635 = 1,550- dtac

...........091 9944532 (46) = 1,550- dtac

...........091 9919364 (51) = 2,250- dtac

...........091 995 3966 = 1,550- dtac

...........088 6996944 (63) = 2,900- dtac


...........088 6996941 (60) = 1,550- dtac

...........08 65055191 (40) = 1,900- dtac

...........082 9632639 = 950- dtac

...........080 9956146 = 950- dtac

...........08 41665055 = 1,250- dtac

...........08 91655940 = 1,250- dtac

...........092 5593251 (41) = 1,550- 12call

...........092 5593224 (41) = 1,900- 12call

...........092 5593263 (44) = 1,900- 12call

...........092 5593264 (45) = 1,900- 12call


...........092 5593236 (44) = 1,900- 12call

...........092 5594632 (45) = 1,550- 12call

...........09 23963998 = 1,250- 12call

...........09 23623292 = 1,250- 12call

...........09 23959064 = 1,250- 12call

...........09 23963979 = 1,250- 12call

...........09 23963997 = 1,250- 12call

...........09 23959042 = 1,250- 12call

...........09 23949269 = 1,250- 12call

...........09 23987996 = 1,250- 12call


...........09 23987991 = 1,250- 12call

...........09 24162944 = 1,250- 12call

...........092 5594523 = 1,250- 12call

...........092 5594469 = 2,900- 12call

...........088 9453694 (56) = 1,250- dtac

...........08 3256 1619 (41) = 1,250- dtac

...........088 9742664 (54) = 1,250- dtac


...........080 9236196 (44) = 1,250- dtac

...........080 2656987 (51) = 1,250- dtac

...........083 4651629 (44) = 1,250- dtac

...........08 6651 6329 (46) = 1,250- dtac

...........088 9526619 (54) = 1,250- dtac

...........088 9499354 (59) = 1,250- dtac

...........082 5669396 (54) = 1,250- dtac

...........080 2569415 (40) = 1,250- dtac

...........088 6949096 (59) = 1,250- dtac

...........088 6949232 (51) = 1,250- dtac


...........088 6955492 (56) = 1,550- dtac

...........08 91426350 = 950- dtac

...........08 26492524 (42) = 1,550- dtac

...........088 6944496 = 2,500- dtac

...........088 6994069 (59) = 950- dtac

...........088 6423298 (50) = 950- dtac

...........088 6422623 (41) = 950- dtac

...........088 6954619 (56) = 1,550- dtac

...........08 91616989 = 950- dtac

...........08 36161924 (40) = 1,550- dtac


...........08 29799646 (60) = 1,250- dtac

...........088 6955363 = 1,250- dtac

...........088 6965146 = 950- dtac

...........08 91996322 = 1,250- dtac

...........088 6955395 = 950- dtac

...........08 32615941 = 950- dtac

...........08 xxxx 5615 = 950- true

...........08 91522636 (42) = 1,900- dtac

...........08 25251556 = 1,250- dtac


...........08 25695491 = 950- true

...........088 6951636 = 1,250- dtac

...........088 9599404 (56) = 1,250- true

...........088 915 3241 (41) = 1,550- dtac

...........08 9149 3626 = 950- dtac

...........08 91996051 = 950- dtac

...........08 91596065 = 1,250- dtac

...........088 6264255 (46) = 1,250- dtac

...........088 6199356 (55) = 1,250- dtac

...........08 91463932 (45) = 1,250- dtac


...........08 9163 9322 = 950- dtac

...........088 6955324 (50) = 1,250- dtac

...........08 9190 4165 = 1,250- dtac

...........08 9190 9536 (50) = 1,550- dtac

...........08 6559 6424 = 2,900- dtac

...........08 91445361 (41) = 1,250- dtac

...........083 9945598 (59) = 1,250- dtac

...........08 29659196 (55) = 1,250- dtac

...........08 42995269 (54) = 1,550- true


...........08 42995324 (46) = 1,900- true

...........08 4299 6429 = 1,250- true

...........08 42995263 = 1,250- true

...........08 91665535 = 950- dtac

...........088 6945549 = 1,900- dtac

...........08 9166 1924 (46) = 1,900- dtac

...........08 91664041 = 950- dtac

...........083 4616491 (42) = 1,250- dtac

...........088 6422988 (55) = 950- dtac


...........08 91661698 (54) = 1,250- dtac

...........083 9795423 (50) = 1,250- dtac

...........08 9199 6250 = 950- dtac

...........083 4615632 = 950- dtac

...........088 6955423 (50) = 1,250- dtac

...........080 2256236 = 950- dtac

...........083 4655256 (44) = 1,550- dtac

...........08 91696269 (56) = 1,900- dtac

...........081 6559788 = 1,550- dtac

...........090 5965563 = 2,900- dtac


...........089 6636524 = 2,250- dtac

...........081 561 5923 (40) = 1,550- dtac

...........081 561 5640 (36) = 1,550- dtac

...........090 6519650 (41) = 1,250- dtac

...........08 5191 6324 = 1,250- dtac

...........087 5964691 (55) = 1,250- dtac

...........080 4296256 (42) = 1,900- dtac

...........081 6956945 = 2,900- dtac

...........080 5923595 (46) = 1,550- dtac

...........087 6656269 (55) = 1,550- dtac


...........081 636 1464 = 1,550- dtac

...........088 1951945 (50) = 1,550- dtac

...........08 53595164 (46) = 1,250- dtac

...........087 4414296 (45) = 1,250- dtac

...........081 6322416 = 1,550- dtac

...........088 199 2949 (59) = 1,250- dtac

...........088 199 2955 (56) = 1,550- dtac

...........088 1963696 (56) = 1,550- dtac

...........090 6605645 (41) = 1,550- dtac

...........090 6605259 (42) = 1,250- dtac


...........080 5962945 = 1,250- dtac

...........09 23924454 (42) = 1,900- 12call

...........09 24942995 = 2,900- 12call

...........09 2442 9936 = 1,900- 12call

...........092 523 9541 (40) = 1,900- 12call

...........092 523 9542 (41) = 1,900- 12call

...........092 5162996 = 1,550- 12call

...........08 9554 4941 = 1,250- 12call

...........087 6699544 = 2,500- dtac

...........08 2354 9541 (41) = 1,550- dtac


...........08 24466949 = 1,900- dtac

...........08 24465549 = 2,250- dtac

...........08 2365 2665 = 1,550- dtac

...........08 24422551 = 1,250- dtac

...........08 9155 2365 (44) = 2,250- dtac

...........08 91560950 = 950- dtac

...........08 91909156 = 1,900- dtac

...........08 9166 9523 = 950- dtac

...........08 91905561 (44) = 1,250- dtac

...........08 91905224 (40) = 1,250- dtac


...........08 91905636 = 1,550- dtac

...........08 91905951 = 1,550- dtac

...........08 91905396 (50) = 1,250- dtac

...........08 91906506 (44) = 950- dtac

...........08 91905449 = 950- dtac

...........08 91905641 = 1,550- dtac

...........08 91909895 = 1,250- dtac

...........08 91905546 = 1,550- dtac

...........08 9163 5605 = 950- dtac

...........08 91497944 (55) = 950- dtac


...........08 9149 2914 = 1,250- dtac

...........08 91466609 = 950- dtac

...........08 91626909 = 950- dtac

...........08 9162 5655 = 1,900- dtac

...........08 9162 5191 (42) = 1,550- dtac

...........08 91544932 (45) = 1,250- dtac

...........08 91561997 (55) = 1,250- dtac

...........08 91561523 (40) = 1,250- dtac

...........08 91560459 = 1,250- dtac

...........08 91552232 = 950- dtac


...........08 91554065 = 1,250- dtac

...........08 91566396 = 1,250- dtac

...........08 91560955 = 1,250- dtac

...........08 91547995 = 950- dtac

...........08 91544150 = 950- dtac

...........08 91532326 = 1,250- dtac

...........08 91632936 = 1,550- dtac

...........08 9165 2916 = 950- dtac

...........08 91645455 = 2,250- dtac


...........08 91646455 = 2,250- dtac

...........08 9154 7498 (55) = 1,250- dtac

...........08 91553605 (42) = 950- dtac

...........08 91495632 = 1,250- dtac

...........08 9149 6163 = 1,250- dtac

...........08 9149 4963 = 1,250- dtac

...........08 91542554 = 1,550- dtac

...........08 91905155 = 1,550- dtac


...........08 91466916 (50) = 1,250- dtac

...........08 9153 5223 = 950- dtac

...........08 91532991 = 950- dtac

...........08 91532945 (46) = 1,550- dtac

...........08 91456061 (40) = 1,250- dtac

...........08 91569660 (50) = 1,250- dtac

...........08 9144 0966 = 950- dtac

...........08 91632263 (40) = 1,900- dtac

...........08 9149 4969 (59) = 1,900- dtac

...........08 91640599 (51) = 1,250- dtac


...........08 91526987 (55) = 1,550- dtac

...........08 9149 0998 = 1,250- dtac

...........08 9163 5924 = 1,900- dtac

...........08 91642640 (40) = 1,250- dtac

...........08 91524698 = 950- dtac

...........08 9146 0423 = 950- dtac

...........08 9152 3299 = 1,250- dtac

...........08 9152 2479 = 950- dtac

...........08 9150 6923 = 950- dtac

...........08 9150 5292 (41) = 950- dtac


...........08 9150 5269 (45) = 1,250- dtac

...........08 9146 0665 (45) = 1,900- dtac

...........08 9159 4788 (59) = 1,250- dtac

...........08 9153 9524 (46) = 1,900- dtac

...........08 91540524 = 1,250- dtac

...........08 91541994 (50) = 1,550- dtac

...........08 91532923 (42) = 1,550- dtac

...........08 9159 3604 (45) = 1,250- dtac

...........08 91632979 (54) = 1,550- dtac

...........08 91463669 = 1,550- dtac


...........08 91523941 (42) = 1,550- dtac

...........08 91516963 = 1,550- dtac

...........08 91442492 = 1,550- true

...........08 2926 2955 = 1,250- dtac

...........088 645 2664 = 1,250- dtac

...........08 55044236 = 950- dtac

...........08 65162366 = 950- dtac

...........08 65324255 (40) = 1,550- dtac

...........083 440 9536 (42) = 1,550- dtac

...........083 440 6395 (42) = 1,550- dtac


...........08 25256354 (44) = 1,550- dtac

...........083 992 5663 (51) = 1,550- dtac

...........080 291 6442 (36) = 1,550- dtac

...........08 41463644 (40) = 2,900- dtac

...........088 9199362 (55) = 1,250- dtac

...........08 32623259 (40) = 1,550- dtac

...........083 4669324 (45) = 1,250- dtac

...........083 7963242 (44) = 1,250- dtac

...........090 9454663 (46) = 1,900- true

...........09 24065624 = 1,250- 12call


...........09 24163244 = 1,250- 12call

...........08 51441491 = 1,250- dtac

...........09 24156329 (41) = 1,550- 12call

...........09 2614 9932 (45) = 1,250- 12call

...........09 2614 9923 (45) = 1,250- 12call

...........09 2614 9916 = 1,250- 12call

...........083 792 9954 (56) = 1,550- dtac

...........083 919 2414 (41) = 1,550- dtac

...........08 8979 4244 (55) = 1,900- dtac

...........080 2451954 = 1,900- dtac


...........08 3242 5966 (45) = 1,550- dtac

...........08 32544919 (45) = 1,550- dtac

...........08 3253 5954 (44) = 1,250- dtac

...........08 3256 9945 (51) = 1,550- dtac

...........083 464 9641 (45) = 1,250- dtac

...........083 4614495 (44) = 1,550- dtac

...........080 2519665 (42) = 1,550- dtac

...........082 546 2396 (45) = 1,250- dtac

...........082 524 9987 (54) = 1,250- dtac

...........08 3245 2954 (42) = 1,900- dtac


...........082 656 6522 (42) = 1,900- dtac

...........083 462 5464 (42) = 1,550- dtac

...........08 6560 5495 = 1,250- dtac

...........08 3251 6564 (40) = 1,550- dtac

...........08 6550 6989 (56) = 1,250- dtac

...........08 6554 9532 = 1,250- dtac

...........09 23959041 (42) = 1,250- 12call

...........09 23964698 (56) = 1,550- 12call

...........09 23959063 (46) = 1,250- 12call

...........09 23949298 (55) = 1,250- 12call


...........09 23959069 (42) = 1,250- 12call

...........09 23949297 (54) = 1,250- 12call

...........08 6652 5156 (44) = 1,900- dtac

...........08 6652 6623 (44) = 1,550- dtac

...........088 915 2698 (56) = 1,550- dtac

...........088 9423226 (44) = 1,250- dtac

...........08 59636065 = 1,550- dtac

...........08 66142232 = 950- dtac

...........088 950 6491 (50) = 1,250- dtac

...........082 632 9787 = 1,250- dtac


...........082 546 6396 = 950- dtac

...........088 950 4164 (45) = 1,250- dtac

...........088 945 2963 (54) = 1,250- dtac

...........088 946 9324 (51) = 1,550- dtac

...........08 65055223 (36) = 1,250- dtac

...........083 922 5516 (41) = 1,250- dtac

...........080 2224051 (24) = 2,500- dtac

...........088 941 6391 = 950- dtac

...........08 5979 6369 = 950- dtac

...........08 66522697 (51) = 1,250- dtac


...........088 9197954 (60) = 1,250- dtac

...........082 5236156 = 1,250- dtac

...........083 922 9154 = 950- dtac

...........08 59922979 (60) = 1,250- dtac

...........080 9256932 (44) = 1,250- dtac

...........082 956 1663 (46) = 1,550- dtac

...........08 5936 6141 = 1,250- true

...........088 6559363 = 1,550- dtac

...........08 6652 5414 (41) = 1,900- dtac

...........09 24163241 (32) = 2,500- 12call


...........09 24163242 = 2,250- 12call

...........09 24163255 = 1,550- 12call

...........09 24065651 = 1,550- 12call

...........09 2394 9554 (50) = 1,900- 12call

...........09 2523 5442 (36) = 1,900- 12call

...........09 2523 5455 (40) = 1,550- 12call

...........09 2523 5459 (44) = 1,900- 12call

...........09 2393 9641 (45) = 1,550- 12call

...........08 63265256 = 1,550- true

...........08 63265269 = 1,250- true


...........09 23963987 (56) = 2,250- 12call

...........09 23623297 = 1,250- 12call

...........09 23987989 (64) = 2,250- 12call

...........09 23987988 (63) = 1,550- 12call

...........09 23956990 = 950- 12call

...........09 23623291 = 1,250- 12call

...........091 995 1696 (55) = 2,900- dtac

...........091 995 1926 (51) = 2,500- dtac

...........091 996 2649 (55) = 2,500- dtac


...........091 996 2419 (50) = 2,900- dtac

...........091 995 1950 = 2,250- dtac

...........091 995 1964 = 2,250- dtac

...........091 995 1491 = 2,250- dtac

...........091 995 1662 = 1,900- dtac

...........091 995 1946 = 2,250- dtac

...........091 995 1562 = 2,250- dtac

...........09 14151469 (40) = 2,900- dtac

...........091 415 9523 = 1,900- dtac

...........080 544 9263 (41) = 1,550- dtac


...........091 624 4255 = 1,900- 12call

...........091 624 4551 = 1,900- 12call

...........091 619 2664 (44) = 2,250- 12call

...........091 6546944 = 2,900- 12call

...........091 415 2660 = 1,550- dtac

...........091 415 0564 = 1,550- dtac

...........091 619 2669 = 1,900- 12call

...........08 95299945 (60) = 2,250- 12call

...........08 2529 4295 (46) = 1,900- dtac


...........08 3225 3669 (44) = 1,250- dtac

...........08 32255195 (40) = 1,550- dtac

...........080 2654691 (41) = 1,550- dtac

...........082 6355561 (41) = 1,250- dtac

...........08 2529 6914 (46) = 1,250- dtac

...........08 66254055 (41) = 1,250- dtac

...........08 41663269 (45) = 1,250- dtac

...........08 66524969 (55) = 1,900- dtac

...........083 7936956 (56) = 1,900- dtac


...........08 6649 4540 (46) = 1,250- dtac

...........083 798 9163 (54) = 1,550- dtac

...........08 8979 5563 (60) = 1,900- dtac

...........083 4259644 (45) = 1,550- dtac

...........083 4256291 (40) = 1,250- dtac

...........088 6554523 (46) = 1,550- dtac

...........08 5955 3249 (50) = 1,550- dtac

...........080 244 6959 = 1,900- dtac

...........080 2446591 = 1,900- dtac

...........080 232 2645 (32) = 1,550- dtac


...........088 932 9691 (55) = 1,250- dtac

...........082 955 3697 (54) = 1,250- dtac

...........088 9524155 = 1,250- dtac

...........087 5959897 = 1,250- dtac

...........087 5640599 = 950- dtac

...........087 9195442 = 1,900- 12call

...........08 4524 5591 = 1,250- 12call

...........080 9651554 = 950- dtac

...........090 9655942 = 2,900- true

...........08 63265242 = 1,900- true


...........09 23987963 (56) = 2,250- 12call

...........09 23963978 (56) = 2,250- 12call

...........09 24163251 = 1,550- 12call

...........09 24065542 = 1,900- 12call

...........08 55623595 = 1,550- dtac

...........08 3254 6423 = 1,250- dtac

...........09 23956987 = 1,900- 12call

...........083 461 6542 = 1,250- dtac

...........080 2915245 (36) = 1,250- dtac...........08 5995 2615 (50) = 1,550- dtac

...........083 8919787 (60) = 1,550- dtac

...........083 4659523 (45) = 1,900- dtac

...........080 2249562 = 950- dtac

...........082 5459746 (50) = 1,250- dtac

...........082 5465236 (41) = 1,900- dtac

...........08 5995 2593 (55) = 1,550- dtac

...........082 652 9550 (42) = 1,250- dtac

...........083 798 9591 (59) = 1,900- dtac


...........080 249 4562 (40) = 1,550- dtac

...........08 5563 5654 = 2,900- dtac

...........080 9247465 (45) = 1,550- dtac

...........088 6459897 (64) = 1,900- dtac

...........08 6652 2962 (46) = 1,550- dtac

...........08 6652 5914 (46) = 1,900- dtac

...........08 4149 1932 (41) = 1,250- dtac

...........080 9254529 (44) = 1,550- dtac

...........08 41494095 (44) = 1,250- dtac

...........082 524 9619 (46) = 1,250- dtac


...........088 916 6291 (50) = 1,250- dtac

...........08 6652 6264 (45) = 1,900- dtac

...........08 2644 9256 (46) = 1,900- dtac

...........089 415 2254 (40) = 1,550- dtac

...........08 65542399 (51) = 1,900- dtac

...........081 245 2954 (40) = 1,900- dtac

...........082 955 2644 (45) = 1,900- dtac

...........08 36095946 (50) = 1,250- dtac

...........091 5256646 (44) = 1,900- dtac

...........091 450 6142 (32) = 1,900- dtac


...........091 5460645 (40) = 2,500- dtac

...........091 516 1649 (42) = 1,550- dtac

...........091 540 6955 (44) = 1,900- dtac

...........091 450 6156 = 1,250- dtac

...........09 2516 2995 = 1,550- 12call

...........09 2351 6991 (45) = 1,900- 12call

...........08 5259 6445 = 1,250- 12call

...........08 4464 1692 (44) = 1,250- 12call

...........08 4926 2563 (45) = 1,250- 12call


...........09 24659940 = 1,900- 12call

...........09 24659939 (56) = 2,250- 12call

...........09 23524151 (32) = 1,900- 12call

...........09 23524154 = 1,550- 12call

...........09 2523 9299 (50) = 1,550- 12call

...........08 6649 9198 (60) = 1,250- dtac

...........09 2365 5169 (46) = 2,250- 12call

...........08 89795951 = 1,550- dtac

...........08 25542265 = 1,550- dtac

...........08 6652 5099 (50) = 1,250- dtac


...........08 4140 4514 = 1,250- dtac

...........080 256 2542 = 1,250- dtac

...........080 2554945 (42) = 1,550- dtac

...........080 2554479 (44) = 1,250- dtac

...........080 2556546 (41) = 1,550- dtac

...........08 4140 4623 (32) = 1,550- dtac

...........08 6652 6356 = 1,550- dtac

...........08 6550 9145 = 1,250- dtac

...........082 526 9514 (42) = 1,250- dtac


...........08 9154 0965 = 1,550- dtac

...........08 49065642 (44) = 1,550- 12call

...........09 2351 5924 (40) = 1,900- 12call

...........088 969 2944 (59) = 1,550- true

...........08 32556146 (40) = 1,250- dtac

...........080 5965296 (50) = 1,550- dtac

...........08 5946 9540 (50) = 1,250- dtac

...........08 6532 5169 (45) = 1,250- true

...........08 65662594 (51) = 1,550- dtac

...........08 5514 7978 (54) = 1,900- dtac


...........083 9054232 (36) = 1,250- true

...........083 9046541 (40) = 1,250- true

...........08 6616 1554 (42) = 1,900- dtac

...........08 59469096 (56) = 1,550- dtac

...........08 5945 3259 (50) = 1,550- dtac

...........08 5945 3532 (44) = 1,250- dtac

...........08 5932 5663 = 1,250- dtac

...........088 9499464 = 1,900- dtac

...........088 622 5165 = 950- dtac

...........083 466 9045 (45) = 1,250- dtac


...........083 925 3295 (46) = 1,250- dtac

...........083 9955090 = 950- dtac

...........083 799 2256 (51) = 1,250- dtac

...........08 65519914 = 2,500- dtac

...........088 6591522 (46) = 1,250- dtac

...........088 659 2264 (50) = 1,550- dtac

...........088 659 2269 (55) = 1,550- dtac

...........08 55144914 (41) = 1,900- dtac

...........088 9464254 (50) = 1,900- dtac

...........087 9222554 (44) = 1,550- 12call


...........08 5290 6956 (50) = 1,250- 12call

...........09 1441 6694 (44) = 1,550- dtac

...........091 519 2542 = 1,250- dtac

...........091 5195523 (40) = 1,550- dtac

...........091 546 0946 (44) = 1,250- dtac

...........08 55659069 = 1,250- dtac

...........082 956 6964 (55) = 2,500- dtac

...........083 469 4622 (44) = 1,250- dtac

...........083 4699246 (51) = 1,550- dtac

...........083 4699242 = 1,250- dtac


...........083 4699695 (59) = 2,900- dtac

...........08 2955 2965 (51) = 2,900- dtac

...........088 9522365 = 1,250- dtac

...........082 569 6154 (46) = 1,550- dtac

...........088 965 3632 (50) = 1,900- dtac

...........088 9236660 = 1,900- dtac

...........08 66042951 (41) = 1,250- dtac

...........08 59498995 = 950- dtac

...........08 59495422 = 1,550- dtac

...........088 9595094 = 950- dtac


...........088 9526165 (50) = 1,550- dtac

...........091 9924055 (44) = 1,550- dtac

...........08 9696 2941 (54) = 1,550- dtac

...........08 51936923 (46) = 1,250- dtac

...........092 1945941 (44) = 1,250- dtac

...........090 5914291 (40) = 1,250- dtac

...........08 59259459 (56) = 2,900- dtac

...........088 2295592 (50) = 1,250- dtac

...........08 9144 2297 (46) = 1,250- dtac

...........08 50659265 (46) = 1,550- dtac


...........080 614 2614 (32) = 1,900- 12call

...........09 2351 5915 (40) = 1,550- 12call

...........090 4145915 = 1,900- 12call

...........090 6464495 = 2,500- dtac

...........080 597 9697 (60) = 1,900- dtac

...........083 5446954 = 1,900- dtac

...........08 2446 9254 (44) = 1,900- dtac

...........08 2365 3263 = 1,250- dtac

...........08 2355 1945 (42) = 1,550- dtac

...........08 2552 2495 (42) = 1,900- dtac


...........08 9965 2256 = 2,500- 12call

...........090 415 5619 (40) = 1,550- 12call

...........08 11442264 (32) = 2,500- 12call

...........087 9942496 = 950- 12call

...........08 5666 2395 (50) = 1,900- 12call

...........088 5299544 (54) = 1,250- 12call

...........08 4526 6522 (40) = 1,550- 12call

...........081 2964496 = 1,550- 12call

...........091 454 9491 (46) = 1,550- dtac

...........08 95295950 = 1,550- 12call


...........081 142 5424 = 1,900- 12call

...........08 45359246 (46) = 1,550- 12call

...........08 4461 5265 (41) = 1,550- 12call

...........080 6956632 (45) = 1,550- 12call

...........08 90506956 = 1,900- 12call

...........08 9988 9616 (64) = 1,550- 12call

...........084 9155924 = 1,250- 12call

...........089 5535590 = 950- 12call

...........089 555 3269 = 1,250- 12call

...........081 1455461 = 950- 12call


...........08 4562 5936 = 950- 12call

...........08 1144 2461 = 1,550- 12call

...........08 4462 6522 = 1,250- 12call

...........08 9994 6926 = 1,550- 12call

...........08 9992 6536 = 2,500- 12call

...........085 2266145 = 950- 12call

...........082 952 2941 (42) = 1,250- dtac

...........083 9909542 = 1,250- dtac

...........083 990 6151 (42) = 1,250- dtac

...........091 5645923 (44) = 1,900- 12call


...........091 5646069 (46) = 1,550- 12call

...........091 5646049 (44) = 1,550- 12call

...........080 6195646 (45) = 1,550- 12call

...........09 1409 6560 (40) = 1,250- dtac

...........091 564 4947 = 950- 12call

...........091 5644946 = 2,500- 12call

...........09 2245 4961 (42) = 1,250- dtac

...........084 3256354 (40) = 1,550- 12call

...........084 9095614 (46) = 1,250- 12call


...........080 595 2296 (46) = 1,250- dtac

...........081 625 2954 (42) = 1,900- dtac

...........091 2255442 = 2,900- 12call

...........091 1946524 (41) = 1,900- dtac

...........090 649 1595 = 1,250- dtac

...........081 254 9159 (44) = 1,900- 12call

...........081 254 2461 = 1,250- 12call

...........08 2452 5596 (46) = 1,550- dtac

...........090 554 5264 (40) = 1,250- dtac

...........08 5569 4159 = 1,250- dtac


...........090 945 6269 (50) = 1,550- true

...........089 6059151 (44) = 1,250- dtac

...........090 8965224 (45) = 1,250- true

...........08 5940 9294 (50) = 1,250- dtac

...........081 695 2962 = 950- dtac

...........087 697 9256 (59) = 1,550- dtac

...........09 2245 2646 (40) = 1,900- dtac

...........08 53999141 = 950- dtac

...........087 929 4144 = 950- 12call


...........09 2245 2949 (46) = 1,550- dtac

...........09 2245 2556 (40) = 2,500- dtac

...........091 449 4298 (50) = 1,550- dtac

...........090 965 3251 (40) = 1,250- true

...........08 9299 1951 = 1,250- 12call

...........081 629 1964 (46) = 1,900- dtac

...........091 5695391 = 1,250- 12call

...........083 4965541 (45) = 1,550- dtac

...........081 6523642 = 1,900- dtac

...........081 6655291 = 950- dtac


...........090 6259514 (40) = 1,250- dtac

...........09 1991 9163 = 1,900- dtac

...........090 5644496 = 1,900- dtac

...........090 6469459 = 2,500- dtac

...........08 24956141 (40) = 1,550- dtac

...........085 2236946 (45) = 1,250- 12call

...........087 365 3256 (45) = 1,900- dtac

...........090 4159199 = 1,900- 12call

...........085 2244166 = 1,250- 12call

...........090 626 4954 (45) = 1,900- dtac


...........08 45605942 = 1,550- 12call

...........08 4526 2556 = 1,250- 12call

...........087 5924542 (46) = 2,250- dtac

...........08 4694 5419 (50) = 1,550- dtac

...........08 51416196 (41) = 1,900- dtac

...........088 1963259 (51) = 1,250- dtac

...........088 1955505 (46) = 1,250- dtac

...........08 5160 9295 (45) = 1,250- dtac

...........081 406 9556 (44) = 1,900- dtac

...........09 1550 6141 (32) = 1,550- dtac


...........090 6542549 (44) = 1,550- dtac

...........08 5359 2923 (46) = 950- dtac

...........08 5152 5541 (36) = 1,250- dtac

...........08 5169 2294 (46) = 1,250- dtac

...........081 496 6526 = 950- dtac

...........09 1415 2265 = 1,550- dtac

...........09 1415 2264 = 1,250- dtac

...........090 965 5946 = 2,500- true

...........090 965 5945 = 2,500- true


...........081 495 2291 (41) = 1,550- dtac

...........081 495 2997 (54) = 1,250- dtac

...........081 654 5932 = 1,250- dtac

...........081 4965295 = 1,550- dtac

...........09 1415 2242 = 1,550- dtac

...........091 5500559 = 1,900- dtac

...........08 4425 2429 (40) = 1,250- 12call

...........08 4425 2295 (41) = 1,900- 12call

...........08 4425 2995 = 1,250- 12call


...........091 525 5250 = 1,550- dtac

...........080 559 2232 (36) = 1,900- dtac

...........085 324 9929 (51) = 1,250- dtac

...........08 24695455 = 2,500- dtac

...........087 666 4256 (50) = 1,900- dtac

...........080 5566629 = 1,250- dtac

...........08 51536264 (40) = 1,250- dtac

...........091 559 3263 = 1,550- 12call

...........08 3696 2241 (41) = 1,550- dtac


...........090 642 5141 (32) = 1,550- dtac

...........08 5394 6691 (51) = 1,250- dtac

...........08 5392 5419 (46) = 1,250- dtac

...........08 5061 5595 (44) = 1,550- dtac

...........08 3299 5946 (55) = 1,550- dtac

...........087 5963959 = 1,250- dtac

...........088 249 6994 (59) = 1,550- dtac

...........081 445 2265 = 1,900- dtac


...........087 3524554 = 2,500- dtac

...........087 6044242 = 2,500- dtac

...........080 5522965 (42) = 1,900- dtac

...........087 351 6662 (44) = 1,550- dtac

...........087 555 9694 = 1,900- dtac

...........08 3695 4924 (50) = 1,550- dtac

...........087 3516661 = 1,550- dtac

...........087 5995446 = 2,900- dtac

...........087 325 1414 = 1,900- dtac


...........08 22245596 = 1,550- 12call.

...........082 964 6459 = 1,900- dtac

...........081 4946259 = 1,250- dtac

...........091 1955142 = 1,550- dtac

...........080 596 6594 = 1,900- dtac

...........081 456 9251 (41) = 1,250- dtac

...........081 6559226 (44) = 1,550- dtac

...........081 6515251 = 1,550- dtac

...........08 23222564 = 1,250- dtac

...........080 6455514 = 1,550- 12call


...........08 4446 4991 = 1,550- 12call

...........08 44466591 = 2,500- 12call

...........087 362 5554 (45) = 2,500- dtac

...........08 6056 2356 (41) = 1,550- 12call

...........08 45456560 = 1,550- 12call

...........083 699 4959 = 1,900- dtac

...........08 9994 9794 = 1,550- 12call

...........090 6495224 (41) = 1,550- dtac

...........090 6295464 (45) = 1,550- dtac


...........090 6295499 = 950- dtac

...........082 455 6949 = 1,550- dtac

...........08 4529 9544 (50) = 1,550- 12call

...........091 192 9614 (42) = 1,250- dtac

...........08 4462 9524 (44) = 1,550- 12call

...........08 4942 2542 (40) = 1,550- 12call

...........080 559 4966 = 1,550- dtac

...........080 596 6164 (45) = 1,250- dtac

...........091 4545245 = 2,900- dtac


...........084 925 5924 = 1,250- 12call

...........086 796 1515 = 1,900- dtac

...........086 795 9229 = 1,900- dtac

...........086 796 1414 (46) = 1,900- dtac

...........083 160 4664 = 1,900- dtac

...........086 795 9449 = 1,900- dtac

...........080 451 4994 (44) = 1,900- dtac

...........08 5409 6262 (42) = 1,550- dtac

...........08 5409 6226 (42) = 1,550- dtac

...........08 91595055 = 1,250- dtac


...........090 5544696 = 1,900- dtac

...........087 6641455 (46) = 1,900- dtac

...........081 491 9546 = 1,250- dtac

...........081 5565291 (42) = 1,250- dtac

...........08 2461 9959 = 1,250- dtac

...........08 4523 2695 (44) = 950- 12call

...........08 4560 9965 = 1,550- 12call

...........084 939 5564 = 950- 12call

...........081 659 6455 = 2,900- dtac

...........08 9995 3992 (63) = 1,900- 12call


...........081 562 5549 (45) = 1,550- dtac

...........081 4251629 = 950- dtac

...........081 560 9495 = 1,550- dtac

...........087 6141544 (40) = 1,250- dtac

...........08 4640 4965 (46) = 1,550- dtac

...........08 5352 9156 (44) = 1,250- dtac

...........090 649 2669 (51) = 1,250- dtac

...........090 562 6196 (44) = 1,250- dtac

...........08 2325 4669 (45) = 1,250- dtac

...........087 6255155 (44) = 1,250- dtac


...........090 5522 696 (44) = 1,250- dtac

...........083 4965622 (45) = 1,250- dtac

...........08 2552 2629 (41) = 1,250- dtac

...........090 624 4694 (44) = 1,250- dtac

...........090 646 9246 (46) = 1,550- dtac

...........087 746 9442 (51) = 1,250- dtac

...........08 9794 6494 (60) = 1,250- dtac

...........087 504 5494 (46) = 950- dtac

...........083 694 5591 (50) = 1,250- dtac

...........08 2326 2919 (42) = 950- dtac


...........090 646 9165 (46) = 1,550- dtac

...........08 4645 2544 (42) = 1,550- dtac

...........087 366 1959 (54) = 1,550- dtac

...........08 2456 2544 (40) = 1,550- dtac

...........08 5252 2665 (41) = 1,550- 12call

...........081 692 9524 (46) = 1,900- dtac

...........08 9609 0565 = 1,250- dtac

...........087 5991646 (55) = 1,550- dtac

...........090 645 2964 (45) = 1,250- dtac


...........08 5326 2224 = 1,900- dtac

...........08 54456650 = 1,550- 12call

...........086 7915992 (56) = 950- dtac

...........08 5352 4454 (40) = 1,250- dtac

...........081 1542422 = 1,900- 12call

...........086 7915965 (56) = 1,900- dtac

...........08 94944935 (55) = 1,250- dtac

...........081 6963549 (51) = 1,250- dtac


...........081 492 5641 (40) = 1,550- dtac

...........087 1499165 (50) = 1,250- 12call

...........090 549 4522 (40) = 950- dtac

...........083 295 9244 (46) = 1,250- dtac

...........080 453 6664 (42) = 1,900- dtac

...........086 9095695 = 1,250- dtac

...........082 526 6146 (40) = 1,250- dtac

...........082 526 9451 (42) = 1,250- dtac


...........087 6965226 (51) = 1,250- dtac

...........08 3696 4942 (42) = 1,900- dtac

...........080 592 2969 (50) = 1,250- dtac

...........080 592 6641 (41) = 1,550- dtac

...........080 592 6941 (44) = 1,250- dtac

...........081 6223995 (45) = 1,550- dtac

...........081 6464419 = 2,900- dtac

...........081 655 2399 = 950- dtac

...........08 5649 9140 (46) = 950- 12call


...........082 544 1646 (40) = 1,250 true

...........084 915 2246 (41) = 1,250- 12call

...........087 4522356 (42) = 1,550- dtac

...........08 23592632 (40) = 950- dtac

...........089 4154423 (40) = 1,550- dtac

...........083 199 6964 (55) = 1,250- dtac

...........081 665 2469 = 1,550- dtac

...........08 25259591 (46) = 1,250- dtac

...........0823 256 256 = 1,550- dtac

...........090 6624946 (46) = 1,550- dtac


...........08 50623556 (40) = 950- dtac

...........083 2969596 = 1,550- dtac

...........080 559 2269 (46) = 1,250- dtac

...........08 66163619 (46) = 1,250- dtac

...........083 199 4651 (46) = 1,250- dtac

...........088 652 5624 (46) = 1,900- true

...........081 0542655 (36) = 1,550- 12call

...........090 556 9192 (46) = 1,250- dtac

...........090 556 9194 = 950- dtac


...........08 94996698 = 950- dtac

...........090 5595662 = 950- dtac

...........081 694 4650 = 950- dtac

...........08 2259 4451 (40) = 1,250- 12call

...........090 5565547 (46) = 950- dtac

...........08 5046 9445 (45) = 1,550- dtac

...........090 661 4946 (45) = 1,250- dtac

...........082 444 1494 (40) = 1,250- dtac

...........090 662 4696 = 950- dtac

...........083 5595259 (51) = 1,900- dtac


...........091 0955664 (45) = 1,250- dtac

...........091 090 9964 = 950- dtac

...........091 0944959 (50) = 1,250- dtac

...........091 091 9146 (40) = 2,500- dtac

...........091 091 9154 = 2,900- dtac

...........08 4460 4956 (46) = 1,550- 12call

...........090 896 6495 (56) = 1,550- true

...........090 4949 989 = 1,250- 12call

...........090 5499445 = 2,900- dtac


...........083 5595449 = 1,900- dtacเบอร์ศาสตร์ vip


...........0954524065 (40) = 4,500- true

...........0956969442 (54) = 5,900- true

...........0954495198 (54) = 3,900- true

...........0956536323 (42) = 3,500- true


...........0954494262 (45) = 3,900- true

...........0959245065 (45) = 5,900- true

...........0954965364 (51) = 3,500- true

...........0955649426 (50) = 3,500- dtac

...........0956515194 (45) = 3,500- true


...........0955924426 (46) = 4,500- true

...........0954523265 (41) = 3,500- true

...........0956536236 (45) = 8,500- true

...........0956536263 (45) = 6,500- true

...........0956536146 (45) = 3,900- true


...........0956536164 (45) = 3,900- true

...........0954496242 (45) = 5,500- true

...........0954496224 (45) = 3,900- true

...........0954494226 (45) = 3,500- true

...........0954494244 (45) = 3,900- true


...........0955055664 (45) = 5,900- true

...........0954524463 (42) = 3,900- true

...........0954523563 (42) = 3,900- true

...........0954524263 (40) = 4,500- true


...........0954523615 (40) = 3,500- true

...........0959156650 (46) = 4,500- true

...........0954524196 (45) = 3,500- true


...........0954523624 (40) = 3,900- true

...........0954523224 (36) = 3,900- true

...........0954251954 (44) = 5,500- true


...........0954255642 (42) = 8,500- true

...........0954251997 (51) = 3,500- true

...........0955196942 (50) = 3,900- dtac

...........0955196966 (56) = 3,900- dtac


...........0955649526 (51) = 3,900- dtac

...........0951491642 (41) = 6,500- 12call

...........0951494246 (44) = 4,500- 12call

...........0951496156 (44) = 8,500- 12call

...........0951491465 (44) = 9,500- 12call


...........0951492956 (50) = 8,500- 12call

...........0951496145 (44) = 8,500- 12call

...........0951496651 (46) = 5,500- 12call

...........0951492659 (50) = 8,500- 12call

...........0951492415 (40) = 8,500- 12call


...........0951496424 (44) = 8,500- 12call

...........0951496415 (44) = 8,500- 12call

...........0951496154 (44) = 8,500- 12call

...........0951494264 (44) = 3,900- 12call


...........0951491546 (44) = 3,900- 12call

...........0951495164 (44) = 3,900- 12call

...........0951494165 (44) = 9,500- 12call

...........0951494156 (44) = 9,500- 12call

...........0951499496 (56) = 3,500- 12call


...........0951496614 (45) = 3,900- 12call

...........0951496146 (45) = 3,900- 12call

...........0951496155 (55) = 3,500- 12call

...........0951499464 (51) = 3,500- 12call

...........0951492546 (45) = 3500-12call


...........0951491645 (44) = 8,500- 12call

...........0951492695 (50) = 4,500- 12call

...........0951496259 (50) = 3,900- 12call

...........0951492655 (46) = 4,500- 12call

...........0951496656 (51) = 12,000- 12call


...........0951494945 (50) = 4,500- 12call

...........0951494946 (51) = 3,900- 12call

...........0954524787 (51) = 3,900- true

...........0954523698 (51) = 3,500- true

...........0954524197 (46) = 3,500- true


...........0954524697 (51) = 3,500- true

...........0954525146 (41) = 4,500- true

...........0954524146 (40) = 3,900- true

...........0954523246 (40) = 3,900- true

...........0954523644 (42) = 3,900- true


...........0954523544 (41) = 3,900- true

...........0954523295 (44) = 3,900- true

...........0954523995 (51) = 3,500- true

...........0954524566 (46) = 3,500- true


...........0954524966 (50) = 3,500- true

...........0954523655 (44) = 4,500- true

...........0954524155 (40) = 3,900- true

...........0954523599 (51) = 3,500- true

...........0954524619 (45) = 3,900- true


...........0954524519 (44) = 3,900- true

...........0954524426 (41) = 3,900- true

...........0954524245 (40) = 5,500- true

...........0954525145 (40) = 3,900- true

...........0954524654 (44) = 6,500- true


...........0954523554 (42) = 3,900- true

...........0954524254 (40) = 3,900- true

...........0954525154 (40) = 3,900- true

...........0954523954 (46) = 3,900- true


...........0954524159 (44) = 6,500- true

...........0954524195 (44) = 4,500- true

...........0954524924 (44) = 3,900-true

...........0954524942 (44) = 3,900- true


...........0954524542 (40) = 5,900- true

...........0954523642 (40) = 5,500- true

...........0954524641 (40) = 3,500- true

...........0954525141 (36) = 3,900- true


...........0954525159 (45) = 3,900- true

...........0954523959 (51) = 3,900- true

...........0954524296 (46) = 3,500- true


...........0954525156 (42) = 3,900- true

...........0954523656 (45) = 5,900- true

...........0954523556 (44) = 3,500- true

...........0954524656 (46) = 6,500- true


...........0954524663 (44) = 4,500- true

...........0954523665 (45) = 5,500- true

...........0954525165 (42) = 3,900- true

...........0954524465 (44) = 5,500- true


...........0954523565 (44) = 3,900- true

...........0954524165 (41) = 3,500- true

...........0954524665 (46) = 5,500- true

...........0954524515 (40) = 4,500- true

...........0954524636 (44) = 4,500- true


...........0954524236 (40) = 4,500- true

...........0954523646 (44) = 3,500- true

...........0954524564 (44) = 5,500- true

...........0954523664 (44) = 3,900- true

...........0954524264 (41) = 3,900- true


...........0954524651 (41) = 5,500- true

...........0954523651 (40) = 4,500- true

...........0954524551 (40) = 4,500- true

...........0954524151 (36) = 5,500- true

...........0954524645 (44) = 5,500- true


...........0959159354 (50) = 3,500- true

...........0959566244 (50) = 4,500- true

...........0955924596 (54) = 5,900- true

...........0954424945 (46) = 4,500- true

...........0954649526 (50) = 3,500- true


...........0954255442 (40) = 5,500- true

...........0954424926 (45) = 3,900- true

...........0954254515 (40) = 5,500- true

...........0955924598 (56) = 4,500- true


...........0954251969 (50) = 3,900- true

...........0954251965 (46) = 4,500- true

...........0954254524 (40) = 4,500- true

...........0959562564 (51) = 5,500- true

...........0954255446 (44) = 3,900- true


...........0959566254 (51) = 3,900- true

...........0955924655 (50) = 9,500- true

...........0955924524 (45) = 5,500- true


...........0954699962 (59) = 3,900- true

...........0954962659 (55) = 5,900- true

...........0954651636 (45) = 9,500- true

...........0954659463 (51) = 5,900- true

...........0954699963 (60) = 9,500- true


...........0954251951 (41) = 5,500- true

...........0954251996 (50) = 3,900- true

...........0959164299 (54) = 5,900- true

...........0956969199 (63) = 5,500- true


...........0954251914 (40) = 3,900- true

...........0954254551 (40) = 4,500- true

...........0954259246 (46) = 3,500- true

...........0956969196 (60) = 4,500- true

...........0959164296 (51) = 3,900- true


...........0959165496 (54) = 4,500- true

...........0959165541 (45) = 12,000- true

...........0959165546 (50) = 5,500- true

...........0955196956 (55) = 9,500- dtac


...........0959165564 (50) = 5,500- true

...........0959245362 (45) = 3,900- true

...........0955155254 (41) = 3,900- true

...........0955153954 (46) = 3,500- true

...........0955152491 (41) = 3,500- true


...........0955159051 (40) = 3,900- true

...........0959453263 (46) = 3,500- true

...........0959453695 (55) = 5,900- true


...........0956165256 (45) = 5,500- true

...........0956165255 (44) = 3,900- true

...........0955494424 (46) = 5,900- true

...........0955496355 (51) = 3,900- true

...........0955496364 (51) = 4,500- true


...........0956515265 (44) = 3,900- true

...........0956191914 (45) = 3,900- true

...........0955955593 (55) = 5,500- true

...........0955429165 (46) = 5,500- true

...........0955629465 (51) = 5,900- true


...........0955629554 (50) = 5,500- true

...........0959562563 (50) = 4,500- true

...........0959636156 (50) = 9,500- true

...........0955935545 (50) = 3,500- true

...........0954963645 (51) = 6,500- true


...........0959636165 (50) = 9,500- true

...........0959245363 (46) = 8,500- true

...........0959161663 (46) = 3,900- true

...........0959239963 (55) = 3,900- true

...........0959239142 (44) = 3,500- true


...........0959636169 (54) = 3,500- true

...........0959636151 (45) = 8,500- true

...........0959239959 (60) = 4,500- true

...........0954255615 (42) = 3,900- true

...........0959245415 (44) = 8,500- true


...........0954965363 (50) = 5,900- true

...........0956560424 (41) = 3,900- true

...........0954254519 (44) = 3,500- true

...........0959165591 (50) = 4,500- true


...........0959453254 (46) = 3,500- true

...........0955936142 (44) = 3,900- true

...........0955626395 (50) = 5,900- true

...........0956244524 (41) = 4,500- true

...........0954524056 (40) = 4,500- true


...........0955494145 (46) = 5,900- true

...........0955629992 (56) = 9,500- true

...........0955496354 (50) = 3,900- true


...........0955404256 (40) = 3,500- true

...........0955409545 (46) = 3,500- true


...........0956242936 (46) = 3,900- true

...........0955924665 (51) = 9,500- true

...........0954494924 (50) = 3,900- true


...........0954495195 (51) = 8,500- true

...........0954494295 (51) = 6,500- true

...........0954494942 (50) = 3,900- true

...........0954495663 (51) = 8,500- true

...........0954495563 (50) = 9,500- true


...........0954495536 (50) = 3,900- true

...........0954494254 (46) = 4,500- true

...........0954494245 (46) = 5,900- true

...........0954495519 (51) = 4,500- true

...........0954495591 (51) = 4,500- true


...........0954495491 (50) = 3,900- true

...........0954495442 (46) = 8,500- true

...........0954495424 (46) = 9,500- true

...........0954495541 (46) = 4,500- true

...........0954494299 (55) = 4,500- true


...........0954495422 (44) = 3,900- true

...........0954495622 (46) = 3,900- true

...........0954495554 (50) = 25,000- true

...........0954495559 (55) = 25,000- true

...........0954495545 (50) = 19,000- true


...........0954495595 (55) = 19,000- true

...........0954495455 (55) = 19,000- true

...........0955499554 (55) = 19,000- true

...........0959549959 (64) = 19,000- true

...........0954494559 (54) = 22,000- true


...........0954495459 (54) = 22,000- true

...........0955649656 (55) = 15,000- dtac

...........0954494556 (51) = 19,000- true

...........0954965495 (56) = 15,000- true


...........0954495659 (56) = 19,000- true

...........0954495695 (56) = 19,000- true

...........0954495645 (51) = 19,000- true

...........0954495654 (51) = 19,000- true

...........0956969469 (63) = 12,000- true


...........0954495564 (51) = 12,000- true

...........0959455644 (51) = 12,000- true

...........0954495546 (51) = 12,000- true

...........0954649644 (51) = 12,000- true

...........0955649544 (51) = 12,000- dtac


...........0959466645 (54) = 15,000- true

...........0954656496 (54) = 12,000- true

...........0954656469 (54) = 12,000- true

...........0955649646 (54) = 12,000- dtac

...........0955649549 (56) = 12,000- dtac


...........0955649459 (56) = 12,000- dtac

...........09 2552 9595 (51) = 25,000- 12call

...........09 2552 9559 (51) = 25,000- 12call

...........09 2552 3663 (41) = 25,000- 12call

...........092 9595645 (54) = 39,000- 12call


...........092 9595651 (51) = 22,000- 12call

...........092 9595564 (54) = 19,000- 12call

...........092 9595546 (54) = 19,000- 12call

...........0991562699 (56) = 3,900- dtac


...........0991536624 (45) = 4,500- dtac

...........0991536369 (51) = 3,900- dtac

...........0991536597 (54) = 3,900- dtac

...........0991536236 (44) = 3,900- dtac


...........0991536354 (45) = 5,500- dtac

...........0991536459 (51) = 8,500- dtac

...........09 24564466 (46) = 19,000- 12call

...........092 5536655 (46) = 12,000- 12call

...........092 5536565 (46) = 15,000- 12call


...........092 5536556 (46) = 12,000- 12call

...........092 5496655 (51) = 12,000- 12call

...........092 5496565 (51) = 19,000- 12call

...........092 5514442 (36) = 15,000- 12call


...........092 5514455 (40) = 15,000- 12call

...........098 4949787 (65) = 3,900- 12call

...........090 5966559 (54) = 12,000- dtac

...........0959236359 (51) = 5,900- true

...........0955956987 (63) = 15,000- true


...........0956536269 (51) = 5,900- true

...........0956536296 (51) = 5,900- true

...........0956536359 (51) = 12,000- true

...........0956536163 (44) = 12,000- true

...........0956536169 (50) = 5,900- true


...........0956536196 (50) = 5,900- true

...........0956536165 (46) = 12,000- true

...........0956536156 (46) = 12,000- true

...........0956536354 (46) = 12,000- true

...........0956536254 (45) = 8,500- true


...........0956536295 (50) = 8,500- true

...........0956536259 (50) = 8,500- true

...........0956536197 (51) = 4,500- true

...........0956536362 (45) = 9,500- true

...........0956536326 (45) = 5,900- true


...........0956536299 (54) = 5,900- true

...........0956536155 (45) = 5,900- true

...........0956536264 (46) = 5,900- true

...........0956536224 (42) = 9,500- true

...........0956536242 (42) = 12,000- true


...........0956536246 (46) = 8,500- true

...........0956399878 (64) = 9,500- true

...........0954653987 (56) = 8,500- true

...........0959463659 (56) = 12,000- true


...........0956244519 (45) = 15,000- true

...........0955649196 (54) = 9,500- dtac


...........0955649165 (50) = 6,500- dtac

...........0955649651 (50) = 8,500- dtac

...........0955196991 (54) = 9,500- dtac

...........0955196951 (50) = 6,500- dtac

...........0955196964 (54) = 9,500- dtac


...........0955196915 (50) = 5,900- dtac

...........0955196979 (60) = 5,900- dtac

...........0955196946 (54) = 9,500- dtac

...........0955196955 (54) = 9,500- dtac


...........0955196919 (54) = 9,500- dtac

...........0955196924 (50) = 6,500- dtac

...........0951491454 (42) = 15,000- 12call


...........0951496245 (45) = 12,000- 12call

...........0951496514 (44) = 9,500- 12call

...........0951496659 (54) = 12,000- 12call

...........0951496695 (54) = 9,500- 12call

...........0951496641 (45) = 9,500- 12call


...........0951496642 (46) = 9,500- 12call

...........0951496242 (42) = 12,000- 12call

...........0951496499 (56) = 8,500- 12call

...........0955196978 (59) = 8,500- dtac


...........0955196987 (59) = 8,500- dtac

...........093 3654263 (41) = 3,500- 12call

...........095 956 0956 (54) = 29,000- true

...........0951494265 (45) = 15,000- 12call

...........0951494256 (45) = 12,000- 12call


...........0955691955 (54) = 12,000- dtac

...........0955691965 (55) = 9,500- dtac

...........0955691956 (55) = 12,000- dtac

...........0955691966 (56) = 6,500- dtac

...........087 5546456 (50) = 12,000 dtac


...........083 5546445 (44) = 9,500-dtac

...........08 66455646 (50) = 25,000 dtac

...........08 9740 6565 (50) = 5,500-dtac

...........087 5546466 (51) = 6,500-dtac

...........0959165559 (54) = 29,000- true


...........0954645165 (45) = 19,000- true

...........08 32415544 (36) = 29,000- dtac

...........092 5659914 (50) = 4,500- 12call

...........081 4969595 (56) = 29,000- dtac

...........0 924 924 996 (54) = 3,500- 12call


...........0 924 924 969 (54) = 3,500- 12call

...........0 924 924 636 (45) = 3,500- 12call

...........092 5166655 (45) = 15,000- 12call

...........092 5154545 (40) = 19,000- 12call


...........092 9595997 (64) = 4,500- 12call

...........09 24256566 (45) = 6,500- 12call


...........09 44414451 (36) = 29,000- dtac

...........09 44465442 (42) = 29,000- dtac


...........09 24163663 (40) = 12,000- 12call

...........0 924 924 923 (44) = 12,000- 12call

...........0 924 924 942 (45) = 25,000- 12call

...........090 6654295 (46) = 8,500- dtac


...........08 59446663 (51) = 6,500- dtac

...........09 2365 2459 (45) = 8,500- 12call

...........09 23236559 (44) = 5,500- 12call

...........090 6292224 (36) = 6,500- dtac

...........091 5369995 (56) = 9,500- dtac


...........091 4964445 (46) = 12,000- dtac

...........091 1924442 (36) = 6,500- dtac

...........091 4965556 (50) = 19,000- dtac

...........088 1969995 (64) = 6,500- dtac

...........091 5354445 (40) = 8,500- dtac


...........091 5354446 (41) = 6,500- dtac

...........080 5956966 (54) = 9,500- dtac

...........09 51519415 (40) = 5,500- 12call

...........080 9889787 (64) = 5,500- true


...........092 6566424 (44) = 1,2000- 12call

...........09 4664 9565 (54) = 19,000- dtac

...........090 6364665 (45) = 9,500- dtac

...........091 8878978 (65) = 29,000- true


...........083 1596999 (59) = 8,500- dtac

...........08 2323 9555 (42) = 15,000- dtac

...........08 2323 5559 (42) = 12,000- dtac

...........08 45465455 (46) = 29,000- 12call

...........084 695 5959 (60) = 29,000- dtac


...........08 23296655 (46) = 8,500- dtac

...........091 8798878 (65) = 29,000- true

...........08 2365 2366 (41) = 5,500- dtac

...........091 9989198 (63) = 5,500- dtac


...........091 992 9542 (50) = 3,500- dtac

...........091 9944563 (50) = 3,500- dtac

...........091 465 5619 (46) = 3,900- dtac

...........09 2263 9559 (50) = 12,000- 12call


...........083 9979479 (65) = 3,900- dtac

...........08 4426 9995 (56) = 9,500- 12call

...........09 4664 6564 (50) = 25,000- dtac

...........09 44464595 (50) = 19,000- dtac

...........092 3655663 (45) = 19,000- 12call


...........09 23959495 (55) = 3,500- 12call

...........08 24454644 (41) = 15,000- dtac

...........08 91619997 (59) = 5,500- dtac

...........083 5599566 (56) = 12,000- dtac

...........09 2256 4242 (36) = 12,000- 12call


...........09 2256 4224 (36) = 12,000- 12call

...........09 22491555 (42) = 9,500- 12call

...........09 2256 9995 (56) = 15,000- 12call

...........08 44495695 (54) = 8,500- 12call

...........080 5956665 (50) = 29,000- dtac


...........091 4964441 (42) = 8,500- dtac

...........090 6659991 (54) = 9,500- dtac

...........087 540 6556 (46) = 6,500- dtac

...........09 2365 2495 (45) = 9,500- 12call

...........087 351 4242 (36) = 8,500- dtac


...........09 2261 4224 (32) = 9,500- 12call

...........082 444 6161 (36) = 6,500- dtac

...........088 9942997 (65) = 3,900- dtac

...........083 9969695 (64) = 9,500- dtac

...........09 1991 5615 (46) = 3,900- dtac


...........09 14151614 (32) = 12,000- dtac

...........08 8979 4442 (55) = 5,500- dtac

...........087 6659159 (56) = 3,500- dtac

...........08 99595594 (63) = 15,000- 12call

...........083 1556665 (45) = 12,000- dtac


...........088 9955929 (64) = 3,500- dtac

...........08 98936556 (59) = 12,000- 12call

...........080 5562565 (42) = 5,500- dtac

...........09 2459 2265 (44) = 5,500- 12call

...........090 6419156 (41) = 6,500- dtac


...........08 66506663 (46) = 9,500- dtac

...........088 1992224 (45) = 9,500- dtac

...........09 1519 5596 (50) = 3,500- dtac

...........088 1959995 (63) = 12,000- dtac

...........08 9965 3663 (55) = 12,000- 12call


...........08 54066444 (41) = 4,500- dtac

...........08 54064666 (45) = 4,500- dtac

...........080 4256655 (41) = 12,000- 12call

...........091 562 6259 (45) = 3,900- 12call

...........091 561 9551 (42) = 5,900- 12call


...........088 1995556 (56) = 19,000- dtac

...........08 5669 4664 (54) = 15,000- 12call

...........08 4694 5554 (50) = 12,000- dtac

...........080 5646665 (46) = 19,000- dtac

...........080 5645556 (44) = 19,000- dtac


...........080 5646664 (45) = 17,000- dtac

...........084 6995559 (60) = 25,000- dtac

...........08 9229 6659 (56) = 3,500- 12call

...........091 404 5566 (40) = 9,500- dtac


...........08 9694 4646 (56) = 15,000- dtac

...........08 2474 5556 (46) = 5,500- dtac

...........082 1645559 (45) = 5,000- 12call

...........083 5466444 (44) = 9,500- dtac

...........09 22454464 (40) = 8,500- dtac


...........09 22454644 (40) = 8,500- dtac

...........087 662 5665 (51) = 9,500- dtac

...........087 662 6556 (51) = 9,500- dtac

...........089 660 6565 (51) = 9,500- dtac


...........08 9741 6655 (51) = 8,500- dtac

...........08 2463 9995 (55) = 6,500- dtac

...........08 24995544 (50) = 19,000- dtac

...........09 22455199 (46) = 9,500- dtac

...........08 0550 6655 (40) = 19,000- dtac


...........08 5090 5959 (50) = 9,500- dtac

...........08 59146665 (50) = 25,000- dtac

...........08 46641519 (44) = 8,500- dtac

...........08 6066 2242 (36) = 2,900- 12call

...........08 4615 5665 (46) = 15,000- dtac


...........084 6695566 (55) = 29,000- dtac

...........081 253 5665 (41) = 12,000- 12call

...........090 4065665 (41) = 9,500- dtac


...........08 4466 1656 (46) = 4,500- 12call

...........084 6526256 (44) = 2,900- dtac

...........08 44466419 (46) = 3,900- 12call

...........087 362 5454 (44) = 3,900- dtac

...........080 5935556 (46) = 3,900- dtac


...........087 6605995 (55) = 3,500- dtac

...........084 6944441 (44) = 4,500- dtac

...........08 49266655 (51) = 9,500- 12call

...........08 44665065 (44) = 2,900- 12call

...........08 9990 9196 (60) = 2,900- 12call


...........082 493 5544 (44) = 2,900- dtac

...........087 5916222 (42) = 2,900- dtac

...........087 6924222 (42) = 4,200- dtac

...........080 5666551 (42) = 8,500- dtac

...........083 496 6996 (60) = 9,500- dtac


...........08 50959996 (60) = 3,500- dtac

...........08 51566441 (40) = 5,900- dtac

...........081 640 6664 (41) = 3,500- dtac

...........081 650 4664 (40) = 4,500- dtac

...........081 650 6996 (50) = 4,500- dtac


...........08 4664 7997 (60) = 25,000- dtac

...........08 5552 9444 (46) = 19,000- dtac

...........08 5164 4615 (40) = 3,500- dtac

...........08 59456469 (56) = 5,500- dtac

...........08 59449659 (59) = 6,500- dtac


...........08 59445696 (56) = 5,500- dtac

...........08 5954 6694 (56) = 3,900- dtac

...........08 94996645 (60) = 4,500- dtac

...........08 46499694 (59) = 3,500- dtac

...........08 49445466 (50) = 3,500- 12call


...........08 46996949 (64) = 3,500- dtac

...........08 54595496 (55) = 3,500- 12call