ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ขายของมือสอง ร้านค้าออนไลน์ ecommerce หางาน สมัครงาน PantipMarket.com

ดูข่าวทั้งหมด
ค้นหาแบบละเอียด

หมายเลขประกาศ12074387

คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ ทหาร ตำรวจ

คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ วุมิ ม.6 และ ปวช. ปี"55
สารบัญ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
-คณิตศาสตร์
-ภาษาไทย
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
-กฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้
- กฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรทราบ
- สรุปสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
- สรุปสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- สรุปสาระสำคัญของระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553
- พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
-พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
-จริยธรรม
ตัวอย่างแนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ
http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=7&id=4473

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร กองทัพอากาศ
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชา ภาษาไทย
- วิชา ภาษาอังกฤษ
- วิชาคอมพิวเตอร์
- วิชากฎหมายทั่วไป
http://www.rubook.com/detail.php?cid=3&sid=65&id=4474